Fatima Zahra(A)

Versen om Mawaddah

Gud har sagt i Koranen: ”… Säg (Mohammad(S)): Jag begär ingen ersättning av er för detta budskap; jag ber bara att ni ger mina ättlingar den kärleken (de har rätt att vänta).” (Koranen, 42:23) Gud har ålagt alla muslimer att visa kärlek till Profetens(S) hushåll, Ahl al-Bait(A). Historieberättare och återberättare av Profetens(S) hadith, är av […]

Barnuppfostran

Imam Hassan(A) Han föddes i Medina under natten till den 15 i månaden Ramadan, år 3 e.H och var den äldste sonen. När Imam Hassan(A) föddes, bar Profeten(S) upp honom för att recitera azan, böneutropet i Imam Hassans(A) högra öra och eqama (meningar likt böneutropet) i hans vänstra öra. Sedan slaktade han ett får för […]

Fatima Zahras(A) som mor

(familjelivet med fokus på barn- fulländad mor; hur? Några aspekter:) Fatimas(A) moderlika egenskaper blomstrade fram redan när hon var barn, till sådana grader att hon kom att kallas Umm Abihah – sin faders moder. Hon var en moder som alltid satte andra i första hand och tog alla tillfällen i akt att sprida lärdom och […]

Fru i nutid

Frieri och förlovning Jag börjar min diskussion om de föreslagna fyrtio förslagen exakt där de själva börjar. Dessa lagförslag börjar med ämnet om frieri och förlovning. Faktum är att förslagen rörande frieri och förlovning framförda i den medborgerliga lagen inte upprätthåller den islamiska lagen. Med andra ord, den utmärkande texten och påbuden från själva islam […]

Mästarinnan över all världens kvinnor

Profeten(S) och hans vän Imran son till Hossein besökte Fatimah Zahra(A) när hon var sjuk. Profeten(S) knackade på hennes dörr och hälsade på sin dotter. Profeten(S) frågade ifall han och hans vän fick komma in. Hon svarade: ”Ni får båda komma in. Men far, vid Allah(SWT), jag har endast en Abbaya på mig (lång, heltäckande […]

Välsignad stjälk

Stark och stadig i Gudstro Ödmjuk mot Guds tjänare Profetisk moral och anda utmärker Sannerligen Profetens(S) ögonsten   Hushållssysslorna: Fatima Zahras(A) liv var väldigt enkelt. Hon gjorde i ordning mat för sin make och sina barn och hon tillagade oftast bröd gjort av vetekorn eller havre som hon själv malt för hand. Golvet brukade hon […]

Fatimah Zahras(A) äktenskap

(enkel kärleksfullt, sida vid sida, mannen och kvinnans roll…) Trots att Fatima Zahra(A) var Profetens(S) dotter, de troendes ledares fru och moder till Hassan och Hossein som utnämndes som mästarna bland Paradisets ungdomar av Profeten(S) levde hon ett normalt liv där hon städade, lagade mat, skötte gården och gjorde alla andra sysslor som hon ansvarade […]

Fatimah Zahras(A) hemgift

Fatimah Zahras(A) hemgift var mycket enkel, Profetens(S) hade ålagt det att det skulle vara enkelt så att Fatimah Zahra(A) skulle föregå som ett exempel för alla muslimska kvinnor och för att män och kvinnor inte skulle förbli ogifta på grund av höga hemgiften. Profeten(S) frågade Imam Ali(A): ”Ali, har du något som du kan ge […]

Så enkel och så uppriktig

I dessa dagar har frågan om ungdomarnas äktenskap blivit en av de mest komplicerade sociala frågor. Faktum är att väldigt få familjer kan hittas som har en ung kille eller tjej och som inte klagar angående denna fråga. Ett överflöd av allvarliga svårigheter har omgivit denna viktiga men ack så enkla fråga och därmed omvandlat […]