Den Abbasitiska kejsaren och flugan

Det var i en Abbasitisk domstol, med all dess imponerande och praktfulla omgivning. Al- Mansur var kejsaren och var närvarande för att bevittna fallet i domstolen, då en liten fluga satte sig på hans näsa. Med en svepande rörelse med handen viftade han bort flugan. Men flugan satte sig på hans näsa igen.

Detta fortsatte tills Al-Mansur blev väldigt upprörd. Vändande till den 6:e Imamen, Imam Sadiq(A), som var närvarande den dagen, sade Al-Mansur: O Son av den Heliga Profeten Mohammad(S), kan du tala om för mig varför Allah(SWT) har skapat dessa usla flugor? ”Ja”, svarade Imam Sadiq(A) och sade: ”Så att de mäktiga och de stolta skall kunna visa ödmjukhet och vara hjälplösa.”

You might also like

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen