Imam Sadiq(A)

Al-Mansur Dawaniqi

En grupp av Bani Hashim träffades vid al-Abwa. Bland dem var Ibrahim son till Mohammad, Abu Jafar al-Mansur, Salih. son till Ali, Abd Allah son till al-Hasanmed sina två söner Mohammad och Ibrahim, och Mohammad son till Abd Allah son till Amr son till Uthman. Salih. son till Ali talade till dem: ” Ni vet väl om att ni är dem som människor vänder sina ögon till och att Gud har samlat er tillsammans i hans plats. Avlägg därför ett heligt löfte om lydnad för någon bland er, som ni kommer att ge äkta hängivenhet till. Förplikta er så att…

Läs mer

Att fördröja ångern

Detta är vad som har rapporterats från Imamen(A) angående ånger: Imam Sadiq(A)sade: ”Att fördröja ångern är som att vara utan huvud, att skjuta upp tiden för att utföra religiösa plikter är detsamma som att skapa förvirring i ens eget sinne. att försöka rättfärdiga sig själv inför Gud är som att gräva sin egen undergång, att fortsätta i synd gör en person som känner säkerhet för Guds belöning. och endast folk som är vilse känner säkerhet för Guds belöning” (7:99). Rapporterna om det som har skrivits ner som sagts av Imamen(A) gällande kunskap, visdom, avhållsamhet, uppmaning och alla andra grenar av…

Läs mer

Teologiska diskussioner

Abu al-Qasim Jafr berättade: Jag var med Imam Sadiq(A) när en Syrier kom till honom. Han sade:”Jag är en lärling (sahib) i teologi, juridik, och lagar om arv. Jag har kommit för att tvista med dina anhängare.” ”Är din teologi vetenskap från Guds Budbärare(S) eller från dig själv?” frågade Imam Sadiq(A). ”Delvis från Guds Budbärare(S) och delvis från mig själv, svarade han. ”Är du då en anhängare av Guds Budbärare(S)? undrade Imamen(A) ”Nej”, svarade han. “Har du fått en uppenbarelse (wahy) direkt från Gud?” frågade Imamen (A) ”Nej”, svarade han. ”Är lydnad obligatoriskt gentemot dig som lydnaden till Guds Sändebud…

Läs mer

Lukrativ svart marknad och Islam

Antalet människor som var beroende av Imam Jaffar Sadiq(A) hade ökat i antalet, och även så hade hans(A) utgifter gjort. Imam Jaffar Sadiq(A) beslutade sig för att investera en del pengar i handel och affärer för att möta de ökade kostnaderna för huset. Han ordnade fram ett belopp bestående av tusen Dinars, som han gav till sin slav vid namn, Musadif med direktiven att resa till Egypten och investera beloppet i affärer på uppdrag av Imam Jaffar Sadiq(A). Musadif köpte en del varor som vanligtvis exporteras till Egypten, och följde med en karavan av näringsidkare, som hade med sig samma…

Läs mer

En tillsynes gudfruktig man

En dag stoppades Imamen(A) av en tillsynes gudfruktig vägfarare vid namn Sufyan, ”Du härstammar ju från den heliga Profetens(S) familj, hur kommer det sig då att du klär dig i sådana dyrbara kläder?” Imam Sadiq(A) sade, ”Åh Sufyan, titta här, det är en skrovlig skjorta under den här fina klädseln som jag har täckt över så att de vars tankar som ligger i deras ögon inte skall tro att jag är en behövande och fattig man. Men du har täckt över en fin klädsel med denna oslipade dräkt som du har på dig, så att du skall kunna lura andra…

Läs mer

Fromhet och hängivenhet

Fromhet och återhållsamhet är normen för en mans värde. Den Heliga Koranen, anser alla människor vara lika, utom dem som är kläda med utsmyckningen av fromhet. Malik bin Ans säger, ”Imam Sadiq(A) var ständigt upptagen med att be till Gud och ansågs vara en av de mest återhållsamma (asketiska) och hängivna av personer.” Abdul Ala återberättar följande om Imamen(A): Det var på en varm sommardag, på en av Madinas vägar som jag en dag träffade på Imam Jaffar al-Sadiq(A) medan han var på väg till jobbet. Jag sa: ”Må jag ge mitt liv för dig, varför har du utsatt dig…

Läs mer

Måttlighetens stig

Om en riddare pressar sin häst och försöker nå sitt mål snabbare så kommer inte hans häst att orka med hela vägen. En sån riddare kommer att hamna långt ifrån hans mål med en häst som är illa. Detta är vår livs historia. Stigen framför oss är tjänandets väg och ritten som Allah(Swt) har lånat ut till oss är våra kroppar. Det har återberättats från Imam Sadiq(A): ”En muslim och en kristen var grannar och de höll kontakt med varandra. Muslimen inbjöd stegvis den kristna till att acceptera Islam och slutligen gjorde han det. Den kristna konverterade till Islam och…

Läs mer

Jafari Universitetet

Det är inte orealistiskt eller en överdrift att kalla Imam Sadiqs(A) utlärningssystem för ett universitet. Detta universitet hade en stor vetenskaplig legend och den tränade ett flertal specialister som kom att bli nobla intellektuella och professionella rättslärda. Den stora Jafari universitetet vägledde nationen mot att upptäcka regler för tolkning, kritiserandet av återberättelser, insamling och kategorisering av islamiska lagar. Trots alla försök att hämma utvecklingen och skolans rykte så blev det ändå en samlingspunkt för studenter och rättslärda. Imam Sadiqs(A) läror var så kända att även resenärer berättade hadither från honom. Faktum är att hans åsikter studerades i alla vetenskapliga center…

Läs mer

Sympatisk mot folket

Priset för vete och bröd steg dag för dag i Medina. Invånarna var därför tagna av förvirring och oro. Den som inte hade sparat vete för ett års användning försökte göra sitt bästa för att lösa det och påbörja besparingen och den som hade tillräckligt såg till att bevara deras tillgångar. Där fanns också de fattiga som behövde köpa sitt vete från basaren dag för dag. Imam Sadiq(A) kallade på mannen som var ansvarig i hans hus, han hette Mattab, och frågade honom: ”Hur mycket vete har vi för näravarande?” Muattab svarade: ”Vi har tillräckligt för att det ska räcka…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen