PROFETSKAP (NUBOWAH)

PROFETSKAP (NUBOWAH)

Den sista Profeten

Året var 570 e. Kr. när den sista Profeten(S) föddes i den lilla byn Quraish, i staden Mecka. Några månader innan födelsen hade hans far, Abdullah(RA) ibn Abdel Mutalib(RA) avlidit och vid sexårsåldern blev Profeten föräldralös. Redan som ung omkom hans mor, Amina(RA), av en svår sjukdom. Det dröjde inte länge när även hans farfar […]

Ett par ord från den vise

De som strävar mot livet efter döden tittar ner på den här världen och de som dyrkar den här världen. De är på en kontinuerlig uppdrag för att skapa medvetenhet för världsliga människor genom provocerande budskap.   Profeten Isa(A) (Jesus), Marias(A) son, i ett försök att väcka sådana tankar har sagt: ”Ve över er som […]

Habil och Qabil (Kain och Abel)

Källor i Koranen: [5:27,28,29,30, 31]   Profeten Adam(A) och Hawwa(A) hade två söner, som hette Habil och Qabil. Allah skickade hustrur till dem båda från himlen. Habil var boskapsherde och Qabil var lantbrukare. När Profeten Adam(A) valde Habil till sin efterträdare blev Qabil mycket arg och avundsjuk. Profeten Adam(A) sade till dem att offra något till […]

Hur många var de gudomliga profeterna samt hur många av dessa profeters namn har nämnts i Koranen?

Många av korankommentatorer (mufassirin) har genom verserna 4:164 och 40:78 diskuterat angående antalet gudomliga profeter(A). Det finns ett flertal återberättelser om detta ämne. Den mest kända bland dem återger att antalet är 124 tusen och i dess fullföljande anger den antalet budbärare vara 313 [1]. Antalet nämnda profeter(A) i Koranen är 26 och dessa är […]

Islam och Profeterna(A)

Gud är vis, barmhärtig, välvillig och nådig. För att hindra människan från att begå synder och andra skadliga förströelser orsakade av passioner, känslor, låga begär och själviskhet sände han profeter till mänskligheten för att stödja rena orsaken. Profeterna(A) var inte gudar; de var Guds budbärare. De kom för att vägleda och varna; och för att […]

Ödmjukhet – Nyckel till framgång

Alla profeters sätt att predika har varit baserat på ödmjukhet och anspråkslöshet; eftersom den som vill förmedla ett budskap till människor, speciellt om budskapet kommer från Gud, måste vara extremt ödmjuk och anspråkslös mot människorna. Med andra ord så måste en sån person hålla sig ifrån att vara pretentiös, undvika att prisa sig själv, avstå […]

Profeten Adam(A)

Namn: Adam Titel: Safiyullah (Allahs utvalde) och Khalifatullah (Allahs förste ställföreträdare) Barn: Habil, Kabil, Shith och andra. Källor i Koranen: [2:30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38] [3:33, 59] [5:27][7:11,19,20,21,22,23,24,25,26,27,][17:61][18:50][20:115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123] Allah skapade Profeten Adam(A) av lera. Sedan blåste han in sin ande i lerformen. Han lärde Profeten alla […]

Profeten Ayub(A) (Job)

Profeten Ayub(A) var sonson till Profeten Ishaq(A) och son till Profeten Ibrahim(A) och hans hustru var sondotter till Profeten Yusuf(A). Han var rik och givmild och ägde stora flockar får och mycket land. Han hade många barn och var aktad av sitt folk. Han var hängiven till Allah. När Shaytan såg Profeten Ayub(A)s hängivelse till […]

Profeten Dawud(A) (David)

Profeten Musa(A) hade räddat Bani Israel från Firawn och han hade fört dem till Palestina. Här blev de tvungna att fortsätta att slåss mot filistinerna, som jagade dem från deras hem. I det sista slaget förlorade de den heliga arken, som innehöll de ursprungliga tavlorna med Tawrat. Bani Israel kände sig helt övergivna. De tillbringade […]