Imam Hadi(A)

Martyrdom för Profetens(S) och hans Ahl al-Baits(A) anhängare

En dag ställde Mutawakkil en fråga till Ibn-e–sikkit, privatläraren åt hans barn: ” älskar du mina söner mer än vad du älskar Profetens(S) söner?”. Ibn – e – sikkit svarade på en gång, modigt och tappert: ”Jag älskar Qambar, Imam Alis(A) slav, mer än dina söner ”.Mutawakkil blev rasande och ursinnig och beslöt att dra ut tungan på Ibni-s-sikkit, vilket innebar att han dog kort därpå.  

Läs mer

Mutawakkil utövade påtryckningar på Imam Alis(A) hushåll

Mutawakkil var känd för sin överdrivna konsumtion av folkets förmögenhet. Han spenderade sju miljoner och sju hundra guld dinarer för att bygga en stark fästning som finns ännu idag i Samarra i Irak. Trots all slöseri och plundring av folkets förmögenhet hade han ett noggrant uppförande med Profetens(S) söner. Han var vänlig mot Imam Alis(A) fiender och gav dem pengar för att göra narr av Imam Ali(A) och hans hushåll. Mutawakkil omgav sig med hovnarrar som skämtade friskt om Imam Ali(A) hushåll, han tyckte om att skratta högt och göra stort väsen av sig. Mutawakkils stränga hårda och skadliga attityd…

Läs mer

Imamen(A) som domare

Under Mutawakkils styre kom en kvinna fram och påstod att hon var Zaynab(A), dotter till Fatimah Zahra(A). Mutawakkil sa: ”Det har gått många år sedan Zaynab(A) levde och du är ganska ung.” Hon svarade: ”Ja, men Profeten(S) drog sin hand över mitt huvud och bad för mig att förevigt förbli ung. Så, efter var fyrtionde år blir jag återigen ung.” Mutawakkil kallade på de vise männen och frågade dem: ”Vad säger ni om det som kvinnan påstår?” Alla sa att hon ljög. Mutawakkil sa: ”jag vet att hon ljuger, men vad har ni för bevis och logik för att döma…

Läs mer

Imamen(A) i Mutawakkils församling

Mutawakkil, som var en egenkär och egoistisk Abassitisk kalif, var mycket orolig över uppmärksamheten Imam Hadi(A) fick, han ville hela tiden förinta Imamen(A). En dag blev Mutawakkil informerad om att Imamen(A) ville göra ett uppror, att Imamen(A) samlade pengar och vapen. Mutawakkil befallde sina tjänstemän att attackera och bryta sig in i Imamens(A) hus under midnatt. Tjänstemännen skulle leta efter pengar och vapen som skulle lämnas till Mutawakkil. Han hade arrangerat en fest i sitt kungliga slott för sin avkoppling och nöjes skull, musikern spelades högt och sångarna sjöng för honom. Han räknade ögonblicken och väntade på att Imamen(A) skulle…

Läs mer

Korta uttalande av Imamen(A)

1. Den som tillbringar sitt liv genom att söka skydd hos Gud, kommer all världens obehag att bli enkelt för honom. 2. Den som likgiltigt begår synder och kastar bort blygsamhetens slöjor, gör Gud honom våldsam, desperat och avskyvärd. 3. Den som inte rådfrågar andra om sina problem kommer att skadas. 4. Välden är en marknadsplats, ena gruppen drar nytta medan andra gruppen förlorar. 5. Att skämta och håna är aktiviteter och njutning för dårar.

Läs mer

Heliga Koranen utantill, och behärskade dess kunskap, sedan barndomen.

Imam Hadi(A) övertog Imamat rollen vid en tidig ålder. Vid den åldern, 7-8 år, blev han personen som muslimerna hänvisade till. Folket sökte råd hos honom för vägledning och för att lösa problemen de hade. Ahl al-Baits(A) (Profetens(S) hushåll) fiender blev missnöjda och förargade över situationen och anslöt sig till den tidens Kalif, som var mot Ahl al-Bait(A). Tillsammans sökte de efter en person som hade mest kunskap under den tiden, men som samtidigt bar på hat mot Ahl al-Bait(A). Imamen(A) skulle då tvingas att bli en elev hos den personen. På det sättet skulle muslimerna, speciellt shia, inte ha…

Läs mer

Imam Hadi(A)

Namn: Ali Titlar: An-Naqi, Al -Hadi. Kuniyya: Abul Hasan Far: Imam Mohammad At-Taqi(A) Mor: Sayida Sumana Födelse: fredagen den 15 dhuhidjah år 212 e. H. i Surba ( en förstad till Madina) Martyrskap: den 3 radjab år 254 e. H. i Samarra 42 år gammal, förgiftad av Mu’taz Begravd: i sitt hus i Samarra. Imam Ali al-Naqi(A) även känd som Imam Hadi(A) föddes i mitten av thilhijja, år 212 Hijrah i staden Surya, nära Medina. Hans far var Imam Jawad(A) och hans mor var Samana, som var en tjänsteflicka med dygd och fromhet. Efter faderns martyrdom, år 220 Hijrah, fick Imam Hadi(A)…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen