Imam Kadhim(A)

Mirakel av Imam Kadhim

Manteln från Al-Rashid till Ali son av Yaqtin En dag skickade Al-Rashid några klädesplagg till Ali son av Yaqtin för att hedra honom. Bland dessa fanns en yllemantel smyckad med guld, den var lik kungamantlar. Ali son av Yaqtin skickade klädesplaggen till Imam Musa(A) son av Imam Sadiq(A). Bland dessa skickade han även med manteln. Han skickade med pengar som han redan hade speciellt förberett som en femtedel av sina pengar (khums – Imamernas taxa) som han ville betala Imamen. När dessa saker nådde Imam Kadhim(A) tog han emot pengarna och klädesplaggen men han lämnade tillbaka manteln med Ali son…

Läs mer

Några hadither

Musa Al-Sayqal rapporterade med anseende av Al-Mufaddal, son av Umar Al-Jufi, må Gud vara barmhärtig över honom, som sa: Jag (d.v.s. Al-Mufaddal, son av Umar Al-Jufi) var med Imam Sadiq(A). Imam Kadhim(A) kom in. Han var fortfarande en pojke. Imam Sadiq(A) sa till honom (Al-Mufaddal): “Indikera till de i ditt sällskap vars du litar på, att positionen av auktoritet tillhör honom, Kadhim(A).” Thubayt rapporterar med anseende av Muadh, son av Kathir, med ansende av Imam Sadiq(A): Jag (d.v.s. Muadh, son av Kathir) sa till Imam Sadiq(A): ”Jag ber Gud, som förutsatte din fader med dig för sin position, att förutsätta…

Läs mer

Diskussion om tvagning

Traditionen angående strykning på fötterna (mash Al-rijlayn) inom tvagning (wudhu’) var ett diskussionsämne bland våra kompanjoner – om det skulle göras från tån till vristen eller från vristen till tån. Ali son av Yaqtin skrev till Imam Kadhim(A): ”Våra kompanjoner är oense om strykningen på fötterna. Skulle du kunna skriva till mig med din handstil hur jag ska praktisera detta, jag skulle utföra det, Gud, den Exalterades vilja.” Imam Kadhim(A) skrev tillbaka till honom:” Jag har förstått vad du har nämnt angående debatten om tvagning. Vad jag beordrar dig att göra angående detta är; du bör skölja munnen tre gånger;…

Läs mer

Spridning av Islam

En gång passerade Imamen(A) gatan. Ljudet av sång och musik kom ut från ett hus. Ägaren av huset, som ansågs vara en av de högt uppsatta ämbetsmän, hade format en nöjesplats för sig själv och var upptagen med att viga???? Plötsligt kom en servitör ut från huset för att tömma soptunnan på hörnet. Av en slump såg hon Imamen(A), hon stannade och hälsade på honom. Imamen(A) frågade henne, ”Är ägaren av huset en slav eller en fri man?” Imamen(A) sa, ”Ja det är uppenbart och känt att han är en fri man. Hade han varit en slav hade han fruktat…

Läs mer

Hans titlar

Dessa två användes för att undvika att använda Imamens(A) namn, eftersom om man gjorde det kunde det ofta leda till arrest, tortyr, plåga och/eller död för honom. Babul Hawaaij (dörren av önskningarnas uppfyllande). Även efter hans död får folk sina önskningar uppfyllda och återvänder inte tomhänta från hans heliga plats. (Speciellt bön om bot av fysiska sjukdomar, i synnerhet ögonen. Kadhim (en som sväljer sin ilska). Imam Kadhim(A) levde i en era där regenter var som mest grymma någonsin. Deras hat för Ahl al-Bait(A) (Profetens(S) hushåll) och deras följeslagare var intensiv. Imamens följeslagare var ständigt plågade och torterade. Imamen spenderade…

Läs mer

Hans liv & verk

När hans far dog martyr (förgiftad av regenten Mansur Dawanaqi), bad Mansur guvernören av Medina att halshugga alla förmyndare som Imamen(A) hade lämnat. Guvernören (kallades Sulayman) skrev tillbaka för att säga att den 6:e Imamen hade lämnat fem förmyndare, där han (Mansur) var den förste och Sulayman den andre, följd av Abdullah, Umme Hamida och Imam Kadhim(A). Efter den 6:e Imams död uppmuntrade Mansur Ismaili-sekten att framträda trots att han visste att Ismail hade dött för 20 år innan. Samtidigt krävde den 6:e Imamens andra son, Abdullah, Imamat (emellertid levde han enbart 17 dagar efter det). Mansur var upptagen med…

Läs mer

Imam Kadhim(A)

Namn: Musa Titlar: Al-Kadhim, Faqih, Aalim, Abdus-Salih (den fromma dyrkaren av Gud), Babul Hawaaij. Kuniyya: Abu Ibrahim. Far: Imam Jaffar Sadiq(A) Mor: Hamida Al-Barbariyya Födelse: 7:e Safar 128 e.H. i Abwa (en plats mellan Mecka och Medina) Död: 25:e Rajab 183 e.H. Baghdad Begravd: i Kadhmain, Iraq Mor: Umme Hamida var en slavinna som togs till Medina. Det första som Imamen sa till henne var: ”Du är Hamida (den lovprisade) i denna värld och Mahmuda (prisvärdig) i den härefter.” När kvinnorna i Medina kom till den 6:e Imamen för att ställa frågor om Islam brukade han skicka dem till Umme…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen