Islamiska frågor och svar

Får mans kaka hand med en från motsatt kön?

Fråga: Asalamo Alaykom Jag undrar om det är haram att skaka hand av motsatt kön?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och religionen vars lagar är för […]

Är det ok att göra hål i näsan?

Fråga: Salam Jag undrar en sak är det haram att ha hål i näsan för tjejer. Jag hörde att det blir straff för de som gör hål näsan när man dör är det sant eller inte. Jag vill jätte gärna ha hål i näsan   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Fiqh-mässigt – enligt rättslära regler – är sådant inte otillåtet i sig men däremot är det otillåtet för en kvinna att visa sin zina (skönhet och prydhet) […]

Ögonfransförlängning i samband med tvagning (wuthu)

Fråga: Hej jag har en fråga angående bön. Jag har lösögonfransar som sitter på mina ögonfransar dem sitter fast alltså limmade på mina egna ögonfransar gör det något när man ska tvätta sig innan man ska be eller är det haram?????Tack för hjälpen   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Som regel är ett av villkoren för att wodhu (tvagning) ska vara korrekt, att inget som täcker för de kroppsdelar som ingår i wodhu på ett sätt som förhindrar […]

Kan jag be med byggda naglar?

Fråga: Kan jag be med byggda naglar?   Svar:   I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Om du med ”byggda naglar” menar lösnaglar eller liknande som inte är dina egna naglar utan på ett eller annat sätt limmas eller sätts fast, […]

Tolkning av vers 9:5 i Koranen

Fråga: Hej! Jag har en liten fråga om islam. Jag läste på sidan http://islam.se/terrorism/misstolkade-koranverser  ”döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem” enligt sura 9:5. Detta uppfattas som våldsbejakande. Men sen står det om fortsättningen av denna sura: ”Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är […]

Är hijab obligatoriskt?

Fråga: Alsalam lejkom Den väl diskuterade frågan om Hijab. Är det obligatorisk eller är den inte? Vad säger de lärda O Sistani? Konverterade för två år sedan och har blivit mer trygg i min tro och håller på att forska mer om min älskade religion. Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa […]

Vad händer under domedagen?

Fråga: Vad händer under domedagen? Vilka frågor kommer att ställas?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning. Domedagen är en oerhörd stor, lång, svår, skräckinjagande och omskakande dag där väldigt mycket händer och det […]

Hund hemma

Fråga: Hej!   Stämmer det att man inte kan be om man har hund hemma? Om ens marji inte tillåter kan man byta till en marji som tillåter?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All tacksamhet och lovprisande hör Gud för Hans otaliga välsignelser. Inom Islam finns det två […]

Accepteras fastan om man inte ber?

Fråga: Hej, jag undrar om fastan accepteras jag ber inte men jag fastar och läser koranen. Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och månaden Ramadan. Följet av Guds lagar däribland utförandet av […]