Fatima Zahra(A)

Versen om Mawaddah

Gud har sagt i Koranen: ”… Säg (Mohammad(S)): Jag begär ingen ersättning av er för detta budskap; jag ber bara att ni ger mina ättlingar den kärleken (de har rätt att vänta).” (Koranen, 42:23) Gud har ålagt alla muslimer att visa kärlek till Profetens(S) hushåll, Ahl al-Bait(A). Historieberättare och återberättare av Profetens(S) hadith, är av åsikten att ”mina ättlingar” i denna vers refererar till Imam Ali(A), Fatima Zahra(A), Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A). Ibn Abbas har återberättat att Profeten(S) en gång tillfrågades vilka den ovannämnda versen talar om. Profeten(S) svarade: ”De är Ali, Fatima Zahra och deras två söner.” Jabir…

Läs mer

Barnuppfostran

Imam Hassan(A) Han föddes i Medina under natten till den 15 i månaden Ramadan, år 3 e.H och var den äldste sonen. När Imam Hassan(A) föddes, bar Profeten(S) upp honom för att recitera azan, böneutropet i Imam Hassans(A) högra öra och eqama (meningar likt böneutropet) i hans vänstra öra. Sedan slaktade han ett får för honom (i aqiqa ceremonin). Sedan rakade Profeten(S) hans hår och skänkte bort en mängd silver som motsvarande vikten av Imam Hassans(A) avklippta hår. Det motsvarade en dirham och lite silver. Sedan beordrade han att få håret parfymerat. Därav har aqiqa och att skänka allmosor motsvarande…

Läs mer

Fatima Zahras(A) som mor

(familjelivet med fokus på barn- fulländad mor; hur? Några aspekter:) Fatimas(A) moderlika egenskaper blomstrade fram redan när hon var barn, till sådana grader att hon kom att kallas Umm Abihah – sin faders moder. Hon var en moder som alltid satte andra i första hand och tog alla tillfällen i akt att sprida lärdom och vara en förebild, särskilt för sina barn. Följande återberättelse belyser dessa egenskaper väl, hennes son Imam Hassan(A) berättar: ”Jag såg min moder Fatima(A) stå på sin bönehörna (mihrab) varje torsdagsnatt. Hon böjde sig och föll till marken i tillbedjan ända till gryningen och jag hörde…

Läs mer

Fru i nutid

Frieri och förlovning Jag börjar min diskussion om de föreslagna fyrtio förslagen exakt där de själva börjar. Dessa lagförslag börjar med ämnet om frieri och förlovning. Faktum är att förslagen rörande frieri och förlovning framförda i den medborgerliga lagen inte upprätthåller den islamiska lagen. Med andra ord, den utmärkande texten och påbuden från själva islam är nästan inte alls åberopade. Vad än medborgarlagen har citerat i stöd av dessa artiklar är alla grundade på föreskrifter som härleder från en allmän islamisk övertygelse. Vi anser inte oss själva tvungna att försvara medborgarlagen, och vi skall inte ge oss in i en…

Läs mer

Mästarinnan över all världens kvinnor

Profeten(S) och hans vän Imran son till Hossein besökte Fatimah Zahra(A) när hon var sjuk. Profeten(S) knackade på hennes dörr och hälsade på sin dotter. Profeten(S) frågade ifall han och hans vän fick komma in. Hon svarade: ”Ni får båda komma in. Men far, vid Allah(SWT), jag har endast en Abbaya på mig (lång, heltäckande klänning).” Profeten(S) gav sin mantel till henne och hon svepte sig själv i det och täckte sitt hår. De steg in i huset och Profeten(S) frågade henne: ”Hur mår du min dotter?” Hon svarade: ”Jag är sjuk, och det som förvärrar min sjukdom är att…

Läs mer

Välsignad stjälk

Stark och stadig i Gudstro Ödmjuk mot Guds tjänare Profetisk moral och anda utmärker Sannerligen Profetens(S) ögonsten   Hushållssysslorna: Fatima Zahras(A) liv var väldigt enkelt. Hon gjorde i ordning mat för sin make och sina barn och hon tillagade oftast bröd gjort av vetekorn eller havre som hon själv malt för hand. Golvet brukade hon sopa med sina bara händer och hon vävde tyg som hon sedan gjorde kläder av till sin familj. Hennes man Imam Ali(A) brukade även ofta hjälpa till med hushållsarbetet.   Paret levde tillfredställda från all jordisk förnöjelse. Imam Ali(A) har sagt: ”Profeten(S) kom en gång…

Läs mer

Fatimah Zahras(A) äktenskap

(enkel kärleksfullt, sida vid sida, mannen och kvinnans roll…) Trots att Fatima Zahra(A) var Profetens(S) dotter, de troendes ledares fru och moder till Hassan och Hossein som utnämndes som mästarna bland Paradisets ungdomar av Profeten(S) levde hon ett normalt liv där hon städade, lagade mat, skötte gården och gjorde alla andra sysslor som hon ansvarade för i hushållet. Hennes personlighet skilde sig från många andra samtida kvinnors däri hon trots sin status levde ett simpelt liv och var nöjd med den enkla mat hon åt och de anspråkslösa kläder hon bar samt uthärdade svårigheterna tålmodigt – något som andra kvinnor…

Läs mer

Fatimah Zahras(A) hemgift

Fatimah Zahras(A) hemgift var mycket enkel, Profetens(S) hade ålagt det att det skulle vara enkelt så att Fatimah Zahra(A) skulle föregå som ett exempel för alla muslimska kvinnor och för att män och kvinnor inte skulle förbli ogifta på grund av höga hemgiften. Profeten(S) frågade Imam Ali(A): ”Ali, har du något som du kan ge i hemgift?” Imam Ali(A) svarade: ”Jag har ett svärd, en utrustning och en häst” Profeten(S) sa till honom: ”Behåll ditt svärd och din häst, du kan sälja din utrustning.”[1] Imam Ali(A) gick till marknaden och sålde utrustningen för fyra hundra och fyrtio dirham och kom…

Läs mer

Så enkel och så uppriktig

I dessa dagar har frågan om ungdomarnas äktenskap blivit en av de mest komplicerade sociala frågor. Faktum är att väldigt få familjer kan hittas som har en ung kille eller tjej och som inte klagar angående denna fråga. Ett överflöd av allvarliga svårigheter har omgivit denna viktiga men ack så enkla fråga och därmed omvandlat det till ett skrämmande monster. Flertalet tjejer finner sig själva möta outhärdlig komplexitet och ofarbara barriärer. Samtidigt har flertalet killar passerat deras färska ungdomsår medan de fortfarande letar efter en möjlighet för att bilda familj; hur som helst har de gräsliga sociala sederna och de…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen