Tawalli & Tabarri

Beundran av Ahl al-Baits(A) fiender

Fråga: Ibland kan man tycka att Ahl al-Baits(A) fiender (Nawasib) är duktiga på att propagera för sin ideologi och beundra det fastän man ogillar deras åsikter och hållning. Är detta ok? Svar: I Guds Namn Salam. Imam Sadiq(A) har sagt: ”Ljuger den som påstår älska oss men inte tar avstånd från våra fiender!” (Bihar al-Anwar volym 27 s 58) Denna hadith är bara ett av många med samma kärnbudskap från våra ma’soomin(A). Ta avstånd (bara’at) omfattar Guds och Profetens(S) och Ahl al-Baits(A) fienders ideologi; det inkluderar även deras sätt och allt deras. Även något så enkelt som beundran för hur…

Läs mer

Tawalli och Tabarri

Fråga: Vad är innebörden av Tawalli och Tabarri som är en del av trosartiklarna som vi lärt oss? Kan vi agera utifrån dem i modern tid? Svar: I stora drag är Islam likt ett blommande träd vars rötter motsvarar trosprinciperna och där de praktiska lagarna är likt grenar . Vanligen nämns tio religionsgrenar. Likaså är systemet av gärningar och dyrkan i Islam väldigt stor. Den är inte begränsad till dessa tio. Men med tanke på väsentligheten hos dessa tio så prioriteras de. Tre av dessa: Bön, Fasta och Hajj (pilgrimsfärd till Mecka) är relaterade till gärningar av tillbedjan – Böner…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen