Imam Hassan(A)

Kriget inleds

Det dröjde inte länge förrän Mu’awiyah, genom svepskälet av att skapa Islamisk enighet, samlade ihop en enorm armé och mobiliserade den i syfte att kämpa mot Imamen(A) i Irak. När dessa nyheter nådde Imam Hassan(A), kallade han folket till moskén. Han besteg predikarstolen och sade följande, efter prisandet av Gud och fredshälsningarna till Profeten(S): ”Mu’awiyah har rört sig mot Irak med sin armé. Det är er tur att förbereda er för krig och bevara er heder och religion.” Men dessa föraktliga, besegrade och välståndsälskade människor gav inte Imamen(A) något gensvar. Adi ibn Hatim, reste sig upp bland folkmassan och sade…

Läs mer

Imam Hassans(A) bedrövelse

När nyheterna, om att stamledarna anslutit sig till Mu’awiyah, nådde Imam Hassan(A), blev han mycket tagen och chockerad, och sade följande: ”Sade jag inte vid upprepade tillfällen att ni inte hade någon trofasthet och trovärdighet, och ert uppförande gentemot mig är ett knep och en slughet?” Han beslutade sig därefter att samla en armé på egen hand och röra på sig. Genom hans vänners prestationer lyckades han samla en armé på fyra tusen män. Imamen(A), tillsammans med ”Sabaat”, begav sig till Madayan och skickade tolv tusen män under kommandot av Obaydullah ibn Abbas och hans medhjälpare Qais ibn Sa’ad, som…

Läs mer

Imam Hassans(A) politik

Folket med all glädje och vilja förenade sig med Imam Hassan(A). Denna dag var samma dag som hans fars martyrskap, dvs. den tjugoförsta av månaden Ramadan år 40:e av Hijjra. Folk från Kufa, Irak, Hijjaz och Yemen strömmade för att med sin egen vilja förena sig med Imamen(A), förutom Mu’awiyah som endast ville vara emot honom(A) såsom han var emot hans fader. Efter detta, Imamen(A) kritiserade ett tal och uppmuntrade folket att lyda Ahl al-Bait(A) som är en av de två arven Profeten(S) hade lämnat efter sig och som är likgiltig med Koranen, samt manade dem från att följa sheytan…

Läs mer

Misslyckad bedrägeri

Ahl al-Baits(A) fiender har alltid letat efter ett fel, misstag eller vanskötsel i deras uppträdande eller uttalanden så att de kan missbruka det för att ruinera Ahl al-Baits(A) position bland folket. För att uppnå detta mål så gjorde de mer än sitt bästa och flera ansträngningar då de tog varje tillfälle i akt för att vanära Ahl al-Baits(A) meriter. Anklagelser, beskyllningar, påståenden och även  glåpord och förolämpningar användes och det är endast exempel på den orättvisa behandling som Ahl al-Baits(A) utsattes för av dessa personer. Dock blev utgången för deras ansträngningar oftast annorlunda. En dag gick en grupp bestående av…

Läs mer

Karbalas Grundare

Imam Hosseins(A) revolution i Karbala är det främsta uttrycket för den ultimata kampen och motståndet mot förtryck och vägran att infinna och vika sig inför förtryckare, som någonsin förts i mänsklighetens historia. I och med att kulmen och den absoluta höjdpunkten av denna långa kamp blommade ut och förevigades i Ashura vars varje ögonblick var en kärlekens lärdom i full blom. Ahsura symbolen för all kamp som fördes innan, under och efter den tionde dagen av månaden Moharram år 61 e.H. I själva verket fullföljde och fulländade Imam Hossein(A) en kamp som förts av hans broder Imam Hassan(A) innan honom…

Läs mer

Imam Hassans(A) kalifat

Natten till den 21:a i månaden Ramadan, år 40 e.H., avled Imam Ali(A) och folket var mycket sorgsna och bedrövade. Imam Hassan(A), som vid denna tidpunkt var 27 år gammal, gick tillsammans med folket till moskén och gick upp på predikstolen, där han sade: ”Igår natt, har en man som var unik, både bland folk av tidigare åldrar såväl som framtida folk, gällande kunskap, fromhet, uppförande och karaktär, gått bort. Han(A) deltog i slagen tillsammans med Profeten Mohammad(S) och kämpade hårt för att försvara Islam. En person som var en nål i ögat på sina fiender och en livsfrukt i…

Läs mer

Hans(A) Imamat

I Imam Hassans(A) personlighet fanns det hög kvalitet, ädel karaktär, den Islamiska förmågan, element, och grundläggning. Enligt hans förmåga och benägenhet, var han bland mänsklighetens unika sinnen och ett av de idealen av mänsklighetens fullkomlighet, och bland de stora muslimska förebilderna. Imam Hassan(A) nådde toppen med hans meriter, resultat, uppriktighet för sin åsikt, hänfördhet, för sitt tänkande, sin extrema fruktan för Allah(SWT), sin överflödande nåd, sin goda uppförande och hans talanger som muslimer är stolta över. Hans Imamat Den mest framträdande kvaliteten i honom var Imamatet (ledare för muslimska samfundet), för det nödvändiga Imamat idealet och förmåga som inte finns,…

Läs mer

Innan löftet om trohetsed

Vi kommer nu att diskutera en fråga. Vi vet inte exakt till vilken grad denna fråga påverkades av tidigare faktorer. Ändå är det tillräckligt för oss att presentera några av de sociala förhållandena som muslimerna blev varse om efter Profetens(S) bortgång. Profeten(S) hade ett stort inflytande på jaget, en stark förmåga att bilda ett samhälle, och en mäktig hand gällande uppbyggnaden för praktiserandet av trosutövning. Vi återuppväcker minnena för att tillfälligt skapa en bild av det hela. Således är det tillräckligt för oss att plocka en lämplig sak från varje händelse, eller återge de lämpliga händelserna för vårt ämne och…

Läs mer

Under Imam Ali(A) livstid

Vid tidig ålder, började rollen som barnbarnet till den heliga Profeten(S) att framhävas. Det var innan han officiellt sett utsågs till rollen för Imamat (islamiskt ledarskap) av sin fader. Hans definitiva roll tog en klar form från ögonblicket då det muslimska Ummah (folket) gav deras trohetsed till Imam Ali(A) som den nya Khalifen (efterträdaren). Den steg till sin höjdpunkt efter Imam Alis(A) martyrskap. Imam Hassans(A) roll, under hans fars livstid, och särskilt under hans styre, var präglad av hans totala lydnad till hans far, som var hans förebild och ledare. Han behandlade inte enbart honom som en kär son, utan…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen