Fatima Zahra(A)

Fatima(A) som dotter

(uppväxt och roll som dotter – fulländad dotter; hur? Några aspekter:) Fatima(A) var långt före sin tid och redan som barn blomstrade hennes moderlika egenskaper till sådana grader att hon kom att kallas Umm Abihah – sin faders moder. Hennes far, Profeten Mohammad(S), genomgick de största möjliga svårigheterna, därtill att han var föräldralös och hade mist sin moder som barn, gjorde att smärtan blev större att uthärda. Men Fatima(A), med sin kärlek och omsorg, gav en tröst och ett stöd till Profeten(S) som kan liknas vid en moders. Exempelvis hände det en gång att när Profeten(S) bad kom de otroende…

Läs mer

Kvinnan i nutid

Kvinnans mänskliga ställning i koranen Vilket sorts väsen föreställer sig Islam kvinnan? Anser den henne vara mannen jämlik i termerna av värdighet, och respekt tillhörande henne, eller är hon sedd som tillhörande en underlägsen art? Den speciella islamiska filosofin angående familjens rättigheter Islam har en speciell filosofi angående familjerättigheterna för män och kvinnor, vilken är i motsats till vad som har pågått under de sista fjorton århundradena och till vad som faktiskt händer nu. Islam tror inte på en sorts rättighet, en sorts plikt och ett sorts straff för både män och kvinnor i varje exempel. Enligt Islam är en…

Läs mer

Frihetskämpe

(hennes igenkännande, accepterande och efterföljande av haqq, hennes kamp för haqq som slutligen ledde till hennes shahadat (martyrskap)…) Fatima(A) brann för rättvisa och kämpade för de förtrycktas rättigheter. Hon brukade ackompanjera sin far(S) till vissa av krigen. En historiker skriver exempelvis: ”När Profeten(S) skadades under Uhud-kriget hämtade Ali vatten från al-Mihras (en vattenkälla i området) med hjälp av sin sköld för att skölja såret, men blödningen upphörde inte.” Fatima(A) tog nu rollen som en sjuksköterska. ”Fatima kom, visade honom först medlidande och tröst, kramade honom, grät och sedan brände palmträ och placerade dess aska på såret så blödningen stoppade.” (Källa:…

Läs mer

Sociala aspekter i Fatimas(A) liv

Fatima(A) [1] är den enda felfria kvinnan bland Profetens(S) folk (ummah). Ur tillbedjan och dyrkans aspekt förelåg hon i höjdpunkten, och ingen annan kan uppnå hennes nivå. Förutom att Fatima(A) är en förebild för världens alla kvinnor och män vad gäller moral (akhlaq) och tillbedjande, så var hon även en förebild vad gäller sitt lärorika, politiska och samhälleliga livssätt. Om man studerar hennes sätt i de nämnda aspekterna så kan man grunda basen till ett sunt liv enligt de äkta religiösa och koraniska värderingarna. Med andra ord kan Fatima(A), den enda dottern till den storsinnade Profeten(S), vara en förebild i…

Läs mer

Fatima Zahras(A) kunskap

Ammar sade: ”En dag kom Imam Ali(A) in till sitt hus. Fatima(A) sade då till honom: ’O Ali, kom till mig så skall jag berätta för dig om dåtidens och framtidens händelser.’ Imam Ali(A), som var chockad över Fatimas(A) ord, gick till Profeten(S). Han hälsade på Profeten(S) och satte sig bredvid honom. Profeten(S) sade: ’O Ali, ska du börja tala eller ska jag göra det?’ Imam Ali(A) sade: ’Jag vill gärna höra er tala.’ Profeten(S) sade: ’Tydligen har Fatima(A) sagt si och så till dig och du har kommit till mig på grund av detta.’ Imam Ali(A) sade: ’O Profet(S), är…

Läs mer

Fatima Zahras(A) kunskap om alla Koraniska aspekter

Såsom Profeten(S) känner till alla Koraniska kunskaper och lärdomar, så känner också hans hushåll(A) (Ahl al-Bait), speciellt Fatima Zahra(A), till dessa kunskaper i dess alla olika aspekter. De stora lärda beskriver dem därför som fullkomliga människor. Fatima Zahra(A), som blev kallad för ”sin fars moder” (ummu abiha) av Profeten(S), har inte fått sin kunskap från annanstans än de uppenbarelser som gjordes för hennes far(S). Trots att detta var den enda inlärningskällan för henne så uppnådde hon höga nivåer inom vetenskapen och fick förmågan att ha kunskap om framtida händelser. Med tanke på nivån av hennes kunskap och höghet blir hon…

Läs mer

Grannar först, sen dig själv

Den natten satt han och hörde sin mor som hade vänt sig mot Qibla i hörnet av rummet. Han satt och noggrann betraktade sin mor som böjde sig ner, gick ner med pannan i tillbedjan, stod och satt upp i bön under hela natten som var en torsdagskväll. Även om han var ett barn så följde han sin mors rörelser för att se vad hon skulle be Allah(Swt) om för sig själv efter att ha bett för alla muslimska män och kvinnor då hon bad Allah(Swt) att skänka de välsignelser, belöningar, frälsning och barmhärtighet. Imam Hassan(A) sov inte överhuvudtaget den…

Läs mer

Välsignad rot

(Fatima Zahra(A) är världens kvinnors Mästarinna; hon är världens mest framstående och fulländade kvinna i verklig bemärkelse! Hur? Några aspekter: ) Fatima Zahra(A), Profetens(S) dotter, är sannerligen ett lysande exempel för kvinnorna att följa. Enligt Profeten(S) är hon den bästa kvinna skapad och det finns ingen bättre förebild än henne och det gäller i livets alla aspekter. När det kommer till trovärdighet säger Aisha, en av Profetens(S) fruar; ”Jag har inte sett någon mer trovärdig än Fatima(A), förutom hennes fader.” Profeten(S) redan innan han fick sin första uppenbarelse, var känd bland folket för sin ärlighet där han alltid talade sanning.…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen