Imam Ridha(A)

Främlingen i Toos

De’bel Khaza’ee nådde Marv och kom för att träffa Imam Ridha(A). Han sade till Imamen(A) med full entusiasm: O Profetens son! Jag har skrivit en dikt till dig och jag har svurit att inte recitera det för någon innan den når dig.” Imam Ridha(A) sade: ”Läs De’bel”. De’bel började att recitera dikten tills han kom till följande del: ”Samlingarna och sessionerna där den Heliga Koranen reciterades, reflekterades över och tolkades är nu tomma; och platsen där uppenbarelsen hade kommit ner i är nu som en vattenlös och torr öken lämnad utan användning”. Vid detta ögonblick grät Imam Ridha(A) och sade:…

Läs mer

Hans(A) titlar

Ar-Ridha: Änglar, Profeter, Troende och även fiender till Ahlul-Bayt(A) accepterade honom. Så mycket att Mamoon Rashid tvingades erbjuda honom tronföljden (bli hans efterträdare). Imam Zaman-e-Thamin: Thamin betyder åtta. Zamen betyder en person som går i god för någon på eget ansvar som löftesman eller garant. En av anledningarna till att Imam Ridha(A) tilldelats detta namn framgår av följande berättelse. En dag när Imam Ridha(A) var på väg med sin historiska resa från Medina till Marw (Khurasan), passerade han en djungel där han mötte en jägare som höll på och döda ett rådjur. Vår Heliga Imam(A) bad jägaren att släppa rådjuret…

Läs mer

Obetalda löner

En dag hade Sulayman bin Ja’far och Imam Ridha(A) gått ut och arbetat tillsammans. Solen hade börjat gå ned och Sulayman bin Ja’far ville återvända hem. Imam Ridha(A) sade till honom: ”Kom med mig hem och stanna över natten.” Sulayman bin Ja’far gick med på detta och tillsammans med Imam Ridha(A) gick de till Imamens(A) hus. Imam Ridha(A) såg sina tjänare upptagna med trädgårdsarbete. Hur som helst, såg han en främling, som också var upptagen med trädgårdsarbete tillsammans med de övriga. Imam Ridha(A) frågade: ”Vem är han?” Tjänarna svarade: ”Vi har hyrt honom idag så att han kan hjälpa oss.”…

Läs mer

Den gyllene kedjans hadith

När vår 8:e Imam, Imam Ridha(A) en gång reste till en stad (kallad Nishapur) bad stadens invånare Imamen(A) att berätta för dem en hadith från vår Heliga Profet Mohammad(S). Imam Ridha(A) berättade följande hadith: ”Min fader Imam Kadhim(A) berättade för mig, från hans fader Imam Sadiq(A), som hört från sin fader Imam Sajjad(A), som i sin tur hört från sin fader, martyren av Karbala, Imam Hossein(A), som hört denna hadith från hans fader Imam Ali(A), som hade fått denna hadith från vår Heliga Profet Mohammad(S), förmedlad av ängeln Jibrail(A), från Allsmäktige Allah(SWT): ”Kalima (ordet) av ’La ilaha illallah’ (Det finns…

Läs mer

Befallningen från Allah

Kungen Mamoon Rashids tjänare var väldigt upprörda och förbannade över att han hade gjort vår 8:e Imam, Imam Ridha(A), till hans efterträdare. För att visa Imam Ridha(A) att de inte respekterade honom, beslöt Mamoon Rashids tjänare att inte öppna dörren till hovet eller att lyfta upp gardinerna för Imamen(A) att passera igenom, när han skulle komma dit. Den dagen, när Imam Ridha(A) kom till hovet, öppnades dörrarna och gardinerna av sig själva för Imamen(A) genom befallningen från Allah(SWT). Tjänarna blev väldigt skrämda och generade och återupptog efter denna händelse, plikten att öppna dörrarna och gardinerna för Imam Ridha(A). Moral: Ingen…

Läs mer

Det tragiska slutet

Det finns idag ett flertal historier om vilken metod Mamoon använde sig av för att släcka Imam Ridhas(A) liv. Abul-Faraj och al-Mufid (två rättslärda) nämner att Imam Ridha(A) blev förgiftad med granatäppelsaft och druvsaft.al-Mufid citerar, i sin bok Al-Irshad, Abdullah ibn Bashir sägandes: ”Mamoon befallde mig att låta mina naglar växa så mycket som möjligt utan att någon skulle lägga märke till detta. Så jag gjorde vad han beordrade mig. Sedan kallade han mig till sig och gav mig något som liknade tamarindfrukt och sade, ’pressa ihop detta med båda händerna’, vilket jag gjorde. Sedan reste sig Mamoon upp, lämnade…

Läs mer

Imam Zaman

Det finns en hadith från den Heliga Profeten Mohammed(S) som säger att man bör ge allmosor (Sadaqah) innan man beger sig ut på en resa. Finns det då något bättre än att ge pengarna till Imam Zaman(A), innan man åker på en resa än att ge dessa vid hemkomsten, så att de når ut snabbare till de behövande. Det sägs att om man skriver ned Sura Ikhlas (Trosbekännelsen) på ett papper och river denna i två delar, en del går till den resande och en del till den som stannar hemma, så kommer dessa delar alltid att komma tillbaka till…

Läs mer

Den rituella Eid Fitr bönen

När ”Eid dagen” inträffade, Beordrade Mamoon Rashid att Imam Ridha(A) skulle leda ”Eid Fitr ” (Festivalen vid slutet av månaden Ramadan – Fastemånaden) bönen, och alla framstående personer skulle be med honom. Till att börja med accepterade inte Imam Ridha(A) detta. Men när Mamoon Rashid insisterade, var han tvungen att acceptera det. Men Imamen(A) hade som villkor att han skulle leda böneförsamlingen så som hans förfader vår Heliga Profet Mohammad(S) hade gjort. Mamoon Rashid gick med på detta villkor. Imam Ridha(A) tog på sig rena kläder på morgonen av Eid Fitr, parfymerade sig själv, tog på sig en vit turban…

Läs mer

Varför ville Mamoon tillsätta Imam(A) som sin efterträdare?

1. Först och främst var detta för att behaga Shiiternas allmänna omdöme i Khurasan, med dess kringliggande områden, vilket då skulle göra det enklare för Mamoon att bli accepterad av folket där. Detta skulle även innebära en seger gentemot hans broder Amin. 2. I andra hand var detta för att undvika konflikter med olika folkgrupper såsom ”Alawiterna ” vilka alltid hade hotat Abbasiterna med ett antal uppror. Mamoon firade händelsen av Imam Ridha(A) accepterande som hans efterträdare. Imamen(A) gav endast en kort ceremoni, efter prisandet av Allah(SWT), sägandes: ”Vi har över er fått befogenheter av Profeten(S), och ni har rättigheter…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen