Vem är Aisha, hur levde hon och Shias syn på henne?

En sak som våra sunni syskon vanligtvis säger för att berättiga Aisha är att hon var ”Umm al-Momenin” – alltså de troendes moder. Koranen säger att Profetens(S) fruar är alla troendes mödrar. Men låt oss fundera över följande punkter: 1) Låt oss anse att någon är troende. Då blir det naturligtvis att hans mor är […]

Hur börjar man följa en marj’a?

Att fastställa vilken lärd med ijtihad (certifierad att extrahera Islamiska lagar ur dess källor) som är den mest lärda kan göras på tre sätt: 1. Kunna urskilja det själv (t.ex om man är student i Hawza och deltar i olika lärdas lektioner osv). 2. Två rättvisa från Ahl al-Khibra (högst uppsatta lärda som har kontakt […]