Profetskap

Uppoffring – Från ord till handling

Abu Hamzah återberättar från Imam Baqir(A) att Profeten Adam(A) beordrade Abel och Kain att ge en uppoffring. Abel var en fribonde med djur och Kain var en jordbrukare. Abel kom med en av sina bästa tjurar för att offra det och Kain valde en samling av de värsta odlingarna hos honom. Abels uppoffring accepterades medan Kains uppoffring inte accepterades. Gud har talat om deras berättelse i den Heliga Koranen: ”LÅT DEM höra berättelsen om Adams två söner, så som allt verkligen gick till – de bar fram var sitt offer [till Gud] och den enes [offer] togs nådigt emot men…

Läs mer

Ett par ord från den vise

De som strävar mot livet efter döden tittar ner på den här världen och de som dyrkar den här världen. De är på en kontinuerlig uppdrag för att skapa medvetenhet för världsliga människor genom provocerande budskap.   Profeten Isa(A) (Jesus), Marias(A) son, i ett försök att väcka sådana tankar har sagt: ”Ve över er som dyrkar den här världen! Har ni inte givits en grad över alla skapelser på grund av ert intellekt? Ni har istället ignorerat den och vänt er mot världen. Ni styr med världslig avsikt och skapar grund för mer världslig njutning. Ni har föredragit den här…

Läs mer

Utnämningen av Profeter(A) är ett logiskt faktum

Eftersom alla Gudomliga religioner bekräftar existensen av visdomens (Aql) existens hos mänskligheten så hänvisar de alla till människan som en vis skapelse. Betydelsen av denna fråga inom Islam som är den sista och mest kompletta Gudomliga religionen är till den graden att de islamiska lärorna är baserade på visdom. Faktum är att som ett Gudomligt bevis så introduceras visdom som ett kriterium för valet av religion och i besittandet av religiös tro. Därför har Ahl al-Bait(A) praktiskt lärt oss att inte endast bör korrekt tro vara motsägande jämfört med visdom men visdom bör även vara källan för korrekt tro.  …

Läs mer

Själens hälsa

”[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.” (Den heliga Koranen 19:33) Imam Ridha(A) sade: ”Det finns tre kritiska stadier för varje människa: födseln, döden och Domedagen”[1]. När en person kommer till den här stora världen från den stängda världen i livmodern så möter hon ett okänt öde, och om hon träder in i den här världen på ett betryggande sätt så kommer hon att inleda sitt liv nya liv i en lugn tillvaro. Att övergå till nästa värld efter…

Läs mer

Hur många var de gudomliga profeterna samt hur många av dessa profeters namn har nämnts i Koranen?

Många av korankommentatorer (mufassirin) har genom verserna 4:164 och 40:78 diskuterat angående antalet gudomliga profeter(A). Det finns ett flertal återberättelser om detta ämne. Den mest kända bland dem återger att antalet är 124 tusen och i dess fullföljande anger den antalet budbärare vara 313 [1]. Antalet nämnda profeter(A) i Koranen är 26 och dessa är följande: Adam(A), Noa(A), Idris(A), Saleh(A), Ever(A), Abraham(A), Ismael(A), Isak(A), Josef(A), Lot(A), Jakob(A), Mose(A), Aron(A), Jetro(A), Sakarias(A), Johannes(A), Jesus(A), David(A), Salomo(A), Elia(A), Elisha(A), Dhul-Kifl(A), Job(A), Jona(A), ’Ozayr(A), Mohammad(S). Dock finns det vissa andra profeter som påpekas i Koranen, fast utan att ange något namn. [1] Bihar…

Läs mer

Ödmjukhet – Nyckel till framgång

Alla profeters sätt att predika har varit baserat på ödmjukhet och anspråkslöshet; eftersom den som vill förmedla ett budskap till människor, speciellt om budskapet kommer från Gud, måste vara extremt ödmjuk och anspråkslös mot människorna. Med andra ord så måste en sån person hålla sig ifrån att vara pretentiös, undvika att prisa sig själv, avstå från att förminska folket men samtidigt opponera sig mot arroganta och självbelåtna människor. Denna gudomliga uppträdande kommer få folket att acceptera budbärarens budskap. Profeten Jesus(A) var inget undantag i denna fråga, faktum är att han uppmanade sina efterföljare att vara så. En dag kom Profeten…

Läs mer

Profeternas egenskaper

De gudomliga profeterna(A) kan kopplas till källan av existensen via inspiration. De har flera tilldelade egenskaper och förmåner som följs nedan: 1. Mirakel: Varje profet som blir utvald av Gud har en övernaturlig makt så att de genom denna förmåga visar en eller flera övernaturliga verk som människan inte kan skapa. Detta visar att han utnyttjar den gudomliga övernaturliga förmågan. På det sättet intygas hans sanna påbjudning samt att hans ord är gudomliga. Den heliga Koranen kallar profeternas övernaturliga verk som profeterna visar med Guds tillåtelse för ”Ayat”. Det betyder tecken för profetskap. Därmed och på grund av att profeternas…

Läs mer

Den sista Profeten

Året var 570 e. Kr. när den sista Profeten(S) föddes i den lilla byn Quraish, i staden Mecka. Några månader innan födelsen hade hans far, Abdullah(RA) ibn Abdel Mutalib(RA) avlidit och vid sexårsåldern blev Profeten föräldralös. Redan som ung omkom hans mor, Amina(RA), av en svår sjukdom. Det dröjde inte länge när även hans farfar lämnade jorden och med ett krossat hjärta flyttade Profeten hem till sin farbror Abu Talib(RA) där han blev väl omhändertagen. Profeten var analfabet då han aldrig fick chansen att lära sig skriva och läsa. Vid 25-årsåldern fick Mohammad(S) i uppdrag av Khadija(RA) (en rik affärskvinna)…

Läs mer

Profetskap

En av frågorna som i Koranens hänseende är mycket diskutabel är att det i Koranen har kommit både uttrycket ”profet” och ”sändebud”, och huruvida profetskapet avviker från sändningskapet. Alltså, är de två poster och två egenskaper eller är det en sak som har beskrivits med två ord? Ordet Nabi kommer från stammen ”Naba’’” (tillkännagivandet). Naba’ betyder nyhet, de angelägna, enorma och ärliga nyheterna. Det är alltså inte vilken nyhet som helst som kan kallas för Naba’. Nabi betyder den upplysande. Profeterna har hämtat med sig nyheter från Gud och gett dem till folk, och med denna anledning kallas de för…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen