Imam Hassan(A)

Hans(A) liv

Imam Hassan(A) var den andra bland Shia Imamerna(A). Profeten Mohammad(S) hade en speciell kärlek till Imam Alis(A) äldsta son, Imam Hassan(A). Han föddes den 15:e av den heliga månaden Ramadan i staden Medina, år 3 e.H. Profeten(S) gav honom namnet ”Hassan”. När han föddes, läste Profeten(S) upp azan (böneutrop) i Imam Hassans(A) högra öra och eqama (enskild böneutrop då man själv står inför bön) i hans vänstra. Han proklamerade sedan att hans första barnbarn kommer att stoppa blodutgjutelsen i hans Ummah. Under hans livstid lade människorna märke till att Profeten(S) visade mycket kärlek till Imam Hassan(A). En gång befann sig…

Läs mer

Två bröder

Imam Hossein(A) var inte mycket yngre än Imam Hassan(A) räknat i år, men han hade väldigt stor respekt för Imam Hassan(A) både privat och offentligt. Ett exempel på detta var när Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) tillsammans med en nära släkting gick vilse i öknen. Ett gammalt beduin par gav dem mat och vatten när de behövde det. De tacksamma Imamerna sade att om paret någon gång befann sig i Medina, skulle de fråga efter Profetens(S) barnbarn och om Gud ville så skulle de båda vara till deras tjänst. Senare visade det sig att detta par befann sig i Medina…

Läs mer

Hans(A) dyrkan

Imam Hassan(A) genomförde vallfärden (hajj) till fots tjugofem gånger under sitt liv. Vid nämnandet av döden, grät han. Då han pratade om graven, grät han. När han nämnde uppståndelsen, grät han. Vid berättandet av passeringen av Sirat (en slags bro som endast de rättfärdiga kan passera på vägen till Paradiset), grät han. När han nämnde uppställningen [på räkenskapens dag] inför Allah(SWT), den Store och Allsmäktige, svimmade han. När han talade om Paradiset och Helvetet, skakade han som en sjuk person gör, och bad Allah(SWT) att låta honom komma in i Paradiset och skydda honom från elden. När Imam Hassan(A) utförde…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen