Giftemål

Barn utanför äktenskap

Fråga:   Salam, Jag vill veta vart Islam/shias tar ställning när det gäller barn som fötts utanför ett äktenskap. Jag har flera vänner (Shias) sade att såna barn är orena, och kan heller därför inte leda böner, bli marjas i framtiden etc. ”a person born out of wedlock will be rewarded for his good deeds […]

Främjar Islam polygami?

Fråga: Främjar Islam polygami? Svar: För muslimska män att ha mer än en hustru är detta en tillåtelse som ges till dem i Koranen under förutsättningarna att det inte är för att tillfredställa lust utan för att lösa sociala problem och att han kan behandla dem lika. Det är dock inte ett åläggande. Innan Islams […]

Vad är tidsbestämt äktenskap? – Del 1

Trots min stora tillgivenhet och djupa tro har jag aldrig känt obehag inför kritik mot islam. Jag känner faktiskt glädje i djupet av mitt hjärta. Detta därför att jag tror att när denna äkta och gudomliga nyckel till livet är angripen, så visar den sig själv med mer styrka, kraftfullhet, klarhet och storslagenhet. Det utmärkande […]

Vad är tidsbestämt äktenskap? – Del 2

B- Defekter och faror som har nämnts i samband med tidsbestämda äktenskap är följande: 1- Äktenskapet ska vila på en stabil grund. Ett par skall anse sig själva sammanbundna till varandra för evigt, när de först sammanfogas av äktenskapsavtalet och tanken om separation skall inte finnas i deras huvuden. Så ett tidsbegränsat äktenskap kan inte […]

Vad är hemgiftens verkliga filosofi?

Fråga: Vad är hemgiftens verkliga filosofi? Svar: En av de äldsta traditionerna i relationerna inom den mänskliga familjen är att mannen har erkänt kvinnans rätt till en hemgift (Mahr) vid tidpunkten för äktenskapet. Han brukar betala med någonting värdefullt till kvinnan eller hennes far. Dessutom är han ansvarig under hela äktenskapet för underhållet och underhållskostnader […]

Vad är Islams eget hemgiftsystem?

Fråga: Vad är Islams eget hemgiftsystem? Svar: En av de obestridliga lagarna i islam är att en mannen inte har någon rätt till en kvinnas egendom eller arbete. Han kan varken ge henne order att utföra ett särskilt arbete åt honom, eller utan hennes tillstånd, ta pengarna som hon kan ha tjänat genom att utföra […]

Vad är Islams roll i polygami?

Fråga: Vad är Islams roll i polygami? Svar: Islam hittade inte på systemet med polygami, eftersom det existerade århundranden innan islams ankomst, och inte heller upphävde den det, för enligt islams synsätt så skulle svårigheter uppkomma för samhället, vars lösning var helt beroende av polygami. Men islam kom med en rad förbättringar när det gäller […]

Måste man genomlida och stå ut med en äktenskap?

Fråga: Måste man genomlida och stå ut med en äktenskap? Svar: Islam har också kommit med en lösning när det gäller fall då ynkliga mäns vägrar att skilja sig från sina hustrur. Denna form av skilsmässa kallas för “Juridisk skilsmässa”. Med juridisk skilsmässa menar vi en skilsmässa som är erhållen genom en domare och inte […]

Jag har skiljt mig från min man och skall nu gifta om mig…

Fråga: Jag har skiljt mig från min man och skall nu gifta om mig. Undrar därför om jag måste hålla ’idah  (en slags väntetid efter skilsmässa som man inte får gifta om sig på)? Svar: En kvinna som har skiljt sig måste hålla ’idah. Undantag från huvudregeln är om hon inte har haft samlag med […]