Imam Askari(A)

Hur Imam Askari(A) avslöjade sanningen om de kristna

I de tidigare åren under Imam Askaris(A) ledarskap var Mu’tazz kalif. När kalifen dog efterträddes han av al-Muhtadi son till al-Watiq. Efter hans korta välde av bara elva månader, kom den äldste av sönerna till al-Mutawakkil; nämligen al-Mu’tamid till tronen. Under dessa Abbasidkalifers regimer fann inte Imam Askari(A) någon fred eller ro. Abbasiddynastin var dock involverad i konstanta komplikationer och svårigheter, men alla kaliferna fann det nödvändigheten att hålla Imam Askari(A) fängslad. En av den heliga Profetens(S) traditioner förtäljde att han skulle efterträdas av tolv efterträdare från hans ätt (Ahl al-Bait(A)). Den sista av dessa tolv efterträdare skulle vara Imam…

Läs mer

Hans kunskap inom den Heliga Koranen

Allah(SWT) säger: ”… ärver en broder detsamma som två systrar…” (Den heliga Koranen 4:176) En person som var känd för sin kunskap och dygd, kom till Imam Askari(A) och frågade: ”Kvinnor är av naturen svagare än män. Hur kommer det sig att kvinnan får dela på den mindre delen av arvet när hon ärver? Män å andra sidan, trots sin styrka, får två delar arvet. Rättvisan fodrar att det borde vara tvärtom”. Imam Askari(A) svarade: ”Du har sett den uppenbara svaghet hos kvinnan, men du har inte reflekterat kring plikterna som tilldelas män kontra kvinnor. Mannens svårigheter är fler än…

Läs mer

Imam Askaris(A) ord och visdom

Imam Askari(A) sade: ”Att hälsa på varje människa som passerar oss och att sitta överallt annars än på den bästa platsen är tecken på anständighet.” Imam Askari(A) sade: ”Uträttandet av många böner och fasta är inte tillbedjan, utan reflektion kring Allahs(SWT) göromål är bättre tillbedjan.” Imam Askari(A) sade: ”Ilska är nyckeln till all ondska” Imam Askari(A) sade: ”Den bästa av alla bröder är den som glömmer bort (döljer) andras synder och framhäver deras goda gärningar.” Imam Askari(A) sade: “Inget slår högre än två karaktärer: tron på Allah(SWT) och vara till nytta för vännen” Imam Askari(A) sade: ”Generositet har en gräns,…

Läs mer

Han är en annan Jesus…

Imam Hasan Askari(A) sände en dag någon efter Bakhtishu, en av de största fysikerna på den tiden. Han bad Bakhtishu att sända en av hans elever till Imamen(A). Imam Hasan Askari(A) var under den tiden under tillsyn av Abbasid- dynastin i Samara och Bakhtishu var Abbasid- kalifernas främsta fysiker. Då Bakhtishu var medveten om Imamens(A) karaktär, sände han sin bästa elev, men upplyste honom och sade: ”Gå till Imamen(A), men var uppmärksam om att han är den mest kunniga personen på jorden. Anmärk eller invänd inte åt något Han(A) säger.” Enligt Imamens(A) order, utförde eleven flebotomi (åderlåtning) och tog en…

Läs mer

Imamens(A) brev till Ibn Babawayah al-Qummi

Den kände vetenskapsmannen Shaykh Saduqs far, Ali bin Hossein bin Babawayh al-Qummi, var likt sin son, en prominent vetenskapsman. Imam Hasan al-Askari(A) skickade ett brev till al-Qummi, vilket visade den respekt och vördnad Ahl al-Bait hyste för honom. Efter att ha prisat Allah(SWT) och Profeten(S) i brevet, skrev han: ”Ärade och betrodde jurist för mitt folk. Å, Abul Hasan Ali bin Hossein al-Qummi, må Allah välsigna dig med vad Han än önskar dig och må Han ge dig friska söner. Jag råder dig att vara gudfruktig i dina handlingar så att du inte må förargar Honom. Upprätthåll därför bönen och…

Läs mer

Visdomsord

Abu Hashim al-Jafari har återberättat att en person kom fram en gång till Imam Hasan al-Askari(A) och frågade: “Varför ärver en kvinna endast hälften så mycket som en man gör?” Frågan berörde en son och en dotter som skulle ärva av deras mor och far. Sonen skulle få ärva dubbelt så mycket som dottern. Imamen(A): ”Den första anledningen är jihad som endast är obligatoriskt för män och det andra är försörjningen av en familj vilket vilar på mannens axlar. På mannen vilar även ansvaret av att betala penningersättningen vid ett olycksfallmord, kvinnan är befriad från detta ansvar.” När Abu Hashim…

Läs mer

Rädslan för Allah(SWT) i hans barndom

Ahl al-lbait (Profetens hushåll) frid vare med dem, var de som bar på den största kunskapen och visdomen av det kända och det okända. De var de som fruktade Allah(SWT) mest och de tillbringade Det är skrivet av de lärda att vår 11:e imam; Hassan al-Askari(A) en gång i sin barndom stod i närheten av några barn som lekte och hade roligt. Plötsligt passerade en hängiven anhängare av Ahlulbayt(A) förbi och hans uppmärksamhet fångades av denna scen där alla barnen lekte men mitt bland dem fanns ett vackert barn som stod ensam och grät. Han bestämde sig för att närma…

Läs mer

Imamens födelse och tidiga år

Imam Hassan al-Askari(A) föddes år 232 e.h, i Samarra, i Irak. Titeln ”al-Askari” kommer ursprungligen från ”askar”, som betyder ”armé”. Den elfte Imamen(A) är känd som al-Askari då han bodde i regionen al-Askar. Al-Askar var garnisonsorten för de turkiska trupperna från Abbasiderna. Hans(A) Imamat (ledarskap) började vid tjugotvåårsåldern, han var ledaren för troende endast sex år, han(A) blev förgiftad år 260 e.h. De politiska omständigheterna under Imamens ledarskap Imam Hassan al-Askaris(A) korta period av ledarskap sammanföll med Mu’tazz, Muhtadi och Mu’tamid– kalifatet. Mu’tazz Mu’tazz är samma kalif, under vars styre Imam Ali an-Naqi(A), Imam al-Askaris(A) far, blev martyr. Mer än…

Läs mer

Imam Askari(A)

Namn: Hassan Titel: Al-Askari Kuniyya: Abu Mohammad Far: Imam Ali Hadi(A) Mor: Sayyida Sulail (eller Hudaitha) Födelse: den 10 Rabi 2 år 232 e. H. i Madina. Martyrskap: den 8 Rabi 1 år 260 e. H. i Samarra Begravd: Samarra, Irak Imam Hadis(A) son Imam Hassan Askari(A) föddes i Medina år 232 A.H. och förgiftades vid 27 års ålder år 260 A.H. Han ligger begraven i Samarra i Irak vid sin fars sida. Liksom andra imamer var han begåvad med Guds nåd och stor andlig kunskap och makt. Den dåvarande härskaren försökte tvinga imamen till underkastelse på olika sätt, särskilt med militära maktdemonstrationer, men…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen