Allamah Tabatabai

Inköp av mark för den nya skolan hade varit lätt, att hitta den rätta arkitekten var däremot svårare. En efter en, avvisade Ayatullah Hujjat(RA – Rahemah-o Allah – Gud vare honom nådig) varenda design-förslag som gavs för projektet. När han och några rådgivare satt med varandra, noterade de slutligen ett förslag från en Seyyed från […]

Ayatollah Murtadha Mutahhari

Murtadha Mutahhari var en av de mest ansedda författarna i Iran, som hade förmågan att på det klaraste sättet framföra de islamiska idéerna angående regler och lagar. Mutahhari hade en förmåga att tänka originellt och förklara sina tankar på ett omedelbart begripligt sätt, oavsett vilket ämne han än gav sig i kast med. Denna förmåga […]

Ayatullah Burujerdi

Läraren svarade på frågan och försökte att gå vidare, men studenten fortsatte att fråga. Med en liten rynkning av pannan, svarade läraren på hans följd fråga och försökte än en gång att fortsätta till nästa ämne. Men studenten fortsatte att argumentera, och fortsatte att repetera sitt argument mot läraren. ”Var tyst, unge man!” utbrast läraren. […]

Ayatullah Muhsin al-Hakim

Med framgång för Bolsjevikerna i Ryssland, började den röda rörelsen få omfattande stöd runt om i världen. Speciellt i Mellanöstern började många muslimer se kommunismen som lösningen på all deras socioekonomiska lidanden, och olika kommunistiska partier började locka till sig stora mängder av förvirrade ungdomar, särskilt i Irak. Och ändå, var de katastrofala resultaten av […]

Imam Ruhallah Khomeini

”Explosionen av extas och mäktighet som välkomnade Imamen var i själva verket ingen sådan simpel reaktion baserad på en ordnad idé på Imamen; utan mera den självklara och sprudlande hymnen av prisande, av firande som nästan krävdes av den utomordentligt majestätiske och överlägsna karisman tillhörande den mannen. En gång då dörren öppnades för honom erfor […]

Iqbal Lahuri

Utanför arabvärlden framträdde det en del reformatörer av vilka några kan anses som förkämpar. Iqbal från Lahorn, Pakistan, borde utan tvekan räknas som en reformkämpe i den islamiska världen och vars reformistiska idéer även nådde hans hemland. Iqbal har vissa förtjänster liksom vissa brister. Bland hans förtjänster är hans utomordentliga kunskaper om den västliga kulturen […]

Martyren Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr

Det har blivit klart – även med stor sorg – att den avlidne Ayatullah, Martyren  Seyyed Mohammad Baqir al-Sadr(Ra-Rahemah-o Allah-må Gud vara honom nådig) och hans hederliga betryckta syster, Bint al-Huda(RA) – som var bland de rättslärda av kunskap och etik och även bland de mest hedrade inom Islamisk kunskap och litteratur – nådde fram […]

Seyyed Abo al-Qasim al-Khoei

40 dagar hade gått sedan han hade börjat uträtta den speciella bönen, för förbättrandet av sin hälsa, rutinmässigt, då den unga studenten slutligen svimmade. I sin dröm hörde han sitt namn ropas upp från kupolen till Imam Alis(A – Alayh as-salam – frid vare med honom) viloplats. Hans namn följdes rikligt av stora titlar och […]

Seyyed Sharafuddin al-Musawi

Hustrun öppnade dörren för att släppa in sin make, plötsligt förfärades hon över att se honom uppenbart lättklädd under sin religiösa skrud. Hon sa hastigt till honom att träda in i huset och frågade vart hans kläder hade försvunnit. ”Jag såg en student som bar trasor som inte passade honom” svarade maken med ett leende […]