Barnhörnan

Våra Profeter(A)

by admin15/10/20150 comm

PROFETEN ADAM(A)

Efter skapandet av himlarna och jorden, ville den Allsmäktige sätta en representant för Honom på jorden. Han pratade om det med änglarna. Dem sa: ”Vill du ha en representant på jorden för att den ska orsaka skada och begå mord där medan vi alltid lovprisar dig?”Gud svarade: ”Jag vet något som ni inte vet.” Då […]

by admin15/10/20150 comm

PROFETEN NOAH(A)

I många år försökte profeten Noah(A) lära sitt folk att Allah(SWT) är En, men de skrattade bara åt honom. Ibland kastade de sten på honom. Ängeln Gabril(A) brukade komma för att hjälpa honom att resa sig från högen av stenar som kastats på honom. Profeten Noah(A) klagade till Allah(SWT) att hans folk inte lyssnade på […]

by admin15/10/20150 comm

PROFETEN ABRAHAM(A)

Abraham(A) var en av de stora profeterna. Under profeten Abrahams(A) tid, dyrkade människorna avgudar.   Abraham(A) spenderade större delen av sin tid med att titta på himlen, jorden, månen, stjärnorna och solen, men han trodde aldrig att dessa avgudabilder, gjorda av trä och sten, kunde ha skapat något i universum.   Han kunde skratta för […]

by admin15/10/20150 comm

PROFETEN SALOMO(A)

Profeten Salomo(A) var den yngste av profeten Davids(A) söner och hans arvinge. Allah(SWT) gav honom det största riket som någon kung någonsin regerat över. Han hade kontroll över vinden och kunde använda den till att ta reda på saker och ting genom luften. Både män och djinn serverade honom troget och han kunde beordra fåglarna […]

by admin15/10/20150 comm

Profeten Jakob(A)

Allah(SWT) säger följande om profeten Abraham(A) i den heliga Koranen: Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte Vi honom [sonen] Isak och [dennes son] Jakob och Vi gjorde dem alla till rättsinniga människor; och gjorde dem till ledare som ledde [människorna] enligt Våra befallningar, och Vi ingav dem [vilja] att göra gott och […]

by admin15/10/20150 comm

Profeten Job(A)

Profeten Job(A) var barnbarn till profeten Isak(A), son av profeten Abraham(A) och hans hustru var barnbarn till profeten Josef(A). Allah(SWT) gav honom många välsignelser. Han var en rik man med stora flockar av får och mycket mark. Han hade många barn och var väl respekterad av sitt folk.   Profeten Job(A) var generös med sin […]

by admin15/10/20150 comm

Profeten Moses(A)

För länge sedan, hade det funnits många härskare efter varandra i Egypten. Var och en av dem kallades för ”Farao”. Folket i Egypten dyrkade faraonerna i stället för Allah(SWT).   Under dessa dagar, bland egyptierna, existerade mycket grymhet, ondska, och stöld. Allah(SWT) sände profeten Moses (A) för att styra Farao och folket i Egypten och […]

by admin15/10/20150 comm

Profeten Jesus(A)

Tretton hundra år efter profeten Moses(A), sände Allah(SWT) profeten Jesus(A) för att rädda människorna från vilseledning och synd.   Den bok som profeten Jesus(A) framförde från Allah(SWT) för att vägleda människorna kallas för Evangeliet. De flesta av människorna accepterade inte Jesus(A) inbjudan till den rätta vägen. De visade en massa hat och grymhet mot honom […]

by admin15/10/20150 comm

Profeten Mohammad(S)

Profeten Mohammad(S) fick uppenbarelsen från Allah(SWT) som en profet vid en ålder av fyrtio. Han började vägleda människor genom Guds befallning.   Profeten Mohammad(S) bjöd först in några av hans nära vänner och släktingar till islam.   Efter en kort tid, bjöd han in några av de äldste i Mecka till hans hus.   När […]

Våra Imamer(A)

by admin15/10/20150 comm

IMAM MAHDI(AJ), VÅR TIDS IMAM

Namn: Mohammed Titel: al Mahdi, al Qaim, al Hujjah, Imam Zaman(AJ) Far: Imam Hassan Askari(A) Mor: Narrjs Födelse: 15:e Shaban – 255 år efter Hijra, i staden Samarra i Irak     Från födseln till faderns martyrskap, då Imamen(A) var i 5 års åldern. Under den här perioden kom många av hans fars, Imam Askaris(A), […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM ASKARI(A)

Namn: Hassan Titel: Al Askari Kuniyya: Abu Muhammad Far: Imam Ali An-Naqi (A) Mor: Sayyeda Sulail (eller Hudaitha) Födelse: den 10 rabiul akher år 232 e. H. i Medina. Shahid: den 8 rabiul awwal år 260 e. H. i Samarra Begravd: Samarra När Imamen(A) föddes, sade hans far att Profeten (S) hade befallt att hans […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM HADI(A)

Imam Hadi(A) även känd som Imam Naqi(A) är vår 10 Imam. Han(A) föddes i mitten av thilhijja, år 212 Hijrah i staden Surya, nära Medina. Hans far var Imam Jawad(A) och hans mor var Samana, som var en tjänsteflicka med dygd och fromhet. Efter faderns martyrdom, år 220 Hijrah, fick Imam Hadi(A) befattningen ”Imam”. Fastän […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM JAWAD(A)

Imam Jawad(A) är vår 9 Imam. Han(A) var Imam Ali Ridhas(A) ende son. Imam Musa Kadhim(A) har tidigare berättat för en av sina kompanjoner att hans svärdotter (Sabika) en dag skulle komma att bli en av de mest fromma kvinnorna och att han skulle skicka hälsningar till henne. Hon kom från samma stam som Profetens(S) […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM RIDHA(A)

Imam Ridha(A) är vår 8 Imam. Han(A) föddes en månad efter martyrskapet av hans farfar Imam Sadiq(A). Han föddes under regeringstiden av Harun Rashid, vilken hade förgiftat Imam Ridha(A) fader Imam Kadhim(A). Imam Ridha(A) spelade en signifikant roll i utbildandet av muslimer. Speciellt genom sitt uppträdande, gav Imam Ridha(A) exempel på utbildning. Imamen(A) han uppleva […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM KADHIM(A)

Imam Musa Kadhim(A) är vår 7 Imam. Han(A) föddes i Abwa (en plats mellan Mekka och Medina). Det är här som Bibi Amina (Profeten Mohammeds(S) mor) är begravd. Imamen föddes då hans föräldrar höll på att återvända från Mekka Han är en av Imamerna vars mirakel under barndomen är intensivt rapporterade. Imam Sadiq(A) pekade gång […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM SADIQ(A)

Imam Sadiq(A) är vår 6 Imam. Han(A) var utvald bland hans bröder till att vara efterträdaren (khalifa) till hans far; Imam Mohammad Baqir(A). Han var utnämnd i sitt fars testamente (was’i). Fadern var ledaren av ledarskapet efter profetskapet; (Imamat)al- qa’im bi- al-imama). Imam Sadiq(A)ansågs besitta stora meriter fadl), vara den av högst rang inom kunskap […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM BAQIR(A)

Imam Baqir(A) är vår 5 Imam. Han(A) föddes i Medina år 57 (676 e Kr) A.H. (Anno hijra). Han(A) dog 114 A.H. vid 57-års ålder. Han(A) var en ledande medlem i den Hashimitiska familjen, och ledande bland ättlingarna till Imam Ali(A). Han(A) blev begravd i al-Baqi en begravningsplats i Medina, Profetens(S) stad. Maymun al-Qaddah rapporterade […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM SAJJAD(A)

Titlar: Zain al-’Abedin, Sajjad, Seyyed al-Sajedin. Födelse: 5 sha’ban år 38 e. H. i Madina Mor: Seyyeda Shahrbanu Far: Imam Hossein(A) Shahid: den 25 muharram år 95 e. H. Begravd: Jannat al-Baqi i Medina. Hans mor Seyyeda Shahrbanu dog 10 dagar efter Imam Ali Zain al-Abedin(A) födelse. Imam var 22 år gammal, när tragedin i […]

SAHABA (FÖLJESLAGARE)

by admin15/10/20150 comm

SALMAN AL-FARSI(RA)

Salman(RA) föddes i Persien(Iran). Hans persiska namn var Rozeba. Han föddes i en Zoroastrisk familj. Zoroaster dyrkar elden. Den sjätte Imamen(A) har sagt att Salman aldrig har begått shirk (månggudadyrkan). En gång gick han ut från staden för att göra ett ärende åt sin far. Han såg en kyrka och hörde röster komma ut därifrån. […]

by admin15/10/20150 comm

MIQDAD ASWAD(RA)

Hans hette Amr och tillhörde stammen Banu Bahra. I Amrs hemstad så höll de olika stammarna på att döda varandra och därför så begav sig Amr till Yemen. I Yemen blev han ”Halif”, vilket betyder att han kom under en annan stams beskydd ( Ungefär som en adoption). Han gifte sig med en flicka från […]

by admin15/10/20150 comm

ABU THAR AL-GHAFFARI(RA)

När han blev muslim så gav Profeten(S) honom namnet Abdullah. Han tillhörde stammen Ghaffar. När han fick höra att Profeten(S) skulle komma så skickade han sin bror, Unais till Mecka för att träffa honom. När Unais återvände så begav sig Abu thar till Mecka för att själv se honom. Så fort han såg Profeten(S) så […]

by admin15/10/20150 comm

OWAIS QARANI(RA)

Owais Qarani (RA- Rahemah-o- Allah-Gud vare honom nådig))hade bara en enda önskan och det var att en gång få se Profeten(S– Salla Allah-o alayh wa aleh-frid vare med honom och hans hushåll) med egna ögon. Han såg ofta Profeten(S) i sina drömmar. Dagarna gick och han vaktade sina kameler och tänkte hela tiden på Allah […]

by admin15/10/20150 comm

BILAL HABASHI(RA)

Bilals(RA) far hette Raba. Han var en slav från Abessinien, som hade förts till Mecka. Han tillhörde en man som hette Khalaf. Bilals(RA) mor hette Hamama. Hon hade tillfångatagits när Allah(SWT-subhanah-o wa taala-glorifierad upphöjd äro Han) skickade fåglarna för att fullständigt förstöra Abrahas arme, som hade kommit för att förstöra Kaba (En kvadratisk stenbyggnad lokaliserad […]

ÅTERBERÄTTELSER

by admin15/10/20150 comm

RESPEKT FÖR BARN

Profeten Mohammad(S) har sagt följande: ”Respektera era barn och behandla dem med artighet.”

by admin15/10/20150 comm

SKÖNHET

Profeten Mohammad(S) har sagt: ”Gud är vacker och älskar skönhet.”

by admin15/10/20150 comm

ATT LJUGA

Imam Sajjad(A) har sagt: ”Håll er borta från lögner, båda de små och de stora, båda de som är sagda på allvar och de som är sagda på skämt. Den som inte drar sig för små lögner, kommer inte tveka att säga stora lögner.”

by admin15/10/20150 comm

DE BÄSTA VÄNNER

Imam Ali(A) har sagt: ”De bästa vännerna är de som har kunskap och tålamod.”

by admin15/10/20150 comm

BÖN

Fatima Zahra(A) har sagt: ”Gud har låtit bönen vara obligatorisk för att förhindra er från arrogans och stolthet.”

by admin15/10/20150 comm

GOTT HUMÖR

Profeten Mohammad(S) har sagt: ”Du kan inte tillfredsställa alla människor med pengar, men du kan bemöta dem med ett glatt humör och med artighet. Rikedomar är begränsade men god moral (akhlaq) och gott humör har aldrig något slut.”

by admin15/10/20150 comm

FÖRÄLDRAR

Profeten Mohammad(S) har sagt: ”Allahs(SWT) glädje är våra föräldrars glädje och Hans vrede är våras föråldras vrede.”

