Monthly Archives: juli 2015

Tolkning av vers 9:5 i Koranen

Fråga: Hej! Jag har en liten fråga om islam. Jag läste på sidan http://islam.se/terrorism/misstolkade-koranverser  ”döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem” enligt sura 9:5. Detta uppfattas som våldsbejakande. Men sen står det om fortsättningen av denna sura: ”Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är […]

Är hijab obligatoriskt?

Fråga: Alsalam lejkom Den väl diskuterade frågan om Hijab. Är det obligatorisk eller är den inte? Vad säger de lärda O Sistani? Konverterade för två år sedan och har blivit mer trygg i min tro och håller på att forska mer om min älskade religion. Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa […]

Vad händer under domedagen?

Fråga: Vad händer under domedagen? Vilka frågor kommer att ställas?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Domedagen är en oerhörd stor, lång, svår, skräckinjagande och omskakande dag där väldigt mycket händer och det […]

Honung

”och att hämta sin näring från alla [växter som ger] frukt och att följa de vägar som din Herre [har utstakat för det]. Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som […]

När man p.g.a. olika skäl inte kan fasta under månaden Ramadan, vad kan man göra istället för att uppnå samma spiritualitet? Hur kan man fasta mentalt? 

En central dyrkanshandling under den heliga månaden Ramadan är att fasta under trettio dagar. Det vill säga om man kan genomföra detta utan att det skadar ens kropp. Barn som inte uppnått religiös ålder, äldre människor, gravida, sjuka människor samt resande människor kan inneha skäl att inte fasta. Har man sedan möjlighet ska man sedan […]