Monoteism

Monoteism

I Guds Namn Den enda, den enhetlige Han utan jämlike Störst i absolut mening Bortom föreställande Närmare än Närheten Kärleken och Ursprunget Den Allvetande, den Allsmäktige Den Nåderike, den Barmhärtige vars Barmhärtighet omfattar allt!! Gud är större än att kunna förstå; även att skriva de ovanstående orden – trots att de är inspirerade av Guds egna ord – har varit svårare än svårt och dessa ord nuddar endast en och annan aspekt av Guds egenskaper. Hans väsen är större än vi kan begripa och bara försöket att beskriva lämnar en stum. Gud har tillskrivit sig attribut och namn som för…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen