Islam

Meningen med livet

Vårt liv här på jorden har ett specifikt syfte; det [livet] är inte resultatet av en slump som skedde i naturen, eller ett straff för att ha ätit från det förbjudna trädet. Vi är här i enhetlighet med Guds plan: det världsliga livet är ett test, en chans att bevisa att vi är värdiga ett lyckligt och evigt liv i det nästkommande livet. Gud skapade oss inte  för att endast spendera ett par år i det här livet – att bli skapad enbart för detta liv skulle vara som ett skämt till människan från Skaparen. Mohammad(S), Islams (sista) Profet, sade:…

Läs mer

Vad är Islam?

  • By admin1
  • Jun 13th, 2015
  • Islam

Islam innebär lydnad eller underkastelse av ens egen vilja till Allah(SWT). Normalt sett så underkastar sig mänskligheten till Allah(SWT) – denna instinkt skapades hos människan i samband med hennes födsel. I verkligheten så underkastar sig hela universum – stjärnorna, planeterna och oceanen – till Allahs(SWT) vilja genom dess ordnade system. Den moderna vetenskapen kallar detta fenomen ”Naturens lagar”, men dessa lagar, ur ett islamiskt perspektiv, är inte bara naturens lagar per se utan snarare Allahs(SWT) lagar i naturen. Därför måste människor, som en skapelse från Gud och beroende av Honom alltigenom deras liv, också avstå från deras egna viljor och…

Läs mer

Islam

  • By admin1
  • Jun 13th, 2015
  • Islam

”Har du fullt förstått vad Islam är?” Sannerligen är det en religion baserad på sanning. Det är en sådan lärorik fontän att flera bäckar av visdom och kunskap strömmar från den. Det är ett sådant ljus att en mångfald av ljus tänds av den. Det är en ädel fackla som lyser upp Guds väg. Det är en sådan uppsättning principer och tro att den behagar alla sökare av sanning och verklighet. Ni ska veta! Att Gud har gjort Islam den mest sublima väg att uppnå Hans suveräna välbehag och bästa sättet att nå Hans lydnad. Han har gynnat den med…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen