Imam Sajjad(A)

Karavanen till Hajj

En muslimsk karavan var på väg till Mecka och när den kom fram till Medina, vilade den några dagar, för att sedan fortsatte sin väg till Mecka. På vägen från Medina till Mecka, anslöt sig en man till dem i karavanen. Denna man kände igen en av dem som såg ut att vara en vägledande person. Han var ivrigt upptagen med att hjälpa resenärerna. Mannen kände igen honom. Med stor förvåning frågade han pilgrimerna ifall de visste vem denna man var som hjälpte de. ”Nej, vi känner inte honom. Han började gå med oss från Medina. Han är en anständig…

Läs mer

Resans ransoner

Ibrahim Adham berättar följande: ”Jag var på resande fot i öknen med en karavan. Jag bestämde mig för att göra en kort utflykt själv och separerade därför från karavanen. Sedan stötte jag plötsligt på en pojke som var gående. Jag sade SobhanAllah! Vad gör en pojke gående i en öken likt denna?! Jag närmade mig honom och hälsade och pojken svarade. Jag frågade: ”Vart är du på väg?” Han sade: ”Till Skaparens hus.” Jag sade till honom: ”Men käre pojk, du är för ung; att bege sig till Skaparens hus är varken obligatoriskt eller del av Sunnah för dig.” Han…

Läs mer

De desperatas hopp

Jag har blivit hopplös och desperat; jag har försökt varje stig som jag känner till; jag vände mig till varje person som jag känner; men ingen av de kunde hjälpa mig. Jag har övertagits av ånger för att jag vänt mig till dem för de är mer eller mindre människor precis som mig.   För visst har du upplevt sådana instanser i ditt liv. Men vem ska vi då förlita oss på i våra liv? Imam Sajjad(A) förser oss med några svar i hans åkallelser:   ”O Han som om Hans tjänare förfrågar [ber] Honom ger honom, och om han…

Läs mer

De ödmjukas attityd

Varje person njuter av den uppmärksamhet och deltagande från andra gentemot en själv. Ödmjuhet är en av mest rekommenderade dygden hos våra ledare och det är något som för människorna närmare varandra. Fåfänga eller egocentrism är å andra sidan är det direkta motsatsen till ödmjukhet vilket är orsak till att människorna omkring dig försvinner. Men hur är det möjligt att vara och förbli ödmjuk medan man lever bland människorna och avstå från att bli arrogant? Följande berättelse visar de förslag som kommer från Imam Sajjad(A) om vikten av ödmjukhet och hur man ska förhindra att man blir egenkär i sin…

Läs mer

Imam Sajjads(A) barndomsönskan

En dag, under hans barndom, då vår fjärde Imam, Imam Sajjad(A) inte mådde så bra. Frågade hans fader Imam Hossein(A) honom, ”Hur mår du min son? Är det något du önskar, så att jag kan förse dig med det?” Trots hans unga ålder och som ett litet barn svarade han, ”O fader, min önskan är enbart en sak, att Gud placerar mig bland dem som är evigt belåtna, och tillfredsställda med allt det Han bestämmer för dem”. Varpå hans pappa omfamnade honom och sade, ”Du har verkligen talat ord fyllda med kunskap (ma’rifa). Ditt svar liknar profeten Abrahms(A) svar när…

Läs mer

Det utmärkta barnet

Världen förgylldes med Imam Sajjads(A) födelse, för han skulle sprida vidare källan av kunskap och visdom på jorden. Han skulle även genom sitt beteende visa på underbara exempel av trofasthet gentemot Allah(SWT). Profetens Hushåll(A) var mycket glada över att ha få detta välsignade barn. Alla följeslagare som hade goda relationer med medlemmarna av Profetens Hushåll(A) var även dem väldigt glada över att höra om födelsen av Imam Sajjad(A). Vissa historiker har berättat att Imamen föddes svag och smal. Sayyid ‘Abid al-‘Aziz Sayyid al-Ahal sade: ”Han (Imam Sajjad(A)) föddes svag och smal. Glimtar av svag oro utstrålade i hans ögon. Dessa…

Läs mer

Riterna kring Hans(A) födelse

Imam Ali(A) de troendes mästare, och hans son Imam Hossein(A), skyndade att utföra de religiösa rekommendationerna vid födelsen av det välsignade barnet; Imamen(A) läste upp böneutrop i barnets högra öra och iqama i det vänstra örat. Med detta väckte han känslor av fromhet och rättfärdighet i barnets hjärta. Det var toner som skulle leda honom till vänlighet och goda gärningar. De första orden som Imam Sajjad(A) mottog var Allaho Akbar (Allah(SWT) är störst)! Dessa ord präglade hans hjärta och sinne, och blev en del av hans egenskaper. På den sjunde dagen av hans födelse, offrade hans far ett får för…

Läs mer

Kort info om Imam Sajjad(A)

Namn: Ali Titlar: Zain al-‘Abedin, Sajjad, Seyyed al-Sajjedin Far: Imam Hossein(A) Mor: Seyyeda Shahrbanu Födelse: 5 Shaban, år 38 e. H. i Medina Martyskap: 25 Muharram år 95 e. H. Begravd: Jannat al-Baqi i Medina Jabir ibn Abdallah al-Ansari återberättar att ungefär tio år innan Imam Sajjads(A) födelse satt han med Gud, den Högstes Sändebud(S) som lade sin ena dottersson, Imam Hossein(A), på sina knän och lekte med honom. ”Jabir” sade han, tittandes mot sin följeslagare, ”en son skall födas till honom som skall kallas Ali. Vid domedagen kommer en utropare att ropa ‘Låt dyrkarnas Herre (Seyyed al-Abedin) ställa sig…

Läs mer

Imamens(A) predika på Ashura natten

Imamen började sitt tal med att säga: ”Jag tackar Allah(SWT) för min bästa förmåga och prisar Honom under tiden för välgång och vånda. Herre, jag vill tacka Dig, då Du har hedrat oss med hjälp av Profetskapen och lärt oss Koranen. Du har låtit oss förstå religionen och dess budskap som skänkte oss ögon, öron och hjärtan. Det höll oss fria från polyteismens föroreningar och sedan kunde vi tacka Dig för Dina välsignelser.  Det är ett faktum att jag inte känner till några andra anhängare som är mer trogna och ärliga än mina egna följeslagare samt alla anhöriga som är…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen