Djur

Hund hemma

Fråga: Hej!   Stämmer det att man inte kan be om man har hund hemma? Om ens marji inte tillåter kan man byta till en marji som tillåter?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All tacksamhet och lovprisande hör Gud för Hans otaliga välsignelser. Inom Islam finns det två […]

Kan man ha katt hemma?

Fråga: Kan man ha katt hemma? Svar: Det är tillåtet då katt inte är najis (oren). (Seyyed Khamenei, Seyyed Sistani, Seyyed S. Shirazi, Ayatollah Makarem Shirazi) Det är tillåtet, men man måste vara noga med att dess hår inte kommer på bönekläderna. (Seyyed Fadhlallah)

Hur ser man på att ha kanin hemma?

Fråga: Salam aleikum, Har en fråga om kaniner. Att äta kanin är inte tillåtet, men hur ser man på att ha kanin hemma? Är det najjis på samma sätt som hunden, dvs om man kommer i kontakt med kaninen tillsammans med fukt är det orent? ws Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Wa […]