Diverse trosfrågor

Är det tillåtet (ja’ez) att filma moskéer och heliga platser?

Det är obligatoriskt (wajib) att följa de order som den heliga platsens ledning ger angående denna fråga. (Seyyed Sistani) Det gör inget ifall det inte vållar moskéns vanära och inte stör böneförättarna. (Ayatollah Makarem Shirazi)

Läs mer

Jamarats pelare har byggts om

Fråga I och med att Jamarats pelare har byggts om och dess bred, längd och höjd förökads, hur blir regeln för stenkastning mot de nya pelarna? Svar – Det räcker att man kastar stenen mot mitten av väggen. (Seyyed Sistani) – Det räcker att man kastar stenen i dess befintliga bassängen och även kan man kasta sten mot pelarna så att stenen faller ner i bassängen. (Ayatollah Makarem Shirazi) – Det går att kasta på pelaren men det är bättre att man försöker kasta mot det ursprungliga läget. (Seyyed Fadhlallah) – Det är tillåtet att kasta på hela väggen. (Seyyed…

Läs mer

Har andra religioner rätt?

Fråga: Eftersom Islam uteslöt alla andra religioner, varför anses det i en del Koranverser att alla människor och samhällen i denna värld – vare sig muslimer, judar eller kristna osv., är frälsta människor om de tror på Allah(SWT) och utför goda gärningar. Koranen säger: ”… ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” (Den heliga Koranen 2:62) Innebär inte detta att alla samhällen i världen, även efter tillkomsten av Islam,…

Läs mer

Jordens rotation

Fråga: Astronomer anser att jorden har en sfärisk form och rör sig kring sin egen axel; är detta bekräftat av vetenskapen eller fortfarande tveksamt? Och om jorden verkligen roterar, vilka är de vetenskapliga och märkbara tecknen? Vad är orsaken till att polstjärnan, genom vilken Qibla riktningen kan bestämmas, alltid dyker upp på samma plats? Utöver detta, finns det något i den Heliga Koranen och Islamiska traditioner som stödjer detta? Svar: I vår tid har det vetenskapligt bevisats att jorden är sfärisk och roterar kring sin axel och för detta har olika argument lagts fram. Det mest uppenbara beviset för jordens…

Läs mer

Vilka av den avlidnes anhöriga har arvsrätt vid arvskiftet?

Fråga: Vilka av den avlidnes anhöriga har arvsrätt vid arvskiftet? Svar: Arvingar på grund av släktskap är tre grupper: Första grupp – är den avlidnes föräldrar och barn. Lever ej arvlåtarens barn tar arvlåtarens avkomlingar (så mycket man går ner i kedjan) arvlottet. Envar av dem som är närmast till den avlidne ärver och tills en enda person av första gruppen lever, ärver inte andra gruppen. Andra grupp – är förfäder alltså morförsäldrar och farföräldrar och syskon och i icke varandet av syskon ärver deras barn envar av dem som är närmast till den avlidne. Tills en person av denna…

Läs mer

Är avsiktens uppriktighet välgörande för en handling?

Fråga: Islamiska rättslärda säger att det är ett nödvändigt krav för en bedjande att ha en uppriktig avsikt och att inget utöver lydnaden av de gudomliga befallningarna skall uppmuntra till en sådan handling. Baserat på detta, blir till exempel bönen ogiltig för den som ber i syfte att skryta och uppnå berömmelse, då det inte finns någon ren avsikt med utförandet av handlingen. Enligt denna regel är en persons bön ogiltig om den genomförs med tvång, då anledningen bakom dess utförande inte är i syfte att följa de gudomliga befallningarna. Ibland kan vi se att människor tvingas be i Islamiska…

Läs mer

Varför är man automatiskt muslim när man födds? Varför är alla Guds 99 namn manliga?

Fråga: Salam Varför är man automatiskt muslim när man födds, är det för att föräldrarna är muslimer eller är det fel inom islam att låta sina barn få välja tills de blir äldre? Varför är alla Guds 99 namn manliga? Varför hade vår profet Muhammed 11 fruar? Är en kvinna utan slöja mindre troende/muslim jämfört med en som bär slöja? Vad är kvinnans uppgift och kvinnans rättigheter inom islam när det gäller jobb, ekonomi och barn? Skulle en muslimsk kvinna aldrig någonsin kunna dela sitt liv med en icke-troende man i framtiden? Är det någon skillnad om det är en…

Läs mer

Vad säger Islam om syd och nordpolen?

Fråga: Vad säger Islam om syd och nordpolen och har det någon relation till Imam Mahdi(AJ)? Svar: I Guds Namn Vi har hadither som bland tecknen inför Imam Mahdis(AJ) ankomst talar om att ”solen gryr från väst!” Alltså från motsatt håll än vad det brukar. Sen har det tolkats olika under olika tider. Bland de senaste vetenskapsrelaterade teorierna är att jordens rotering kring sin axel, skulle ändra riktning. Även där finns det olika teorier från att isen i polerna smälter så mycket att det rubbar balansen till att något yttre föremål får det hela i obalans. Observera att det nödvändigtvis…

Läs mer

Finns det något speciellt med syd och nordpolen inom Islam?

Fråga: Finns det någon speciell syn på Syd och Nordpolen inom Islam? Svar: I Guds Namn Jorden har nämnts många gånger i den heliga Koranen med olika beskrivningar ofta i ett enda ord som bär en betydelse som både är specifik men kan också vara flera lager av innebörd att upptäcka. T.ex. säger Gud: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ”Har VI inte låtit jorden vara en bädd” (Den heliga Koranen 78:6) Här beskrivs jorden med begreppet mehad som betyder en redo, slät och ordnad plats och kommer av ”mahd” som platsen man ordnar för ett litet barnet att vila kallas. Det…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen