Gudomligt ledarskap (Imamah)

Kan man acceptera falska Mahdi’s som dyker upp?

Fråga: Tron på den utlovade frälsaren Mahdis återkomst har fått många falska Mahdis att dyka upp genom historien och vissa använder dessa omständigheter som rättfärdigande för att lägga den här ideen åt sidan. Till vilken grad kan denna synpunkt accepteras? Svar: Denna synpunkt är absolut oacceptabel för annars måste mänskligheten sätta åt sidan alla positiva synpunkter. Detta eftersom alla de har mer eller mindre missbrukats. Alla de individer som har påstått sig vara Gud, eller sett sig själva som en manifestation av Gud, förenade med GUd eller har trott att Gud har tagit plats i dem har alla missbrukat principen…

Läs mer

Är antalet Imamer(A) 13 stycken?

Fråga: Som vi vet så kallas tolvimamgruppen för ”tolvare” (ithna ashariyyah) eftersom dess efterföljare tror att efter den Heliga Profeten(S) så var hans efterträdare tolv personer. Och bland alla muslimer är det bara en grupp som håller denna tro, således är traditionerna angående tolv Imamerna(A) som både Shia och Sunni har återberättat och vars ursprung är från Profeten(S) är onekbara – dessa kan endast appliceras på Shia bland muslimerna. Naturligtvis är den ursprungliga gruppen begränsad till denna grupp. Trots detta finns det vissa traditioner, som några som nämnts i Sulaims bok, så berättas det att antalet Imamer(A) är 13 stycken…

Läs mer

Varför är inte Imamerna(A) uttryckligen vid namn nämndan i Koranen?

Fråga: Varför är inte Imamerna(A) uttryckligen vid namn nämndan i Koranen? Ett kort svar: Det bör påpekas att även om de rena Imamernas(A) namn inte anges i Koranen så uttryckte Profeten(S) deras namn, särskilt Imam Ali(A). Ett mycket tydligt exempel på detta framkommer i Hadith Ghadir, som anses vara det officiella tillkännagivandet av Imam Ali(A) som kalif. När det gäller frågan om överföring så är denna Hadith mutawatir [dvs att den har berättats genom så många led av återberättare att den kan accepteras utan tvekan] och dess innehåll presenterar tydliga bevis för Imam Ali(A) Imamat. Dessutom finns flera verser i Koranen…

Läs mer

Hur kan man förklara att de 12 imamerna (ledarna)

Fråga: Hur kan man förklara att de 12 imamerna (ledarnaa)från Quraish är exakt de vi Shia muslimer säger att de är? Svar: Salam kära syskon, En bra fråga du ställer! Jo, det är nämligen så att Profeten(S) vid flera tillfällen refererade till att dessa 12 ledare och imamer är från hans ätt och söner till hans älskade dotter Fatima Zahra(A) och Imam Ali(A). Profeten(S) har även rakt ut och gång på gång, varav de mest kända tillfällena är vid Ghadir Khom under ”Hajjat al-wada’” (Profetens(S) sista vallfärd till Mecka), yttrat öppet till folket att Imam Ali ibn Abi-Talib(A) är hans(S)…

Läs mer

Vad innebär titeln imam enligt Shi’a-skolan?

Fråga: Vad innebär titeln imam enligt Shi’a-skolan? Vem har rätt att få titeln imam och vad innebär den? I sunnitisk tro är imam ju en böneledare, t.ex om jag leder bönen då jag ber med mina väninnor så är jag imam – just då… Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam syster All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som väglett oss till följet av Sin budbärare och Profet(S). Vi tackar dig och främst din syster för viljan att ställa frågan i jakt på svar. Det finns fler aspekter som ingår i den frågan. Själva ordet ”imam” –…

Läs mer

Brukar Imamerna(A) bli arga?

Fråga: Jag läste i en artikel att Imam Ridha(A) blev arg och ville straffa de som gjort fel trots att de inte begått ett brott. Är det inte lite hårt? Brukade Imam Ridha(A) ha lätt för att bli arg? Svar: I Guds NamnSalam, Det som menas är att Imamen(A) ogillade handlingen och visade sitt ogillande. Varken Profeten(S) eller Imamerna(A) brukade bli arga snabbt utan de hade otrolig tålamod och överseende i allt som rörde dem personligen. Det som däremot gjorde de upprörda var när de såg saker gå mot haqq; så deras ilska var utifrån Gud och för Gud och…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen