Monthly Archives: januari 2017

Olika aspekter av uppfostran

Många föräldrar strävar efter att uppfostra sina barn på bästa sätt, men de finner det svårt att veta exakt hur de ska gå tillväga för att det skall resultera i en omfattande och värdefull uppfostran. Det finns väldigt många aspekter som uppfostran bör täcka in, och nedan följer några av dessa. Vägledning Ett barn bör […]

Familjerelationer

Ett bra familjeliv bygger på sunda relationer mellan familjemedlemmarna. Detta skapar en trygg miljö som tillåter att barnen utvecklas till starka individer. En förälder bör respektera sitt barn, vara omsorgsfull, tillgiven och vara en källa för trygghet. Ett viktigt faktum som föräldrar måste förstå är att de är nyckeln till dessa goda relationer. Om föräldrarna […]

Skilsmässa ur Koranens synvinkel

Islam tillåter skilsmässa under mycket särskilda omständigheter och skilsmässa ska undvikas i den mån det går, men det är tillåtet enligt sharia. Varje skilsmässa är unik och situationsbaserad men Koranen lyfter upp generella regler. ”Ni gör ingenting klandervärt om ni skiljer er från en kvinna, om ni ännu inte har rört henne och inte heller […]