Monthly Archives: november 2015

Är det ok att göra hål i näsan?

Fråga: Salam Jag undrar en sak är det haram att ha hål i näsan för tjejer. Jag hörde att det blir straff för de som gör hål näsan när man dör är det sant eller inte. Jag vill jätte gärna ha hål i näsan   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Fiqh-mässigt – enligt rättslära regler – är sådant inte otillåtet i sig men däremot är det otillåtet för en kvinna att visa sin zina (skönhet och prydhet) […]

Ögonfransförlängning i samband med tvagning (wuthu)

Fråga: Hej jag har en fråga angående bön. Jag har lösögonfransar som sitter på mina ögonfransar dem sitter fast alltså limmade på mina egna ögonfransar gör det något när man ska tvätta sig innan man ska be eller är det haram?   Tack för hjälpen   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Som regel är ett av villkoren för att wodhu (tvagning) ska vara korrekt, att inget som täcker för de kroppsdelar som […]

Kan jag be med byggda naglar?

Fråga: Kan jag be med byggda naglar?   Svar:   I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Om du med ”byggda naglar” menar lösnaglar eller liknande som inte är dina egna naglar utan på ett eller annat sätt limmas eller sätts fast, […]

Min väg till Islam – Syster Maria

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Assalamu aleyikum wa rahmatullah barakatuh   Den 18 januari år 2013 konverterade jag till Islam. Jag satt själv i vardagsrummet i mitt barndomshem, det var en fredag och jag hade precis gjort den större tvagningen (ghusl). ”Jag vill vara spirituellt ren eller som pånyttfödd” tänkte jag. Jag hade fått veta att man […]