by admin15/10/20150 comm

TILLGIVENHET FÖR DE FÖRÄLDRALÖSA

Profeten Mohammad(S) har sagt: ”Den som tar hand om en föräldralös och försörjer honom, skall vara min följeslagare i Paradiset och sitta vid min sida”

by admin15/10/20150 comm

RESPEKT FÖR GRANNARNA

”Vid Allah, hedra dina grannar! – Profeten(S) upprepade detta så ofta att vi trodde att han även skulle ge dem arvsrätt efter oss.” / Imam Alis(A) testamente

FIQH (RÄTTSLÄRA FÖR BARN)

by admin15/10/20150 comm

TVAGNING (WOTHO’)

Jag måste alltid tvaga mig innan jag ber (salat). Jag försöker att alltid vara tvagad, jag gör wotho´ innan jag går ut, sover, äter, går till moskén osv. Tvagning lugnar ner mig när jag är arg. Så här tvagar jag mig: 1.    Jag kavlar först upp ärmarna och tar av mig strumporna. Om jag har […]

by admin15/10/20150 comm

BÖNEPLATSEN

  Det är inte tillåtit att be på någon plats utan tillstånd från platsens ägare. Platsen för sajdah (ett av bönens moment då pannan sätts på marken) måste vara ren (tahir). Det får inte vara en farlig plats, där det finns fara för ens liv eller där man inte kan avsluta bönen på rätt sätt. […]

by admin15/10/20150 comm

KLÄDSEL FÖR BÖNEN (SALAT)

Män får inte bära kläder gjorda av guld eller rent siden under bönen, sådana kläder är förbjudit för män oavsett. Män måste täcka de intima kroppsdelarna, vare sig det finns någon som kan se dem eller inte.   För kvinnor är det alltid ett måste (wajib) att täcka hela kroppen och håret förutom händerna till […]

by admin15/10/20150 comm

QIBLA

  Det är obligatorisk (wajib) att vara vänd mot Qibla när man ber alla böner. Förutom att det är Allah(SWT) befallning, är målet med att vara vänd mot Qibla att alla världens muslimer i enighet och solidaritet riktar sin uppmärksamhet mot en och samma plats. Kaba är vår Qibla. 1.    När jag har tvagat mig, […]

by admin15/10/20150 comm

BÖNEUTROP – AZAN

  Azan är kallelsen till bön. Den ska ropas ut med hög röst. Den kan ropas ut från moskéns minaret eller från platsen där man ska be. Jag börjar alltid salat med azan och sedan iqamah. Efter att jag har gjort wotho´ ställer jag mig på min Bönematta (musalla) vänd mot Qibla. Med handflatorna i […]

by admin15/10/20150 comm

IQAMAH – ETT AV BÖNENS MOMENT DÅ NIYYAH (AVSIKT) ANGES

  Iqamah är kallelsen som skall läsas innan man börjar bönen. Med handflatorna i riktning mot Qibla och tummorna vid öronsnibbarna, läser jag: 2 gånger: Allaho Akbar, Allah(SWT) är större än allt och alla 2 gånger: Ash-hadu anl laa ilaaha illallah, Jag bär vittnesbörd att det inte finns någon Gud än Allah(swt) 2 gånger: Ash-Hadu […]

by admin15/10/20150 comm

NIYYAH (AVSIKT)

  Bönen inleds med niyyah (avsikt), det vill säga att uppriktigt och rent uttala sin avsikt att förrätta bönen.   Ordet niyyah betyder anledningen att göra något. Alla handlingar beror på avsikten med dem. För att be måste man vara medveten om och tillkännage sin avsikt t.ex. att man har för avsikt och att man […]

by admin15/10/20150 comm

SALAT (BÖN)

  Allah(SWT) har skapat dig och Han vakar över dig. Han vet när du är lycklig och när du är ledsen. Han vet när du är snäll, och när du är elak. Allah(SWT) älskar dig! Allah(SWT) vill att vi ska lära känna honom. Det är därför som Han skickade Koranen, Profeterna(A) och de 14 ofelbara […]

by admin15/10/20150 comm

SÅ HÄR BER JAG MAGHRIB BÖNEN

1.    Jag uttalar min niyyah (avsikten). Till exempel, om jag skall be maghrib bönen, säger jag. ”Jag skall be 3 rak¨at salatul maghrib – Qurbatan ilAllah”. Att lyda Allah(SWT) och att komma honom närmare. 2.    Jag lyfter händerna till öronen för takbiratul ihram, och jag läser Takbir ”Allahu Akbar” Gud är större (än allt)! 3.    […]

