Islam

Fromhetens skrud – Jihad

 • By admin1
 • Jun 13th, 2015
 • Islam

Detta heliga ändamål som leder till martyrskap har blivit en lag i Islam. Den kallas Jihad. Det här är inte rätt tillfälle att diskutera detta i detalj, inte heller att fastslå om Jihad är defensiv eller offensiv, eller om den är endast defensiv om den är begränsad till försvaret av individen, och nationella rättigheter eller om det omfattar försvaret av alla mänskliga rättigheter såsom frihet och rättvisa. Det finns andra relevanta frågor också, som t ex om tron på den Gudomliga Enheten är en mänsklig rättighet eller ej, eller om Jihad i grunden är oförenlig med frågan om frihet. En…

Läs mer

Bönen och dess villkor

 • By admin1
 • Jun 13th, 2015
 • Islam

Förberedelse till bön Bön eller salat inleds med att uttala avsikten eller “Niyyah”, vilket skall beskrivas längre fram. 1. Tider för de obligatoriska (fardh), fasta Bönetiderna I) Fajr (gryning) – före soluppgången, två rak’at II) Dhuhr (middag) – efter middag, fyra rak’at III) Asr (eftermiddag) – efter Dhuhr, fyra rak’at IV) Maghreb (afton) – efter solnedgången, tre rak’at V) Isha (kväll) – efter Maghreb om kvällen, fyra raktat Enligt shiamuslimerna kan de fem bönestunderna fördelas på följande sätt: (I) Fajr- före soluppgången, (II & III) Dhuhr samt Asr- mellan middag och solnedgången, (IV & V) Maghreb samt Isha – mellan…

Läs mer

Några synpunkter på Islam som tillämpad religion

 • By admin1
 • Jun 13th, 2015
 • Islam

Handel Varje slags affärsverksamhet är tillåten utom hasardspel, handel med alkohol, gudabilder och andra förbjudna artiklar. Varor som säljs eller köps måste alltså vara lagliga och inte förbjudna i islamisk rätt som vin, fläsk, stöldgods etc. Ocker Räntor är förbjudna i islam. Det är dock tillåtet för muslimer att ta ränta från ickemuslimer. Giftermål Villkor för brud och brudgum är att de skall vara 1) muslimer, 2) för en muslimsk man att kvinnan kan vara troende jude eller kristen, 3) mogna för sin ålder, 4) könsmogna, alltså fysiskt och psykiskt i stånd att ingå äktenskap. Märk: En muslimsk kvinna får…

Läs mer

Islam och mänsliga rättigheter

 • By admin1
 • Jun 13th, 2015
 • Islam

Islams lära hävdar att människor har en moralisk skyldighet att leva i harmoni med varandra. Islam erkänner varje människas rättigheter, oavsett ras, färg eller tro och därför uppmanar Islam sina anhängare att visa respekt och tolerans gentemot de som inte delar samma tro. Profeten Mohammad(S) sa: ”Gud visar ingen barmhärtighet till den som saknar barmhärtighet mot andra.” Tankefrihet är garanterat av självaste Koranen då den säger: ”TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor” (Surah al-Baqarah 2:256). Islamiska lagar fastställer muslimernas skyldighet att skydda minoriteternas rättigheter. Därför betraktas alla liv och egendom hos människorna i en Islamisk stat som heliga, vare sig…

Läs mer

Jesus i Islam

 • By admin1
 • Jun 13th, 2015
 • Islam

Muslimer respekterar och hedrar Jesus Kristus(A). De anser honom vara en av Guds största budbärare till mänskligheten. Koranen bekräftas hans mirakulösa födelse och hans mirakulösa förmågor. Dessutom anses hans mor Maria(A) vara en av de mest rena och upphöjda kvinnor i hela skapelsen. Som Koranen säger: Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet.” (Surah ‘Aal Imran 3:45) Islams…

Läs mer

Islamiska uttryck och termer

 • By admin1
 • Jun 13th, 2015
 • Islam

A • Ahl al-Bait Profetens hushåll • Alayh as-salam (A) “Fred vare med honom” – ett uttryck som sägs efter profeter generellt eller en specifik profet eller Imamerna (A) • Ameen Arabiskt uttryck som innebär ”Må Gud acceptera” Kan används i icke-obligatoriska böner samt Gudomliga åkallelser. • Assalamu Alaykum “Fred vare med dig” – muslimsk hälsningsfras och svaret är ”wa alakiumus salam” som betyder ”Och fred vara över dig”. Den längre och rekommenderad versionen av hälsningsfrasen är: ”Assalam u alaikum wa rahmatulahi wa baakatuhu” – Fred vare med dig och Guds välsignelser och barmhärtighet. Svaret blir då: ”wa alaikumus salam…

Läs mer

Trosartiklar (Furo-e-Din)

 • By admin1
 • Jun 13th, 2015
 • Islam

Furo-e-Din är vidare förgreningar som fastställer mer specifikt religiösa förpliktelser och medan de är främst nämnda och föreskrivna i helhet av Gud i den heliga Koranen, har Profeten(S) på Guds befallning anvisat i praktiken om hur man utför dessa och fastställt ramarna. • Bönen • Fastan • Pilgrimsfärden • Allmosan • Mana till goda gärningar • Helig kamp • Att älska de fromma (Tawalla) • Att ta avstånd från de frommas fiender (Tabarra) Bönen (sallat) Islam kräver sina anhängare att komplettera tron tillsammans med handlingar. Såsom Gud kommunicerar med oss, så bör vi besvara Honom genom att utföra vissa spirituella…

Läs mer

Islam – fredens religion

Islam är fredens religion. Det är uppenbart från enbart namnet. Både ordet ”Islam” (som är arabiskt) och ordet fred på arabiska – ”salam” – kommer från samma rot – ”salima”. Muslimer hälsar på varandra genom att säga frasen ”Salam Alakium” – fred vare över dig. Även de dagliga bönerna avslutas med samma mening. Ett av Guds namn är ”Salam” som betyder fred. Däremot måste man inse att fred inte kan uppnås i ett vakuum. Fred är sammanlänkad med rättvisa. Man kan enbart ha fred på rättvisans grunder. Rättvisa i sin tur innebär att ordna upp allt enligt sin rätta struktur…

Läs mer

Människans status i Islam

Främsta skapelsen: Människan är den främsta skapelsen av Gud. ”VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat”. [surah Al-Isra’, 17:70] Född syndfri: Islams lära fastslår att varje människa är född syndfri: inget barn bär bördan av hans eller hennes förfäders synder. Gud säger i Koranen: ”PÅ INGEN bärare av bördor skall läggas en annans börda” [surah Fatir, 35:18]. Varje människa är född med ett rent samvete som…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

 • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen