Personligheter

Sheikh Mufid

Svettdropparna på prinsens panna hade blottats. Alla andra var lika oroliga. ”Detta kan inte vara sant, vart håller sheikhen hus?” tänktes det utav många. Under tiden stod ateisten brett smilande. ”Äntligen”, nästan en timme senare än den tid han hade lovat ateisten att debattera med honom anlände han. ”Vad dröjde dig så länge?” frågade ateisten hånande. ”Jag var på min väg hitåt, men lyckades inte hitta en enda båt att ta mig förbi sjön med.” Svarade Sheikhen. ”Plötsligt så, jag såg ett träd falla ner och brytas upp i stycken. Sakteligen rörde sig bitarna och formade en båt tillsammans bara…

Läs mer

Sheikh Saduq

Ali (RA) son till Babawayh(RA) kunde inte tro sina ögon. Efter så många år, hade hans böner slutligen blivit besvarade. Brevet bar den tolfte Imamens(AJ) underteckning. Det lovade födseln av två barn som skulle bli män, källor av godhet, rättslärda, ärliga och att genom dem skulle Allah(SWT) ge framgång och nytta för de troende. Som ett resultat av åkallelse från Imam Mahdi(AJ) föddes Abu Ja’far Mohammad son till Ali son till Hossein son till Musa son till Babawayh al-Qomi(RA) omkring år 306 e.H (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina). Hans far, var känd som Ali son till Babawayh(RA)…

Läs mer

Sheikh al-Kulayni

Framför dem låg en öppen grav och kroppen till en man som såg ut som om han just hade gått bort, med henna (ett rött färgämne) på naglarna. Det var ett stort ögonblick av förödmjukelse för prinsen och hans hovfolk. Prinsen som var en i synnerhet hängiven fiende till shiamuslimerna hade åtagit sig att gräva upp en av deras Imamer(A-Alayh as-salam-frid vare med honom) och vederlägga tron på att deras kroppar aldrig ruttnade eller söndervittrade. En hovman hade uppmärksammat att shiamuslimerna hade samma övertygelse om deras Maraji’(rättslärda som efterfölja) och de större rättslärda. Med stor arrogans ankom den kungliga domstolen…

Läs mer

Personligheter

”Den lärdes bläck är heligare än Martyrens blod” menar vissa källor      i återberättelser som påstår Profeten Mohammad(S) ha sagt detta. Inom Islam har fysisk försvar alltid varit sista utvägen. Rättslärda kan förhindra kaotiska tragedier så som de också kan         skapa katastrofala incidenter! En rättslärds bläck kan förhindra blodspillan till hundra tusentals martyrer. ”Och vore all träd på jorden (skrivande) pennor och de sju faldigt förstärkta haven (vore bly), skulle inte Allahs(SWT) Ord tröttas ut (med skrifter); ty Allah(SWT) är upphöjd i Makt, Omåttlig i Visdom.” (Den heliga Koranen 31:27) Så stig in och låt…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen