Historia Imam Hadi(A)

Imamen(A) besöker de nödställda

En gång kom Younas Naqqash skrämd och darrande till Imamen(A) och sa: ”O son av Profeten(S), jag är i gränsen mellan liv och död, hjälp mig och min familj”. Imamen(A) frågade honom vad som bekymrade honom. Naqqash svarade: ” en av Abbasiternas hovmän gav mig en ädelsten att gravera ett mönster på. Under graveringen gick den sönder i två delar. Imorgon kommer hovmannen att skicka någon för att hämta ädelstenen.Om han får reda på problemet kommer han att döda mig ”. Imamen(A) böjde ned huvudet, sedan höjde han huvudet och sa: ” jag har bett för dig, var säker, inget…

Läs mer

Den svåraste perioden

Imamens(A) kamp och opposition mot tyrannerna och dess brutala regler är en av Islams och den shiamuslimska skolans stolthet. Sju Abbasitiska kalifer styrde under Imamens(A) ledarskap, Mutawakkil visade sig var den farligaste av dem. Detta, för att Mutawakkil var en ond och trolös person. I de fall han framställde sig som religiös var det endast för att marknadsföra sig själv politiskt. År 226 Hijrah beslöt Mutawakkil att Imam Hosseins(A) grav skulle tas bort genom att man avleder floden och platsen skulle plöjas för jordbruk så att folk skulle avstå från att besöka Karbalas martyrer. Mutawakkil visste mycket väl att var…

Läs mer

Mutawakkils avund

En av Mutawakkils smickrare sa till honom: ”varför befaller du ditt hov att hedra Imamen(A), varför måste de lyfta upp draperierna och öppna dörrarna när han kommer? Detta i sig är emot din ledning. Låt Imamen(A) komma och gå som resten av befolkningen så att han förlorar sitt värde i människornas ögon”. Mutawakkil godkände hans begäran och befallde sitt hov att inte lyfta undan draperierna och inte öppna dörrarna när Imamen(A) kom eller gick iväg. En dag, kom en av Mutawakkils tjänare och sa till honom: ”Imamen(A) kommer till hovet, dörrarna är öppna och draperierna är dragna. Detta drar till…

Läs mer

Martyrdom för Profetens(S) och hans Ahl al-Baits(A) anhängare

En dag ställde Mutawakkil en fråga till Ibn-e–sikkit, privatläraren åt hans barn: ” älskar du mina söner mer än vad du älskar Profetens(S) söner?”. Ibn – e – sikkit svarade på en gång, modigt och tappert: ”Jag älskar Qambar, Imam Alis(A) slav, mer än dina söner ”.Mutawakkil blev rasande och ursinnig och beslöt att dra ut tungan på Ibni-s-sikkit, vilket innebar att han dog kort därpå.  

Läs mer

Mutawakkil utövade påtryckningar på Imam Alis(A) hushåll

Mutawakkil var känd för sin överdrivna konsumtion av folkets förmögenhet. Han spenderade sju miljoner och sju hundra guld dinarer för att bygga en stark fästning som finns ännu idag i Samarra i Irak. Trots all slöseri och plundring av folkets förmögenhet hade han ett noggrant uppförande med Profetens(S) söner. Han var vänlig mot Imam Alis(A) fiender och gav dem pengar för att göra narr av Imam Ali(A) och hans hushåll. Mutawakkil omgav sig med hovnarrar som skämtade friskt om Imam Ali(A) hushåll, han tyckte om att skratta högt och göra stort väsen av sig. Mutawakkils stränga hårda och skadliga attityd…

Läs mer

Imamen(A) som domare

Under Mutawakkils styre kom en kvinna fram och påstod att hon var Zaynab(A), dotter till Fatimah Zahra(A). Mutawakkil sa: ”Det har gått många år sedan Zaynab(A) levde och du är ganska ung.” Hon svarade: ”Ja, men Profeten(S) drog sin hand över mitt huvud och bad för mig att förevigt förbli ung. Så, efter var fyrtionde år blir jag återigen ung.” Mutawakkil kallade på de vise männen och frågade dem: ”Vad säger ni om det som kvinnan påstår?” Alla sa att hon ljög. Mutawakkil sa: ”jag vet att hon ljuger, men vad har ni för bevis och logik för att döma…

Läs mer

Imamen(A) i Mutawakkils församling

Mutawakkil, som var en egenkär och egoistisk Abassitisk kalif, var mycket orolig över uppmärksamheten Imam Hadi(A) fick, han ville hela tiden förinta Imamen(A). En dag blev Mutawakkil informerad om att Imamen(A) ville göra ett uppror, att Imamen(A) samlade pengar och vapen. Mutawakkil befallde sina tjänstemän att attackera och bryta sig in i Imamens(A) hus under midnatt. Tjänstemännen skulle leta efter pengar och vapen som skulle lämnas till Mutawakkil. Han hade arrangerat en fest i sitt kungliga slott för sin avkoppling och nöjes skull, musikern spelades högt och sångarna sjöng för honom. Han räknade ögonblicken och väntade på att Imamen(A) skulle…

Läs mer

Korta uttalande av Imamen(A)

1. Den som tillbringar sitt liv genom att söka skydd hos Gud, kommer all världens obehag att bli enkelt för honom. 2. Den som likgiltigt begår synder och kastar bort blygsamhetens slöjor, gör Gud honom våldsam, desperat och avskyvärd. 3. Den som inte rådfrågar andra om sina problem kommer att skadas. 4. Välden är en marknadsplats, ena gruppen drar nytta medan andra gruppen förlorar. 5. Att skämta och håna är aktiviteter och njutning för dårar.

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen