Imam Hassan(A)

Avslöjandet av en stor konspiration

Zubair Ibn Bakkar, en tidig historiker, har skrivit ner följande incident i hans bok al-Mufaqiaat från Muqaireh Ibn Shu’bahs son: Min far och jag reste till Damaskus för att besöka Mu’awiyah. Vi var hans gäster och min far hälsade på honom varje dag och de brukade prata i timmar. Därefter brukade min far komma tillbaka varje kväll och tala om Mu’awiyahs intelligens och insikt. En natt återvände min far och hade ingen aptit för att äta. Jag fann honom vara väldigt arg så jag väntade i en timme innan jag närmade mig honom då jag trodde att han var upprörd…

Läs mer

Manifestationen av tålamod

Ahl al-Baits(A) liv är det ultimata exemplet för ett rent liv och de är som Profetens(S) familj de perfekta förebilderna; trots att vår förståelse för dem är ganska begränsad och varje intellektuellt sinne har endast en begränsad perspektiv från deras liv. Beroende på samhällets behov under olika tidsepoker så skiner ett av deras karaktärsdrag mer än de andra.   Den synen att varje ofelbar Imam(A) är komplett ledare för mänskligheten men att någon av dem har specialiserats i en eller två synliga aspekter i livet är en inkomplett ideologi. För att nämna några exempel så hör vi ofta att Imam…

Läs mer

De upproriska Khawarij

Denna dåraktiga och planlösa grupp trodde på vad Mu’awiyah och hans agenter sade till dem och vägrade således att lyda Imam Hassans(A) befallningar. De fabulerade ihop att Imam Hassan(A) hade blivit en hedning som sin fader, och således anslutit sig till Mu’awiyah. En pluton attackerade Imam Hassans(A) tält, och plundrade det på allt de kunde få tag på till den grad att de slet ut den matta som var under Imamen(A). Imam Hassan(A) tvingades att lämna platsen och red iväg tillsammans med sina följeslagare. En av dem (upprorsmännen) rusade ut från sitt gömställe och sårade Imamen(A). Imam Hassan(A) förflyttades till…

Läs mer

Problem under och efter Imam Hassans(A) liv

Precis som för övriga Imamer(A), var Imam Hassans(A) liv fullt med svårigheter. Redan vid tidig ålder bevittnade han Profetens(S) de så kallade kompanjonernas sanna ansikten och handlingar som lämnade Profeten(S) ensam vid många slagfält, opponerade sig mot hans beslut till en sådan grad att en del tvekade på att han var Guds Profet. Vid Profetens(S) bortgång såg han enbart att ett fåtal av hans trogna följeslagare var närvarande för hans begravning. Resten hade övergett honom för att fördela den politiska makten sinsemellan. Han bevittnade även grymheterna från Umayyaddynastin, deras sätt att behandla Ahl al-Bait(A) och deras anklagelser gentemot Imam Ali(A)…

Läs mer

Utdrag från historien om tålamodets Imam

Han var sin fars starka arm; han rörde sig som en dykare i stridsfältet som såg vatten men fortsatte att dyka och röra sig framåt. Han bröt genom fiende arméns kontinuerliga linjer och tvingade de att gå i reträtt. Imam Hassan(A) stred så tappert i ”Kamel” kriget och fick ett slut på striderna med hans starka slag på Aishas kamel och därmed störtade han hyckleriets flagga.   Han ärvde tapperheten och modet från sin far, han rusade mot fiendens armé i Siffin kriget på ett så tappert sätt att hans far, arabernas unika hjälte, blev orolig.   Sannerligen hade han…

Läs mer

Känna igen sanningen men ignorera det

Alla människor är angelägna om att uppnå en evig framgång och de anstränger sig ofta till maximum för att nå dit. Men att uppnå framgång är dock beroende av två viktiga steg. Ett är att känna till sanningen och två är att handla i enlighet med sanningen genom lämpliga och accepterade metoder. Ibland är sanningen och dess attribut tydliga men av olika anledningar, bland annat ekonomiska, begär och andra orsaker, så ser man hur individer avviker från huvudvägen för att finna sig själva i sällskap med sanningens fiender.   Den heliga Koranen nämner detta i incidenter där flera personer som…

Läs mer

Myten om Imamens(A) skilsmässor

Under de senaste 1250 åren har Imam Hassan(A) fallit offer för ondskefull propaganda. Han har porträtterats som ”förtjust i lugn och ro” av sina beundrare (Amir Ali i ”Spirit of Islam”) och som ”den stora skilsmässomakaren” av sina belackare (Willi Frischaurer i ”The Aga Khans”). Innan vi tar en närmare titt på individuella rapporter, är det viktigt att ta reda på när denna anklagelse lades fram, av vem och varför. Efter en genomgående studie av dessa rapporter, kom det fram att den första människan, känd för att anklaga Imam Hassan(A) för ”giftermål och skilsmässa”, var den andra abbasid kalifen, Mansur,…

Läs mer

Mu’awiyahs konspirationer

Mu’awiyah hade etablerat en stat och ett rike i Syrien, och under åratal hade han utsatt Imam Ali(A) för sluga knep och trick. Han mördade Imam Ali(A) och tog fram den fördärvande gruppen och sekten kallad, Khawarij. Han hade nu hört att folket svurit trohetsed till Imam Hassan(A) som den rättmätige Imamen efter Imam Ali(A). Detta var mycket svårt för honom att tolerera. Därför skickade han spioner till Kufa och Basra i syfte att bli informerad om vad som försiggicks där. Sedan skulle de konspirera och skapa sammansvärjningar mot Imam Hassan(A). Om de fann situationen lämplig, skulle de även störta,…

Läs mer

Mu’awiyahs svar till Imam Hassans(A) brev

”På samma sätt som Abu Bakr, på grund av sin erfarenhet och expertis tog kalifatet från Imam Ali(A), är jag mer värdig än dig och har mer erfarenhet. Det är bättre att du blir min följare så att du kan erhålla kalifatet efter min död, och jag kommer att ge dig Iraks inkomster.” Mu’awiyah förnekade inte bara trohetseden och således vände ansiktet ifrån det, utan han skickade även spioner till Kufa för att mörda Imam Hassan(A). Således tvingades Imam Hassan(A) att bära bepansrad rustning under sina kläder innan han gick till bön. Då en av Mu’awiyahs agenter sköt en pil…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen