Ahl al-Bait(A)

Att leta efter fel eller täcka över dem

Under vårt liv kan vi ha sett människor som letar efter fel[1] hos andra och skapar grunden för pessismism, skada, separation och även våld bland andra. Så många relationer mellan vänner och familjer förstörs på grund av denna dåliga vana. Att leta efter fel är en moralisk sjukdom som inskränker människors integritet och förgör respekt. De som letar efter fel hos andra förgör människors ära genom denna omoraliska handling och kan orsaka pessimism mellan människor som eventuellt skapar korruption. Att leta efter andras fel är en av de stora synderna i islam och den heliga Koranen har lovat en grym…

Läs mer

Kalifens konspiration

Han fruktade ljuset som en tjuv. Uppenbarligen var han rädd för det välgörande och soliknande närvaron av Imam Kadhim(A) bland folket. Därför bestämde han sig för att gripa Imamen(A). Den mäktigaste av de Abbassidiska kaliferna, Harun al-Rashid, kom till Medina för att uppnå sin lömska plan samtidigt som han passade på att lura massorna genom att ursäkta sig med att det var Hajj säsong. Människorna från Medinas förorter kom för att hälsa på honom. Vid det tillfället var Imamen(A) i Profetens(S) moské och bad. Harun gick för att besöka Profetens(S) grav efter att ha gått in i moskén. Sedan gick…

Läs mer

Imam(A) som vakar över sina följeslagare

Ali Ibn Yaqtin var en av Harun al-Rashids nära vänner på ytan men under ytan var han en av Imam Kadhims(A) följeslagare. Han var i en kontinuerlig privat kommunikation med Imam Kadhim(A) och han skickade en femtedel av varje inkomst till Medina och Imam Kadhim(A). En dag gav Harun al-Rashid ett antal av utsmyckade klädsel till Ali Ibn Yaqtin där en av de var en guldväst gjord av riktig guld; västen var en exklusiv typ som tillhörde kalifer och som vanliga människor inte kunde lägga händerna på. Ali skickade västen med en del andra presenter till Medina och Imam Kadhim(A).…

Läs mer

Sättet att kritisera

Du kanske också har stött på det faktum att vi börjar kritisera en person när vi stöter på ett dåligt uppförande. Istället för att konfrontera individen så kan vi påminna om det oacceptabla beteendet och visa vår avsky mot det. På det här sättet byggs det inte upp något hat mot den skyldiga personen såväl som att personen i fråga inte tar det personligt. Den heliga Koranen och Ahl al-Baits(A) läror uppmuntrar en kultur där vi konfronterar synden hos en individ och inte hans personlighet[1]. Till exempel kan vi läsa i den Heliga Koranen att Profeten Lut(A) sade till folket:…

Läs mer

Mirakel av Imam Kadhim

Manteln från Al-Rashid till Ali son av Yaqtin En dag skickade Al-Rashid några klädesplagg till Ali son av Yaqtin för att hedra honom. Bland dessa fanns en yllemantel smyckad med guld, den var lik kungamantlar. Ali son av Yaqtin skickade klädesplaggen till Imam Musa(A) son av Imam Sadiq(A). Bland dessa skickade han även med manteln. Han skickade med pengar som han redan hade speciellt förberett som en femtedel av sina pengar (khums – Imamernas taxa) som han ville betala Imamen. När dessa saker nådde Imam Kadhim(A) tog han emot pengarna och klädesplaggen men han lämnade tillbaka manteln med Ali son…

Läs mer

Några hadither

Musa Al-Sayqal rapporterade med anseende av Al-Mufaddal, son av Umar Al-Jufi, må Gud vara barmhärtig över honom, som sa: Jag (d.v.s. Al-Mufaddal, son av Umar Al-Jufi) var med Imam Sadiq(A). Imam Kadhim(A) kom in. Han var fortfarande en pojke. Imam Sadiq(A) sa till honom (Al-Mufaddal): “Indikera till de i ditt sällskap vars du litar på, att positionen av auktoritet tillhör honom, Kadhim(A).” Thubayt rapporterar med anseende av Muadh, son av Kathir, med ansende av Imam Sadiq(A): Jag (d.v.s. Muadh, son av Kathir) sa till Imam Sadiq(A): ”Jag ber Gud, som förutsatte din fader med dig för sin position, att förutsätta…

Läs mer

Diskussion om tvagning

Traditionen angående strykning på fötterna (mash Al-rijlayn) inom tvagning (wudhu’) var ett diskussionsämne bland våra kompanjoner – om det skulle göras från tån till vristen eller från vristen till tån. Ali son av Yaqtin skrev till Imam Kadhim(A): ”Våra kompanjoner är oense om strykningen på fötterna. Skulle du kunna skriva till mig med din handstil hur jag ska praktisera detta, jag skulle utföra det, Gud, den Exalterades vilja.” Imam Kadhim(A) skrev tillbaka till honom:” Jag har förstått vad du har nämnt angående debatten om tvagning. Vad jag beordrar dig att göra angående detta är; du bör skölja munnen tre gånger;…

Läs mer

Spridning av Islam

En gång passerade Imamen(A) gatan. Ljudet av sång och musik kom ut från ett hus. Ägaren av huset, som ansågs vara en av de högt uppsatta ämbetsmän, hade format en nöjesplats för sig själv och var upptagen med att viga???? Plötsligt kom en servitör ut från huset för att tömma soptunnan på hörnet. Av en slump såg hon Imamen(A), hon stannade och hälsade på honom. Imamen(A) frågade henne, ”Är ägaren av huset en slav eller en fri man?” Imamen(A) sa, ”Ja det är uppenbart och känt att han är en fri man. Hade han varit en slav hade han fruktat…

Läs mer

Hans titlar

Dessa två användes för att undvika att använda Imamens(A) namn, eftersom om man gjorde det kunde det ofta leda till arrest, tortyr, plåga och/eller död för honom. Babul Hawaaij (dörren av önskningarnas uppfyllande). Även efter hans död får folk sina önskningar uppfyllda och återvänder inte tomhänta från hans heliga plats. (Speciellt bön om bot av fysiska sjukdomar, i synnerhet ögonen. Kadhim (en som sväljer sin ilska). Imam Kadhim(A) levde i en era där regenter var som mest grymma någonsin. Deras hat för Ahl al-Bait(A) (Profetens(S) hushåll) och deras följeslagare var intensiv. Imamens följeslagare var ständigt plågade och torterade. Imamen spenderade…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen