Endast för Honom

Har vi någon gång tänkt på vad vår kriteria för att utvärdera mänskligheten är? Till vilken grad håller vi fast vid det kriteriet?

Existensen av plantor beror på två saker: deras absorberingsstyrka och deras repulsionsstyrka. Dessa två styrkor manifesterar sig själva i djuret i form av glädje och ilska där både är en del av deras instinkt och natur. Men hur är de hos människan?

Vår glädje och vår ilska är vanligtvis beroende av vår fysiska behov. I det här fallet har vi inte nått mänsklighetens nivå ännu. Man når mänsklighetens nivå endast om orsaken till hans/hennes lycka och ilska är visdom och inte instinkt.

Den sanna betydelsen för ett mänskligt liv är att vi alla når en nivå där grunden och basen för vår existens är visdom(1); det är här då visdom blir orsaken för all lycka och ilska hos människan.

Så närhelst vi finner att orsaken till vår glädje eller ilska är vår visdom, även om detta endast sker en gång i vårt liv, det är då vi har nått mänsklighetens nivå; men om vår glädje och ilska är baserad på våra instinkter och behov så har vi endast skenet av en mänsklig varelse.

Men en nivå som en människa kan uppnå är inte begränsad till detta; faktum är att en människa kan nå en nivå högre än detta när hans/hennes vilja förenas med Allahs(Swt) vilja. Vid det här stadiet har en sådan person inte någon egen vilja och hans/hennes vilja är det Allah(Swt) vill. Det är den här nivån där människans alla handlingar är för Allahs(Swt) skull. Till exempel, även om hans/hennes barn skulle dödas så skulle hans/hennes ilska vara på grund av Allahs(Swt) ilska och inte på grund av hans/hennes egna ilska eller om hans/hennes barn skulle börja leva så skulle hans/hennes glädje vara för Allahs(Swt) glädje och inte hans/hennes egna.

Denna rang är specifik för de bästa bland Allahs(Swt) skapelser, den sista Profeten(S) och Sändebudens Mästare(S); den som Allah(Swt) har sagt följande om: ”Och han talar inte av egen drift”(2). Därför är detta en rang som vi kan säga följande om: ”Han är sådan att han blir glad med Allahs(Swt) glädje och han blir arg med Allahs(Swt) ilska och det omvända gäller också; Allah(Swt) blir glad med hans glädje och Han blir arg med hans ilska…”

Har någon annan än Allahs Sändebud(S) nått den här nivån?

Bukhari som anses vara pålitlig och autentisk av de flesta framstående och kritiska Sunni Ulema, har återberättat att Profeten Mohammad(S) sade: ”Fatima är en del av mitt kött och blod; den som gör henne arg har gjort mig arg.”(3)

Denna hadith är autentisk och högst pålitlig bland Sunni Ulema eftersom Bukhari, som är extremt försiktig i utvärderingen av hadithers autencitet har återberättat det och å andra sidan har Zahabi – som är bland de mest kritiska personerna när det gäller återberättandet av hadither, har också ansett denna hadith vara autentisk och pålitlig och han har återberättat det med en annan formulering. Han återberättar följande från Allahs Sändebud(S) att han sade till Fatima(A): ”Sannerligen blir Allah arg med din ilska och Han är nöjd med din belåtenhet.”(4)

Detta uttalande bevisar att grunden för glädjen eller ilskan hos Fatima Zahra(A) inte är hennes vilja, snarare är det Allahs(Swt) vilja. Den sanna betydelsen av den här nivån är ofelbarhet, vilket är vad Profeten Mohammad(S) hade.

Sannerligen var det Fatima(A) som nådde den här nivån (ofelbarhet) precis som Profeten Mohammad(S).

Dock är det förbryllande frågan som irriterar sinnet hos varje troende att Bukhari har nämnt en autentisk återberättelse från Aisha i en annan del av hans Sahih som lyder:

”Fatima, dotter till Allahs Sändebud, blev arg och vände sig ifrån någon av kompanjonerna och det tog inte lång tid tills hon gick bort.”(5)

Och hon har återberättat följande från en annan källa:

”Fatima testamenterade till Ali att han skulle begrava henne i hemlighet och inte informera de från hennes gravplats.”(6)

Vad hade hänt Fatima(A)? Vem gjorde illa denna himmelska kvinna? Är inte den personen som gör illa Fatima(A) ett föremål för Allahs(Swt) ilska? Och enligt vad den heliga Koranen lär oss, är inte den personen som är föremål för Allahs(Swt) ilska ämnad för förödmjukelse och förintelse?(7)

(Ovan är utvalt från ett tal av Ayatollah Wahid Khurasani(8) med vissa förändringar)

Fotnoter:

1. Imam Sadiq(A) sade: ”Stödet för varje person är hans visdom”, Usul al-Kafi, vol 1, s. 25
2. Den heliga Koranen 53:3
3. Sahih Bukhari, hadith 3437, 3483
4. Mizaan al-Itidal, vol 2, s. 492, Hadith 4560
5. Sahih Bukhari, vol 10, s. 330, Hadith 2826
6. Liknande formulering återfinns i Sahih Bukhari, vol 13, s. 135, Hadith 3913
7. ”… Den som drabbas av Min vrede är förlorad! ”, Den heliga Koranen 20:81
8. Det här talet hölls 1990.