Diverse trosfrågor

Är avsiktens uppriktighet välgörande för en handling?

Fråga: Islamiska rättslärda säger att det är ett nödvändigt krav för en bedjande att ha en uppriktig avsikt och att inget utöver lydnaden av de gudomliga befallningarna skall uppmuntra till en sådan handling. Baserat på detta, blir till exempel bönen ogiltig för den som ber i syfte att skryta och uppnå berömmelse, då det inte […]

Är det tillåtet (ja’ez) att filma moskéer och heliga platser?

Det är obligatoriskt (wajib) att följa de order som den heliga platsens ledning ger angående denna fråga. (Seyyed Sistani) Det gör inget ifall det inte vållar moskéns vanära och inte stör böneförättarna. (Ayatollah Makarem Shirazi)

Finns det något speciellt med syd och nordpolen inom Islam?

Fråga: Finns det någon speciell syn på Syd och Nordpolen inom Islam? Svar: I Guds Namn Jorden har nämnts många gånger i den heliga Koranen med olika beskrivningar ofta i ett enda ord som bär en betydelse som både är specifik men kan också vara flera lager av innebörd att upptäcka. T.ex. säger Gud: أَلَمْ […]

Fredens religion

Fråga Hej, Ja läste er text om att islam är fredens religion. Vad är det som gör att t.ex. Is eller liknande, tolkar Koranen och andra skrifter så galet? Vad är det för citat som vissa muslimer tolkar som allt annat än fredligt? Svar I  Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam (fredshälsningar) och hej […]

Händelsen då änglarna gjorde sujod till Adam

Fråga Al salam Alaykom! Jag har funderat på händelsen då änglarna gjorde sujod till Adam och då ibles var ombedd att göra detsamma. Jag förstår inte konceptet bakom att göra sujod till en människa. Vad är meningen? Vad betyder det? Varför ska en skapelse gör sujod till en annan skapelse. Tack på förhand Må Gud […]

Har andra religioner rätt?

Fråga: Eftersom Islam uteslöt alla andra religioner, varför anses det i en del Koranverser att alla människor och samhällen i denna värld – vare sig muslimer, judar eller kristna osv., är frälsta människor om de tror på Allah(SWT) och utför goda gärningar. Koranen säger: ”… ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen […]

Innebörden av ordet Kafir

Fråga: Vad betyder kafir? Svar: I Guds Namn Salam Begreppet kufr betyder att täcka för något – av intresse för kaffara diskussionen också då kaffara betyder något som täcker för och på det sättet gengäldar en synd. Kafir i religiös bemärkelse är av olika slag så t.ex. kafir från diin (religion) är inte samma sak […]

Jamarats pelare har byggts om

Fråga I och med att Jamarats pelare har byggts om och dess bred, längd och höjd förökads, hur blir regeln för stenkastning mot de nya pelarna? Svar – Det räcker att man kastar stenen mot mitten av väggen. (Seyyed Sistani) – Det räcker att man kastar stenen i dess befintliga bassängen och även kan man […]

Jordens rotation

Fråga: Astronomer anser att jorden har en sfärisk form och rör sig kring sin egen axel; är detta bekräftat av vetenskapen eller fortfarande tveksamt? Och om jorden verkligen roterar, vilka är de vetenskapliga och märkbara tecknen? Vad är orsaken till att polstjärnan, genom vilken Qibla riktningen kan bestämmas, alltid dyker upp på samma plats? Utöver […]