ISLAMISKT LEDARSKAP (IMAMAH)

ISLAMISKT LEDARSKAP (IMAMAH)

Debatten om Imamat ur historisk perpektiv

Den tredje frågan som vi måste ta upp är frågan om hur långt tillbaka i tiden debatten om Imamat sträcker sig? I andra ordalag: till vilken tid hör och härstammar rötterna till shiitiska skolan och läran rent historiskt sett? Är det så som en del påstår att shia historiskt sett går tillbaka till Safaviyyas tidsera […]

Generell och speciell Welayah (förmyndarskap) i Koranen

Vår diskussion är generell och speciell Welayah (förmyndarskap) i Koranen. För det första bör vi veta att: profetskap förgrenas i två grenar; allmän och generell profetskap samt speciell och särskild profetskap. Generell profetskap går ut på: människors behov till profet. I generell profetskap är det tal om profeters villkor, profeters egenskaper och profeters mirakel. Det handlar […]

Imamat är en gudomlig ställning enligt Koranen

Av koranens verser kan man se att Imamat är en gudomlig ställning; liksom i denna vers: إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ Och (minns att) Abraham sattes på prov av sin Herre(genom ord) och (att han) fullgjorde alla hans befallningar.(Gud) sade:”Jag skall […]

Imamats betydelse och innebörd

I alla frågor är den första och främsta egenskap som man observerar, innebörd och betydelse. Vad innebär Imamat? I frågan om Imamat har man angett många betydelser, förklaringar och tolkningar som vi här skall nämna några utav. Vanligtvis förekommer stor åtskillnad mellan ahl ol-sunnah och shia i uttolkningen av Imamat, och det föreligger i att […]

Innebörden av Imamat ur synen av Imamiyyas lärda

Shias och imamiyyas lärda har tolkat Imamat på ett annat sätt. 1. Sheikh Mofid i boken ”Avael ol-Maqalat” (som är en av de bästa och främsta böckerna inom trohetsfrågor och har varit källa och medelpunkt för många vetenskapsmän och lärdas diskussioner), i frågan om felfrihet (’esmah) i tolkningen av Imamat säger: انّ الائمّة القائمین مقام الانبیاء […]

Islamisk ledarskap

Ingen rörelse kan bli framgångsrik utan ledarskap. Men vem eller vilka bör leda en rörelse som är islamisk till sin natur och när dess mål uteslutande är islamiska? Uppenbarligen bör ledarskapet först och främst uppfylla de allmänna villkoren vad det gäller uppgiften de har framför sig. Sedan måste ledarna vara djupt islamiska och fullständigt förtrogna […]

Khutba Ghadir (Profetens avskedspredikan)

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Profetens(S) hela khutba i Ghadir Khum efter sin Hajjat-al-wada’ (Avskeds pilgrimsfärd) som han utannonserat till alla så de må följa med honom till Hajj det året och höra det gudomliga budskapets sista och kompletterande befallning. Profeten(S) som var så ömsint att han vid tillfällen uträttade salat (bönen) som […]

Ledarskap

Ett företag har en VD och en Vice VD, en regering har ministrar och respektive ersättare för sina positioner, ett fotbollslag har en kapten och en ersättare… Exemplen är många! Alla länder har i grundlagen en redogörelse för vilka åtgärder man vidtar vid en eventuell bortgång av en minister eller statsöverhuvud. Om dessa ledare inte […]

Positionen av Imamat högre än den av Profetskap (nobowwah)

Alltså har vägledning två innebörder. Profeters ansvar och åliggande är vägledning med betydelsen att utpeka och visa vägen men imamens ansvar är att även se till att skaffa redskapen som behövs för att nå målet; är då inte imamens position och medföljande ansvar högre och större? Att hålla människorna i handen och genom yttre och […]