Monthly Archives: juni 2015

Accepteras fastan om man inte ber?

Fråga: Hej, jag undrar om fastan accepteras jag ber inte men jag fastar och läser koranen. Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och månaden Ramadan. Följet av Guds lagar däribland utförandet av […]

Lära sig be med hjälp av en annan person

Fråga: Det är så att jag kan inte be men jag tänkte be genom att kolla på en annan person som ber och göra och säga samma för att sedan lära mig själv. Får man göra på det sättet? Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam kära syster och månaden Ramadan karim All […]

Själens uppvaknad

Det här var ett annat land och landskap. Den stora moskén med de höga väggarna låg mitt i en dal omgiven av berg vars toppar var bebyggda med höga moderna hotell. Det var mycket som var annorlunda här och mycket mer kändes annorlunda. Att se alla typer av människor, män och kvinnor av alla åldrar, […]

Min Hajj Resa

Jag var student och besluten att jag ville åka till den andliga pilgrimsfärden. Det såg inte så bra ut eftersom jag ville betala för hela resan själv. Samtidigt hade just det året förändrats på flera sätt som hade gjort att utgifterna hade ökat. Men denna beslutsamhet gjorde att all hjälp kom från Allah(SWT) som öppnade […]

Den Gudomliga resan!

En dag kvar till att ta första steget i den heliga vallfärden, kroppen är fortfarande kvar i Göteborg men själen ha redan flugit och känns som om den befinner sig i Guds heliga hus. Sitter här och räknar timmer för att komma fram, längtan är obeskrivligt, längtar till att befinna mig bland de tre miljoner, […]