Diverse trosfrågor

Varför tolkas sharia olika av muslimer?

Fråga:  Varför tolkas sharia olika av muslimer?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Själva ordet ”shari’a” betyder ”väg” och begreppet används för att referera till religionens lagar allmänt sett. Även om begreppet ”sharia” används i Sverige som OM det vore en sak eller en enda utstakad lag, är det inte hela bilden utan det är en samling av saker som utgör religionen kan man säga. När det kommer till lagar och tolkning av dessa, då religion…

Läs mer

Många döper idag sina barn till Abdul Rasool, Abdul Hussein, Abdi Hassan. Är detta tillåtet?

Fråga: Ordet ‘Abd’ kommer från ‘Ibadah’ alltså dyrkan. Som vi säger i Shahada Wa Ashhadu anna Mohammadan ABDUHO wa Rasoluh! Alltså att vi vittnar att Mohammed (saw) är Allahs (swt) tjänare och budbärare. Men många döper idag sina barn till Abdul Rasool, Abdul Hussein, Abdi Hassan. Är detta tillåtet? Får Abdul inte bara läggas framför Allahs (swt) namn? Ex. Abdullah, Abdul Karim, Abdul Samad, Abdul Latif etc. Med böner för eran välgång, Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam kära syskon Det är en väldigt intressant fråga som du ställer och som visar på eftertanke mashaAllah! Det stämmer…

Läs mer

Profeten Mohammads(S) yngsta fru?

Fråga: Hejsan! Jag har länge undrat hur gammal Muhammeds yngsta fru har varit under tiden då dem ingick äktenskap men jag har inte lyckats hitta ett bra svar. Har sökt lite och funnit lite spekulationer om att hon var mellan 6 – 18 år, men det svaret ger mig inte så mycket. Undra då om ni vet hur gamal hon egentligen var? och om ni inte vet kan ni rekommendera någon bra och pålitlig  hiostorisk källa som nämner Profeten Muhammeds fruar. Må gud vara med er. Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Hej kära syskon!, Det stämmer som…

Läs mer

Varför följer de fyra rättskolorna inte sin grundlärare i Islam, Imam Sadiq(A)?

Fråga: Salam Aleyikom. Eftersom jag följde Abu Hanifa förr inom Fiqh så undrar jag hur det kommer sig att de som studerade under Imam al-Sadiq (A.S) så som Abu Hanifa, Maliki m.m. Hur kommer det sig att de inte lärde ut det Imam Sadiq (AS) lärde ut? Till exempel de som följer Hanafi skolan ber ju med händerna korsade, gick dom emot Imam Sadiqs (AS) lärande?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i följet av Profeten(S) och Ahl al-Bait(A). Det finns många inverkande faktorer i frågan och här följer några av dessa: Först och främst gällande flera av de personligheter som kom att bli ledare för diverse olika troskolor så deltog dem visserligen i Imam Sadiqs(A) lektioner och på sätt och vis studerade hos honom och angav sig vara hans lärjungar, men detta hindrade inte dem från att utgå från andra källor också eller tillägga…

Läs mer

Fredens religion

Fråga Hej, Ja läste er text om att islam är fredens religion. Vad är det som gör att t.ex. Is eller liknande, tolkar Koranen och andra skrifter så galet? Vad är det för citat som vissa muslimer tolkar som allt annat än fredligt? Svar I  Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam (fredshälsningar) och hej kära broder All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans barmhärtighet som omfattar allt. Det är en ganska omfattande fråga med flera aspekter och detta svar är en helhetssvar som belyser ett par av dessa. Grundanledningen till att detta sker…

Läs mer

Händelsen då änglarna gjorde sujod till Adam

Fråga Al salam Alaykom! Jag har funderat på händelsen då änglarna gjorde sujod till Adam och då ibles var ombedd att göra detsamma. Jag förstår inte konceptet bakom att göra sujod till en människa. Vad är meningen? Vad betyder det? Varför ska en skapelse gör sujod till en annan skapelse. Tack på förhand Må Gud belöna er Svar  I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syster All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i Ahl al-Baits(A) följe inshaAllah! Det gäller att göra…

Läs mer

Innebörden av ordet Kafir

Fråga: Vad betyder kafir? Svar: I Guds Namn Salam Begreppet kufr betyder att täcka för något – av intresse för kaffara diskussionen också då kaffara betyder något som täcker för och på det sättet gengäldar en synd. Kafir i religiös bemärkelse är av olika slag så t.ex. kafir från diin (religion) är inte samma sak som kafir från madhhab (religionsförgrening). Det är alltså olika saker att förneka Gud, eller förneka religion, eller förneka Islam, eller förneka Ahl al-Bait(A) o.s.v. Att viss förnekande är gemensam nämnare är en sak, och vad som förnekas är en annan sak. Det gör skillnad i…

Läs mer

Muslimska månaderna

Fråga: Jag skulle vilja veta vilka de Muslimska månaderna är (namn) och när de inträffar? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam kära syskon, All tacksamhet hör till Gud som väglett till, inspirerat och möjliggjort dessa arbeten och vi är glada och tacksamma till Honom för att dessa har kunnat vara till nytta för dig. Du är självklart välkommen med dina frågor och vi ska med Guds hjälp försöka besvara så gott vi kan inshaAllah. För det första: Islamiska kalenderårets 12 månader: 1. Moharram 2. Safar 3. Rabi’ al-awwal 4. Rabi’ at-thani 5. Jamadi al-awwal 6. Jamadi at-thani…

Läs mer

Varför det är förbjudet att läsa avvikande böcker?

Fråga: Då Islam är religionen av kunskap varför förbjuder den läsning av avvikande böcker? Svar: Utan tvekan är Islam religionen av lärdom och kunskap och uppmuntrar människor att förvärva och sprida kunskap. Utvecklingen av en person eller ett samhälle beror på förvärvandet av kunskap, men sida vid sida med detta tar Islam hänsyn till den grundläggande punkten att precis som det finns farliga faktorer av materialism i samhället, är det nödvändigt att skydda från folket från detta; på samma sätt är beskyddandet från faktorer som leder intellektet och själen vilse nödvändigt. I dagens kultur, är människor fria att acceptera vilken…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen