Fatima Zahra(A)

En bild av Fatima och Alis hem

En dag träffade Fatima Zahra(A) Profeten(S). Profeten(S) bad henne då att gå och ”hämta min kusin Ali och mina barnbarn Hassan och Hossein”. En stund senare återvände Fatima(A) med hennes make och barn och de träffade Profeten(S) med respekt. Efteråt placerade Profeten(S) sin mantel över Ali, Fatima, Hassan och Hossein samtidigt som han pekade mot skyn med sin högra hand och sade: ”O Herre! Detta är min Ahl al-Bait och det är de närmaste till mig, de utvalda. Få bort all orenhet från dem och gör de rena.” Efter Profetens(S) åkallelse så kom ängeln Gabriel ner med följande vers: ”Sannerligen…

Läs mer

Fatima Zahras(A) som maka

(äktenskap och familjebildning – fulländad maka; hur? Några aspekter:) Fatima Zahra(A) var den bästa möjliga hustrun i kärlek, trohet, lojalitet och omsorg. Därför sade hon på sin dödsbädd när hon uttryckte sin sista vilja till Imam Ali(A), ”Du har inte upplevt mig som en lögnerska eller som en svikare och jag har aldrig varit dig olydig sen jag har känt dig.” Imam Ali(A) svarade, ”Du är för from, Gudfruktig och kunniga för att jag ska tillrättavisa dig i något sånt!”  (Källa: Bihar al-Anwar, vol. 43, chapter 7, s. 191) Hon brukade ta hand om sin make på bästa möjliga sätt…

Läs mer

Dotter i nutid

Frihet att själv bestämma framtiden En ung flicka kom fram till den heliga profeten, förvirrad och ängslig, och utropade: ”Åh, budbärare från Allah! … Vad skall jag ta mig till av min fader…” ”Men vad har din fader gjort dig”, frågade profeten? ”Han har en brorson”, svarade hon, ”och han har givit mig som hustru till honom utan att fråga mig om saken”. ”Nu när han har gjort det”, sade profeten, ”skall du inte opponera dig mot det. Samtyck, och bli din kusins hustru”. ”Åh, budbärare från Allah! Jag tycker inte om min kusin. Hur kan jag bli hustru till…

Läs mer

I Profetens(S) fotspår

Fatima Zahras(A) fader, Profeten Mohammad(S– Salla Allah-o alayh wa aleh – frid vare med honom och hans hushåll), är skapelsens mästare och mänsklighetens pärla. Människorna under hans tid var försjunkna i ignorans och okunskap. Han lyckades öppna förnuftets och intellektets dörrar inför och hos människorna. Hennes far var en skatt från Allahs(SWT – Subbhanah-o wa ta´ala) och en gåva från Allah(SWT) till folket på jorden. Han skulle komma att lära människorna visdomar ur den heliga Koranen. Det var hennes far som förändrade människans historia, där de svaga var lätta byten för de starka, där flickor begravdes levande, och idoldyrkan var…

Läs mer

Endast för Honom

Har vi någon gång tänkt på vad vår kriteria för att utvärdera mänskligheten är? Till vilken grad håller vi fast vid det kriteriet? Existensen av plantor beror på två saker: deras absorberingsstyrka och deras repulsionsstyrka. Dessa två styrkor manifesterar sig själva i djuret i form av glädje och ilska där både är en del av deras instinkt och natur. Men hur är de hos människan? Vår glädje och vår ilska är vanligtvis beroende av vår fysiska behov. I det här fallet har vi inte nått mänsklighetens nivå ännu. Man når mänsklighetens nivå endast om orsaken till hans/hennes lycka och ilska…

Läs mer

Berätta för mig om Fatima…

Abu Tharr kom ut från huset och annonserade till folket att Fatimas(A) begravning hade skjutits upp och han bad därmed folket att lämna platsen. Samlingen skingrade sig så småningom. Alla fick vänta till nästa dag för att närvara vid Fatimas(A) begravning. Efter solnedgången så var det mörkt och folket i Medina gick och la sig för att sova. Dock kunde man fortfarande höra ljudet från gråtande människor i Fatimas(A) hus. Ali(A) grät medan han tvättade Fatimas(A) kropp. Det var som att Ali(A) återupplevde scenen där hans hus attackerades då han såg blåmärkena på sin frus kropp. Fatima(A) var bakom dörren.…

Läs mer

Förtryck mot den bästa kvinnan

Förtryck och att vara ett offer för förtryck av en person eller en grupp av förtryckare är ett ämne som går tillbaka till människans ursprung. Som det framgår i historien om Adams barn när Abel sade till sin broder Kain: ”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag fruktar Gud, världarnas Herre.”(1) Abel pekade mot den grymhet som han mötte och sin oskuld i frågan. Varför? Eftersom i varje ondska och förtryck så existerar det spår för att lära känna förtryckaren.   Om vi nu vänder på historiens blad…

Läs mer

Mörkrets begynnelse

Ett tag hade passerat sedan kalifatet togs ifrån Imam Ali(A) och attacken på Fatima Zahras(A) hus vilket ledde till hennes allvarliga skador. Då hennes hälsa försämrades så kom några kvinnor i Medina för att besöka henne och sade: ”Kära dotter till Profeten Mohammad, hur spenderade du din natt i smärta och hur mår du nu?”   Fatima Zahra(A) prisade Allah(Swt) och skickade välsignelser över Profeten Mohammad(S) och i ett svar till damerna, så talade hon inte om hennes smärtor utan hon talade i en bister, ledsen och rörande ton: ”Vid Allah! Jag spenderade natten i att hata er värld, där…

Läs mer

Hennes mor(A)

Khadijah(A) härskade över Profetens(S) hjärta och hade en mycket hög position nära honom. Han älskade henne oerhört mycket och var lojal mot henne. Aisha, Profetens(S) fru har sagt: ”Efter Khadijahs bortgång nämnde Profeten hennes namn och prisade henne var gång han lämnade hemmet. En gång nämnde han henne, var på jag blev avundsjuk och sade, ’Hon var inget annat än en gammal kvinna, Allah har skänkt dig mycket bättre fruar än henne’. Profeten blev så arg att hans panna började rycka, han sade: ’Nej, vid Allah, Han har inte skänkt mig bättre fruar än henne. Hon trodde på mig när…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen