Shia svarar!

Värför faller Shia ned med huvuden på en Turbah?

Fråga: Värför faller Shia ned med huvuden på en Turbah? Svar: ”Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med de andra som faller ned inför Honom i tillbedjan” (Den heliga Koranen 15:98) Shia-muslimerna föredrar att falla ner med sina huvuden på en liten platta jord, som kallas Turbah, som vanligtvis tillverkas av lera från Karbala i Irak. Enligt Shi’ah Ja’fari fiqh – som är en av de fem huvudsakliga lagskolorna i Islam – måste nerfallelse i bönen förrättas på ren jord eller vad som växer i den, förutsatt att det inte är något som…

Läs mer

Tror Shia på en annan Koran?

Fråga: Tror Shia på en annan Koran? Svar: ”Sannerligen har Vi uppenbarat Påminnelsen (Koranen) och Vi är sannerligen dess beskyddare.” (Den heliga Koranen 15:9) Shia anklagas ofta för att tro på Tahrif i Koranen vilket betyder att tro på att Koranen har modifierats och inte är densamma som var uppenbarad till Profeten(S). Detta är INTE inte sant!!! Alla stora tolv Shia lärda från den tidigaste perioden till nuvarande århundrade har trott på det kompletta bevarandet av Koranen. Några kända tidiga Shia lärda som har klart uttalat denna tro inkluderar: Shaykh al-Saduq (d. 381 AH), Kitabu’l-Itiqadat, (Tehran, 1370) s. 63. Shaykh…

Läs mer

Vad säger Shiah om Ahl-us-Sunnah?

Fråga: Vad säger Shiah om Ahl-us-Sunnah? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Broder, När det gäller den ”shia-syn” (vilket vi inte ens vill upprepa ordagrant) om våra sunni-syskon som du nämner; stämmer inte alls. Alla vi är fortfarande muslimer och tror på en Gud(SWT) och Profeten(S) . Imam Ali(A) säger: ”människor är ett av två; antingen din broder i tro eller din like i skapelse” (Nahj ol-Balagha, brevet till Malik Ashtar). Det som är skrattretande här är att vi ofta fått höra att våra sunni-syskon säger exakt samma sak om oss. Ska vi tro på det också? Är…

Läs mer

Hur islams expansion ser ut, samt vad dess orsaker var/är, från ca 600-talet till idag?

Fråga: Hur islams expansion ser ut, samt vad dess orsaker var/är, från ca 600-talet till idag? Svar: I Gud den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Vi kommer inte kunna tillhandahålla dig med en utförlig redogörelse med svar på din fråga men vi kan bidra med en del punkter och tankar som nog är utav hjälp i din jakt på sanningsenlig fakta i frågan. Den allmänna bilden och det mesta man kan hitta gällande svaret på denna fråga är oftast att islam spred sig genom svärdet. Frågan som ingen av alla dessa som påstår detta ställer sig är, att om nu den…

Läs mer

Varför är 85% av dagens muslimer sunni?

Fräga: Varför är 85% av dagens muslimer sunni? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Alaykom as-salam wa rahmatollah wa barakatoh återigen käre syskon, Nära 80% av världens befolkning är icke-muslimer; en ännu mer skrämmande siffra är att de ateister är nästan lika många som muslimerna! Innebär det att vi ska ge upp vår religion eller byta mot en annan för att få jämvikt på skalan? Shia har i alla tider utsatts för förföljelse och förtryck; från våra Imamer och deras efterföljare varav många fick spendera stora delar av sina liv i husarrest, under stark övervakning, fördes mot sin…

Läs mer

Till er shiiter med all respekt! ehh varför tycker ni inte om abu-bakr(r)

Fråga: Salamo 3aleykom En fråga till er shieter med all respekt! ehh varför tycker ni inte om abu-bakr(r),Umar ibn khattab (r),Uthman (r) varför ? är det inte så att man ska älska dem alla? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Alaykom as-salam wa rahmatollah wa barakatoh käre syskon, ”Vi shiiter” – som för övrigt är muslimer då vi tror på ”ingen Gud utom Allah och Mohammad Hans profet och sändebud – anser att Gud(SWT) genom Profeten(S) skulle omöjligen lämna folket (ummah) åt sitt öde efter profetskapets ände i o m att vår älskade Profet(S) var den sista av…

Läs mer

Varför hatar ni Abu-bakr och varför är 85% av…

Fråga: Varför ni hatar Abu-bakr,Khattab,Uthman och varför är 85% av dagens muslimer sunni och bara 15% shieter ?? med all respekt men jag har hört folk säga att ni stödjer er på hadither som profeten aldrig uttalat inte alla men de flesta är det sant?   Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Alaykom as-salam wa rahmatollah wa barakatoh återigen käre syskon, Nära 80% av världens befolkning är icke-muslimer; en ännu mer skrämmande siffra är att de ateister är nästan lika många som muslimerna! Innebär det att vi ska ge upp vår religion eller byta mot en annan för…

Läs mer

En sunnimuslim sa till mig att shia-lärda tillåter rökning under fastan…

Fråga: Salam alekum Det är så att en sunnimuslim sa till mig att shia-lärda tillåter rökning under fastan och att dom inte ser det som haram eller något som bryter fastan.Jag gick in på islamopedia.se och försökte besvara den här mannen mha den sidan och att tjckt damm inte får sväljas och dit hör oftast rökning. Såhär säger mannen: ”Jag är bekant med den shitiska läran. De flesta av dess lärda utfärdat fatwor som tillåter shia att röka och en del har även tillåtit hasch. ” Stämmer detta undrar jag nu?Mannen pratar utifrån irans synvinkel just då. Svar: I Guds…

Läs mer

Hur ser den shiitiska rättsskolan ut?

Fråga: Hur ser den shiitiska rättsskolan ut? Hur skiljer sig shiiternas ”trons fem pelare” (Tawhis, Nobuwwat, Ma’ad, Imamat och Adl) med sunnimuslimernas pelare? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam och hej Först och främst angående din första fråga så vill vi rekommendera dig vidare till www.islamportalen.se som är just en aqa’ed sida som presenterar den shiitiska tron. På den sidan hittar du rätt grundliga och sammanfattade artiklar som förklarar de olika trospelarna, vad dessa innebär och står för samt en del om varför just dessa är grundpelarna inom religionen författade av stora lärda. Gällande din andra fråga…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen