Imam Sajjad(A)

I människornas hjärtan

Den fjärde Imamen, Ali Ibn Hossein(A), blev Imam efter hans faders martyrskap under de mörkaste dagarna i Umayyaddynastins tyranni. Hans tid som Imam, där det mesta spenderades i Medina, var samtida med 9 brutala Umayyad kalifer. Han fick titlar som Zayn al-Abedin, Seyyed al-Mutaqqin, Amin och Sajjad. Bland titlarna är Sajjad och Zayn al-Abedin de mest kända. Det viktiga i det avseendet om titlar var att dessa titlar inte gavs till honom – precis som det var sed att göra bland de hedniska araberna – under hans barndom eller genom en formell ceremoni av regeringen. Människorna gav dessa titlar till…

Läs mer

Imamens(A) predika på Ashura natten

Imamen började sitt tal med att säga: ”Jag tackar Allah(SWT) för min bästa förmåga och prisar Honom under tiden för välgång och vånda. Herre, jag vill tacka Dig, då Du har hedrat oss med hjälp av Profetskapen och lärt oss Koranen. Du har låtit oss förstå religionen och dess budskap som skänkte oss ögon, öron och hjärtan. Det höll oss fria från polyteismens föroreningar och sedan kunde vi tacka Dig för Dina välsignelser.  Det är ett faktum att jag inte känner till några andra anhängare som är mer trogna och ärliga än mina egna följeslagare samt alla anhöriga som är…

Läs mer

Ashura natten

Under denna natt var himlen röd som blod och var den svåraste natten för Profeten Mohammads(S) hushåll. I öknens tomhet stod de i mörkrets och nattens ensamhet. Under natten kunde de höra en röst mynta ur mörkret, där en maskerad person reciterade följande rader av poesi: ”O, de som dödade Imam Hossein(A)! Var beredd på ert straff. Ni är förbannade av varje profet(A) och varje religion. Detta var inte belöningen för Guds sändebud. Om han skulle var vid liv så hade han gråtit.” Även denna natt hade Umm Salamah en dröm där hon såg Profeten(S). Han var upprörd och hade…

Läs mer

Bönfallning till Allah(SWT)

En man berättar: ”En natt när jag gjorde tawaf (kontinuerlig cirkulation kring den heliga Ka’ba i Mecka), såg jag en ung man som hade greppat tag i det tygstycke som omger den heliga Ka’ba, och grät. Han bönföll Allah(SWT), sägandes: ’O universums Herre, hela världens ögon har stängts för sömnen, solen har gått ner och stjärnorna har uppenbarat sig på himlen, men Du, O universums Mästare, Du är alltid vaken, levande och den enda Beständiga, och kontrollerar världen och dess invånare.’ ’O allas Mästare, härskarna har stängt igen sina portar, och ställt dit sina vakter, men portarna till Ditt hus,…

Läs mer

Gheeba (Baktal och skvaller)

En man som påstod sig vara en vän till vår fjärde Imam, Imam Sajjad(A), kom en gång till Imamen och berättade att den och den personen hade sagt hemska saker om Imamen. Imam Sajjad(A) svarade att han inte hade hört något om det och att han heller inte skulle ha hört något ifall inte vore för den mannens visit och återberättande. Imam Sajjad(A) fortsatte med att säga att personen som hade sagt dessa hemska saker, var som en person som sköt en pil och missade sitt mål, medan den mannen som kom till honom och berättade var den som tog…

Läs mer

Imam Sajjad(A) uppförande mot sin värsta fiende

Abd al-Malik ibn Marwan, den femte Umayyadiska kalifen avled år 86 e.h., efter 21 års tyranni. Hans son Walid ibn Abd al-Malik efterträdde honom. Han beslutade att införa lite rättvisa för att tilltala allmänheten och jobbade hårt med att försöka behaga invånarna, särskilt i Medina – detta eftersom det var en av dem två heliga muslimska städerna där ättlingar till Profeten Mohammads(S) följeslagare, och en del kända återberättare levde; vilket även var anledningen till att han avskedade Hisham ibn Ismail, Abd al-Maliks svärfar, som var Medinas grymma och orättvisa guvernör. Hisham ibn Ismail grymhet kände inte några gränser och hade…

Läs mer

Traditioner

• Abdullah ibn Hassan sade: ”Min mor, Fatima, Imam Hosseins(A) dotter, uppmuntrade mig att sitta och umgås med min morbror, Imam Ali ibn Hossein(A) [Imam Sajjad(A)]. Varje gång jag var med honom lärde jag mig något nytt av honom. Antingen var det rädsla inför Gud som upplevdes i mitt hjärta när jag insåg vad rädslan inför Gud innebar eller så lärde jag mig andra kunskaper (ilm) av honom.” • Abd al-Aziz Abo Hazem sade: ”Jag hörde min fader sägandes: ’Jag har aldrig sett en ”Hashimi” som är mer aktningsvärt (afdal) än Imam Ali ibn Hossein(A).’” • Imam Sadiq(A) sade: ”O…

Läs mer

Svar på förolämpning

Abd al-Razzaq återberättar att han hade hört Manar, som i sin tur hörde al-Zuhri säga: ”Jag har aldrig någonsin sett någon från Profeten Mohammads(S) hushåll vara mer prisvärdig än Imam Sajjad(A).” Abu Mohammad Hassan ibn Mohammad återberättade för mig [Sheikh Mufid(RA)]: ”Min farfar (Yahya ibn Hassan) sade till mig: ’Mohammad ibn Ja’far och även andra återberättade för mig [följande]: ’En man ställde sig framför Imam Sajjad(A) och började förolämpa honom. Imam Sajjad(A), däremot, sade inget tillbaka. När mannen gick, sade Imam Sajjad(A) till dem som satt med honom: ’Hörde ni vad mannen sade? Jag vill att ni följer med mig…

Läs mer

Hisham och Farazdaq

Fastän Hisham ibn Abdul Malik var kronprinsen, och Umayyad makten stod på sin höjdpunkt, kunde han inte vidröra hajar al-Aswad, den svarta stenen efter tawaf kring den heliga Ka’ba. Alla människorna var klädda likadant i Ihram [särskild klädsel vid pilgrimen], reciterandes samma hågkomst av Allah(SWT), och utförde samma saker. De var så överväldigade i sina rena emotioner att de inte orkade uppmärksamma det världsligt lovordade. Hisham försökte hårt att komma nära hajar al-Aswad och röra vid den, men på grund av den stora folkmassan var det inte möjligt. Därför vände han om och satte sig på en hög stol för…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen