Monthly Archives: oktober 2015

Vem är Aisha, hur levde hon och Shias syn på henne?

En sak som våra sunni syskon vanligtvis säger för att berättiga Aisha är att hon var ”Umm al-Momenin” – alltså de troendes moder. Koranen säger att Profetens(S) fruar är alla troendes mödrar. Men låt oss fundera över följande punkter: 1) Låt oss anse att någon är troende. Då blir det naturligtvis att hans mor är […]

Hur börjar man följa en marj’a?

Att fastställa vilken lärd med ijtihad (certifierad att extrahera Islamiska lagar ur dess källor) som är den mest lärda kan göras på tre sätt: 1. Kunna urskilja det själv (t.ex om man är student i Hawza och deltar i olika lärdas lektioner osv). 2. Två rättvisa från Ahl al-Khibra (högst uppsatta lärda som har kontakt […]