Medicin

Duaa som passar till någon som är sjuk…

Fråga: Salam aleikum. Min farbror är mycket sjuk och måste genomgå en väldigt svår operation jag undrar vad man kan säga för fin duaa som passar till någon som är sjuk eller ska operares. Skulle vara jätte glad om ni kan hjälpa mig. Vill gärna ha något fint från koranen om det finns något därifrån […]

Kan man ge blod…

Fråga: Kan man ge blod till eller få blod från en icke muslim till en muslim och vice versa? Svar: Det är tillåtet ifall det är säkert att man inte smittas med en sjukdom. (Ayatollah Makarem Shirazi) Det är otillåtet endast om den som lämnar blod skadas, speciellt om skadan kan vara allvarligt. (Imam Khomeini, […]

Är den medicinska alkoholen… oren?

Fråga: Är den medicinska alkoholen som läkare använder för desinficering av sina händer oren (najis)? Svar: Om det är en alkohol som inte är vätska i sin ursprungliga form även om den är berusande är den ren (tahir). (Imam Khomeini, Seyyed Khamenei) Den alkohol som togs ur rena (tahir) saker är ren (tahir) och den […]

Undrar ifall en präst kan bota en exorsicm lika mycket som en imam?

Fråga: Hej jag undrar ifall en präst kan bota en exorsicm lika mycket som en imam? Jag är muslim och vet att om en imam läser verser ur koranen då kan han bota en exorcism! Men kan en präst bota en exorsicm om han läser verser ur bibeln? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges […]

Människoorgan som ersätts med beståndsdelar från ett djur

Fråga: Hur ser Koranen på hjärtoperationer där man ersätter delar av människohjärtat med beståndsdelar från ett djur? Hjärtklaffar till exempel är vanligt att få ersatt med vävnad från en gris. Skiljer sig svaret mellan olika djur, med tanke på att gris inte är tillåtet att förtära? Svar: I Guds Namn Salam Om det räddar liv […]