SANNA BERÄTTELSER

by admin15/10/20150 comm

DE DYRBARASTE SAKERNA

  En sval vind blåser genom fönstret, lukten av mat fyller huset. Det långa bordet lade man i mitten av rummet, tjänaren lade tallrikar runt bordet och sedan hämtade han maten. Gästerna satt vid bordet och började äta. Mums, vilken välsmakande mat! Efter måltiden så tackade alla Imam Hassan (A) för den goda gästfriheten. En […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM HASSAN (A): FÖDELSE OCH NAMN

  Imam Hassan (A) föddes i den 15 Ramadan al-Mubarak i 3:e Hijrah. Hans namn föreslogs av Allah (SWT) via en wahi (uppenbarelse) till profeten Mohammad (S).

by admin15/10/20150 comm

IMAM HASSANS (A) ETIK OCH UPPFÖRANDE

En gång så tappade en av Imam Hassans(A) tjänarinna en varm tallrik soppa på honom. Hon var mycket rädd för att hon trodde att Imamen (A) skulle vara arg och straffa henne för det hon har gjort. Hon reciterade omedelbart versen: ”De som kväver sin vrede.” Imam Hassan (A) log och sade att han inte […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM HASSANS (A) MORAL

En gång så kom en man från Damaskus till Medina, så fort han kom till Imam Hassan(A) så började han förolämpa Imam Ali(A). Imam Hassan(A) tog honom åt sidan och sade: ”Du måste vara mycket trött efter resan. Följ med mig så skall jag ge dig mat, dryck och vila. Vi kan tala senare.” Mannen […]

by admin15/10/20150 comm

JAG SKÄMS FRÅN ALLAH(SWT)

  Nujih sade till sig själv: ”Vad bra att jag skall besöka Imam Hassan(A) nu. Jag vet att han vilar vid denna tidpunkt på dagen.” Nujih gick till Imamens(A) trädgård. När han kom till imamens(A) trädgård, såg han imamen(A) sitta under trädets skugga. Imam(A) höll på att äta mat och bredvid honom var det en […]

by admin15/10/20150 comm

PROBLEM UNDER OCH EFTER IMAM HASSANS (A) LIV

Likt de andra Imamerna (A) så var även Imam Hassans(A) liv också fylld med svårigheter. Redan från barndomen så såg han(A) hur en del människor svek profeten Mohammad (S) och lämnade honom ensam i flera slagfält. Imamen (A) såg även hur några av dem uttryckt sitt tvivel om att han(S) var Allahs(SWT) profet. När Profeten […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM HOSSEINS(A) VÄNLIGHET, BARMHÄRTIGHET OCH KÄRLEK FÖR DEM FATTIGA

Imam Hossein(A) är vår tredje Imam. Han var känd för sin vänlighet, barmhärtighet och kärlek för de fattiga. En dag när Imam Hossein(A) gick igenom gatorna i Medina, stötte han på några tiggare som hade samlats för att äta den mat som dem hade samlat för dagen. Tiggarna såg Imam Hossein(A) och uppmanade honom att […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM HOSSEINS(A) KONTAKT MED DEM FATTIGA

Vår tredje imam, som är Imam Hossein(A) var en starkt troende man. Under nätterna så dyrkade han Allah(SWT) och på dagarna så arbetade han hårt och guidade folket. Han var ständigt medveten om de fattiga och behövande, och han brukade ofta besöka dem. Han brukade säga till sina följeslagare: ”Var alltid i kontakt med de […]

by admin15/10/20150 comm

IMAM HOSSEINS(A) MORAL MOT SIN FIENDE

Vårt tredje Imam är Imam Hossein(A). Han var mycket vänlig och tänkte alltid på andra förrän sig själv. När Imam Hossein(A) var på väg till Karbala så visste han om vad som skulle hända med honom och hans familj. Han träffade Hurr – befälhavaren för Yazids armé och hans soldater. Imam Hossein(A) visste om att […]