ISLAM

ISLAM

Att praktisera lydnad

”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.” (Den heliga Koranen 2:183) Det finns verser i tora och bibeln om fastan[1]. Det finns nutida judar och kristna som fastar vissa dagar i olika variationer under året. De avstår […]

Att röra sig mot Gud

Det återberättas i boken ”Amaali” från Imam Sadiq(A) att Jesus(A) sade följande till sina följeslagare: ”O Adams söner! Sök er tillflykt till Gud från världen och fäst inte era hjärtan vid det för det passar inte er och ni passar inte det. Ni kommer inte att stanna hos det länge och den stannar inte heller […]

Belöningens dag

Då varje kväll i den heliga månaden Ramadan avslutas med en Iftar – då man bryter fastan – så har den heliga månaden Ramadan också en Iftar – Eid al-Fitr. Eid al-Fitr är en dag där Allah(Swt) har valt dagen som en officiell Eid för alla troende. Detta kan förstås från Imam Sajjads(A) böner i […]

Bönen och dess villkor

Förberedelse till bön Bön eller salat inleds med att uttala avsikten eller “Niyyah”, vilket skall beskrivas längre fram. 1. Tider för de obligatoriska (fardh), fasta Bönetiderna I) Fajr (gryning) – före soluppgången, två rak’at II) Dhuhr (middag) – efter middag, fyra rak’at III) Asr (eftermiddag) – efter Dhuhr, fyra rak’at IV) Maghreb (afton) – efter […]

En dyrka fylld av visdom

”Många människor får inte ut mer av sin fasta förutom hunger och törst; många människor får inte ut något av sina nattböner förutom utmattning och sömnlösa nätter. Välsignelse över sömnen och ätandet hos de med visdom!”[1]   I vår religion har dyrkan både en kropp och en själ precis som människan. Med andra ord har […]

Essensen av uppoffringen

En av de obligatoriska handlingarna i Hajj är att slakta ett djur (huvudsakligen ett får) i Mina under offerhögtiden. Slakten av ett djur av en muslimsk pilgrim återupplivar minnet av handlingarna av de två monoteistiska och ödmjuka tjänarna till Allah(Swt), Profeten Ibrahim och Ismael(A). Det är scenen där en gammal far står på samma plats, […]

Fromhetens skrud – Jihad

Detta heliga ändamål som leder till martyrskap har blivit en lag i Islam. Den kallas Jihad. Det här är inte rätt tillfälle att diskutera detta i detalj, inte heller att fastslå om Jihad är defensiv eller offensiv, eller om den är endast defensiv om den är begränsad till försvaret av individen, och nationella rättigheter eller […]

Hågkomstens tid

Amir al-Mo’menin(A) (Imam Ali(A)) brukade hålla ett tal efter al-Adha festivalens bön, han brukade påminna om Allah(Swt), prisa honom och tacka Honom. Han brukade skicka hälsningar över Allahs Profet(S) och säga: ”Den som lyder Allah och Hans Profet är den som blivit vägledd och nått den stora bedriften av frälsning och den som inte lyder […]

Islam

”Har du fullt förstått vad Islam är?” Sannerligen är det en religion baserad på sanning. Det är en sådan lärorik fontän att flera bäckar av visdom och kunskap strömmar från den. Det är ett sådant ljus att en mångfald av ljus tänds av den. Det är en ädel fackla som lyser upp Guds väg. Det […]