GUD

Är det tillåtet att falla ned inför någon eller något annat än Gud?

Fråga: Gud, den Allsmäktige, fastslår i Surah Yusuf, vers 100: ”Och han anvisade föräldrarna hedersplatsen [vid sin sida]; och de föll alla ned på sina ansikten [för att betyga honom sin vördnad]. Och [Josef] sade: Fader! Detta är innebörden av min dröm för länge sedan, som min Herre nu har låtit bli verklighet …” (Den […]

Efter en debatt om Guds existens förra veckan i skolan?

Fråga: Salam! Efter en debatt om Guds existens förra veckan i skolan har det uppstått en massa frågor i min hjärna. Detta är inte någon kritik, utan syftet är att jag och även andra kan stärka sin Imaan(tro) genom att få svar på dem frågor som får oss att gå vilse. 1. Ofta känns det […]

Får man verkligen säga ”Guds hand”?

Fråga: Salam bröder och systrar. På följande sida: ”Vad härskar Han över? ” ”I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt.” Första stycket, sista meningen. Får man verkligen säga ”Guds hand”? Gud är ju ingen människa (Stakhfarullah Al ALi Al Athim). Han är inte fast i en Kropp som oss, […]

Gud kanske är en kvinna? Varför kallar vi Gud för ”Honom”?

Fråga: Hej! Har ni någonsin tänkt att Gud kanske är en kvinna? Varför kallar vi Gud för ”Honom”? Det säger ju automatiskt att Gud är manlig. Genom att ge Gud en manlig benämning så ger man mannen en omedveten högre makt än kvinnan och det tycker jag är fel eftersom Gud är Evig och varken […]

Kommer jag bli förlåten för att ha dyrkat Jesus förr?

Hej jag vill ställa en fråga, innan va jag kristen och dyrkade jesus sen konvertera jag till islam och jag läste lite om islam i nätet och har hittat vissa sidor som säger att det är en oförlåtligt synd att man aldrig blir förlåten, Och jag undrar är det sant? Kommer jag aldrig bli förlåten […]

Vad är fördelen med att yttra Guds namn innan man utför något?

Fråga: Det sägs att man inför varje arbete bör yttra ordet ”Bismillah”, vad är syftet med detta? Svar: Med avseende på människans rena handlingar, och med tanke på effekten av att ha uppmärksamheten riktad mot Allah(SWT), blir det uppenbart att det inför varje arbete då Guds namn yttras gör människan uppmärksam på att utföra arbetet […]

Varför har Allah(SWT) valt att använda uttryck för Sig själv i plural?

Fråga: Då Allah(SWT), den Allsmäktige, är En, unik och oförliknelig, och vet Sin enhet, hur kommer det sig att Han i den Heliga Koranen använder uttryck för Sig själv i plural? Svar: Användandet av första person plural (Vi) är ett tecken på storslagenhet och prakt hos den person (entitet) som talar och detta användande är […]

Varför kommer de falska gudarna att slängas i elden?

Fråga: I surah al-Anbiya’, vers 98, sägs det följande angående de gudar som polyteisterna dyrkade: ”[En röst skall säga:] Ni och allt det ni tillbad i Guds ställe skall bli bränsle för helvetets [eld]; dit drivs ni nu [som boskapen] till vattningsstället.” (Den heliga Koranen 21:98) Baserat på denna vers kommer de falska gudarna att brinna […]

Varför ska man tro på gud och hur kan du va så säker på att han finns?

Fråga: Hej! Jag är född och uppvuxen som en muslim. Men nu när jag har börjat tänka efter, så är det jättemycket som verkar helt overkligt. Jag är inte en ateist. Men vill helst va helt övertygad. Så min fråga är varför ska man tro på gud och hur kan du va så säker på […]