Imam Sadiq(A)

En stråle från solljuset

Ett av de bästa sätten att förstå en ideologi är att observera intellektet i själva ideologin. Om en ideologi är kapabel att förse samhället med lärda människor så visar det värdet och kapaciteten hos en sådan ideologi för att växa och upplysa intellektet i samhället. Historiker har rapporterat att över 4000 elever studerade hos Imam Sadiq(A). Varje student brukade läsa ett specifikt ämne och specialisera sig i det ämnet. Som exempel kan nämnas Hamran Ibn Ayan som studerade recitationen av Koranen, Aban Ibn Taqlib som studerade arabisk litteratur, Zarareh som studerade islamisk juridik, Mu’min Taaq studerade teologi, Hamza Tayyar studerade…

Läs mer

En sann Shia

Historien om Ahl al-Baits(A) liv illustrerar det faktum att de dedikerade sig själva för att förtydliga tankelinjerna och för att förse muslimerna med moralisk utbildning samt för att träna ärliga och sanna följeslagare genom Allahs(Swt) befallning. De gjorde allt som de kunde göra i det juridiska och teologiska fältet. De identifierade den sanna tron vara den att följa alla de gudomliga lagarna. I Ahl al-Baits(A) skola är endast de som är lydiga gentemot Allahs(Swt) befallning och avstår från begäret (att synda) samt utbildar sig själva i Ahl al-Baits(A) läror de som kan kalla sig själva för sanna följeslagare och Shia.…

Läs mer

Imam Sadiq(A)

Namn: Jaffar ( ordet Jaffer betyder flod och enligt traditionen är det namnet på en flod i paradiset.) Titlar: Faazil ( den utmärkte), Tahir (den rene ), Qaim, Sabir (den tålmodige), Musaddiq, Kashiful Haqaiq (den som uppenbarar underverk ), och är mest känd som Sadiq (den sannfärdige). Kuniyya: Abu Abdullah. Far: Imam Mohammad Baqir(A) Mor: Fatima (Umme Farwa) Födelse: Madina – den 17 rabiul awwal år 82 e. H. Martyrskap: förgiftad av Mansur Dawaniqi. (den 25 Shawal år148 e. H.) Begravd: i Jannatul Baqi, Medina Imam Sadiq(A)var utvald bland hans bröder till att vara efterträdaren (khalifa) till hans far; Imam Mohammad Baqir(A). Han var utnämnd…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen