Monthly Archives: augusti 2015

Fosterutveckling i Koranen

  Människans resa – från embryo till foster – är ett av de mest kritiska skedena i hennes liv och avgörande för hennes tillblivelse. Utvecklingen som genomgås är komplex och modern vetenskap har först på senare tid kunnat avtäcka många av dess hårfina processer; något som Koranen med slående noggrannhet beskrivit redan för 1400 år […]

Varför följer de fyra rättskolorna inte sin grundlärare i Islam, Imam Sadiq(A)?

Fråga: Salam Aleyikom. Eftersom jag följde Abu Hanifa förr inom Fiqh så undrar jag hur det kommer sig att de som studerade under Imam al-Sadiq (A.S) så som Abu Hanifa, Maliki m.m. Hur kommer det sig att de inte lärde ut det Imam Sadiq (AS) lärde ut? Till exempel de som följer Hanafi skolan ber ju med händerna korsade, gick dom emot Imam Sadiqs (AS) lärande?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A). Det finns många inverkande faktorer i frågan och här följer några av dessa: Först och främst gällande flera av de personligheter […]

Min väg till Islam – Syster Linda 

Jag konverterade till islam för drygt tre år sedan, alhamdulillah! Jag är uppvuxen i en tämligen vanlig medelklassfamilj i en mindre ort, mina föräldrar är inte troende men min mamma vill att vi, jag och mina systrar, skulle ha möjlighet att välja själva. Följaktligen är vi alla döpta i svenska kyrkan, har gått på kyrkans […]