Imam Sajjad(A)

I människornas hjärtan

Den fjärde Imamen, Ali Ibn Hossein(A), blev Imam efter hans faders martyrskap under de mörkaste dagarna i Umayyaddynastins tyranni. Hans tid som Imam, där det mesta spenderades i Medina, var samtida med 9 brutala Umayyad kalifer. Han fick titlar som Zayn al-Abedin, Seyyed al-Mutaqqin, Amin och Sajjad. Bland titlarna är Sajjad och Zayn al-Abedin de […]

Imamens(A) predika på Ashura natten

Imamen började sitt tal med att säga: ”Jag tackar Allah(SWT) för min bästa förmåga och prisar Honom under tiden för välgång och vånda. Herre, jag vill tacka Dig, då Du har hedrat oss med hjälp av Profetskapen och lärt oss Koranen. Du har låtit oss förstå religionen och dess budskap som skänkte oss ögon, öron […]

Ashura natten

Under denna natt var himlen röd som blod och var den svåraste natten för Profeten Mohammads(S) hushåll. I öknens tomhet stod de i mörkrets och nattens ensamhet. Under natten kunde de höra en röst mynta ur mörkret, där en maskerad person reciterade följande rader av poesi: ”O, de som dödade Imam Hossein(A)! Var beredd på […]

Bönfallning till Allah(SWT)

En man berättar: ”En natt när jag gjorde tawaf (kontinuerlig cirkulation kring den heliga Ka’ba i Mecka), såg jag en ung man som hade greppat tag i det tygstycke som omger den heliga Ka’ba, och grät. Han bönföll Allah(SWT), sägandes: ’O universums Herre, hela världens ögon har stängts för sömnen, solen har gått ner och […]

Gheeba (Baktal och skvaller)

En man som påstod sig vara en vän till vår fjärde Imam, Imam Sajjad(A), kom en gång till Imamen och berättade att den och den personen hade sagt hemska saker om Imamen. Imam Sajjad(A) svarade att han inte hade hört något om det och att han heller inte skulle ha hört något ifall inte vore […]

Imam Sajjad(A) uppförande mot sin värsta fiende

Abd al-Malik ibn Marwan, den femte Umayyadiska kalifen avled år 86 e.h., efter 21 års tyranni. Hans son Walid ibn Abd al-Malik efterträdde honom. Han beslutade att införa lite rättvisa för att tilltala allmänheten och jobbade hårt med att försöka behaga invånarna, särskilt i Medina – detta eftersom det var en av dem två heliga […]

Traditioner

• Abdullah ibn Hassan sade: ”Min mor, Fatima, Imam Hosseins(A) dotter, uppmuntrade mig att sitta och umgås med min morbror, Imam Ali ibn Hossein(A) [Imam Sajjad(A)]. Varje gång jag var med honom lärde jag mig något nytt av honom. Antingen var det rädsla inför Gud som upplevdes i mitt hjärta när jag insåg vad rädslan […]

Svar på förolämpning

Abd al-Razzaq återberättar att han hade hört Manar, som i sin tur hörde al-Zuhri säga: ”Jag har aldrig någonsin sett någon från Profeten Mohammads(S) hushåll vara mer prisvärdig än Imam Sajjad(A).” Abu Mohammad Hassan ibn Mohammad återberättade för mig [Sheikh Mufid(RA)]: ”Min farfar (Yahya ibn Hassan) sade till mig: ’Mohammad ibn Ja’far och även andra […]

Hisham och Farazdaq

Fastän Hisham ibn Abdul Malik var kronprinsen, och Umayyad makten stod på sin höjdpunkt, kunde han inte vidröra hajar al-Aswad, den svarta stenen efter tawaf kring den heliga Ka’ba. Alla människorna var klädda likadant i Ihram [särskild klädsel vid pilgrimen], reciterandes samma hågkomst av Allah(SWT), och utförde samma saker. De var så överväldigade i sina […]