Islamiska frågor och svar

Hund hemma

Fråga: Hej!   Stämmer det att man inte kan be om man har hund hemma? Om ens marji inte tillåter kan man byta till en marji som tillåter?   Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All tacksamhet och lovprisande hör Gud för Hans otaliga välsignelser. Inom Islam finns det två kategorier av regler i fråga om hund som baseras framförallt på i vilket syfte hunden ägs. En kategori är hundar som har en specifik funktion och nytta och ägs i det syftet – som hundar som används som vakthund, vallhund eller jakthund, eller som dagens…

Läs mer

Accepteras fastan om man inte ber?

  • By admin
  • Jun 21st, 2015
  • Fasta

Fråga: Hej, jag undrar om fastan accepteras jag ber inte men jag fastar och läser koranen. Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam och hej All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och månaden Ramadan. Följet av Guds lagar däribland utförandet av samtliga obligatoriska dyrkanshandlingar är i själva verket att underkasta sig Gud i lydnad. Som du berättar så fastar du redan och reciterar den heliga Koranen mashaAllah och det är värt väldigt mycket och att salat saknas i den bilden är som att rosen saknas i…

Läs mer

Lära sig be med hjälp av en annan person

Fråga: Det är så att jag kan inte be men jag tänkte be genom att kolla på en annan person som ber och göra och säga samma för att sedan lära mig själv. Får man göra på det sättet? Svar: I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Salam kära syster och månaden Ramadan karim All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning och att ännu en gång få leva månaden Ramadan. Ja det kan du absolut göra. Det är jätte bra att senare också låta någon som själv ber korrekt…

Läs mer

Abort? är den tillåten? 2-dödsstraff? är den tillåten?

Fråga السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة jag har ett arbete om religioner och då fick bästa val, jag ska skriva om Shia Muslimer. då fick ja några frågor som jag kunde inte svara på: 1-abort? är den tillåten? 2-dödsstraff? är den tillåten, och varför och varför inte om detä är inte tillåten? va snälla och svara så fort som möjligt! hoppas att ni kan svara inom Alsaid al-sistanis åsikter وفقكم الله لكل خير Svar I Gud den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland en…

Läs mer

Varför skall djuren slaktas på ett visst sätt?

Fråga: Inom Islam, finns det vissa regler och bestämmelser angående slakt av djur. Till exempel måste alla fyra vener i nacken skäras av och ordet Bismillah yttras, osv. Om dessa villkor inte uppfylls, är inte köttet av detta djur lämpligt att äta. Trots detta finns det många människor i världen som förbiser dessa regler och använder köttet från sådana djur och ändå finns det ingen skadlig inverkan på dem. Kan ni förklara vad som är syftet med dessa föreskrifter? Svar: Det verkar som om Islam genom dessa föreskrifter vill uppfylla tre syften: Först och främst är det för att komma…

Läs mer

Musik ur Islamisk synvinkel

Fråga: Varför har Islam förbjudit musik, och vad är syftet med att förbjuda det? Svar: Musik har blivit så vanligt att de flesta människor inte är redo att se på musiken i dess rätta perspektiv (om de dåliga och onda effekterna av musiken) och följer vildsint detta felaktiga sätt att tänka, dvs. att alla allmänna seder anses vara felfria. Därför är de inte beredda att studera de onda och skadliga effekter med musiken. I denna mån nöjer sig inte realistiska människor med detta villkor, och trots att dessa saker är allmänna strävar de alltid efter att förstå verkligheten och är…

Läs mer

Den skadliga effekten av fläsk på hälsa

Fråga: Vad är skadan i att äta fläsk som Islam har förbjudit, medan kristna konsumerar den med glädje? Svar: Den nuvarande tidsåldern har insett att fläsk har många otänkbart farliga effekter. Den som äter fläsk påverkas på ett ohälsosamt sätt. Den är även dålig ur en etisk synvinkel där den uppkommer med hormoner och även många fler hälsofrågor. Här ska vi redogöra en skada, sjukdomen Trikinos vars bot inte är funnen och det är intressant att påpeka att det som du läser nedan, är en artikel från ett amerikanskt forskningscenter som skickades till oss från Dr. Mohammad Gufrani. En farlig…

Läs mer

Är det tillåtet (halal) att äta kräftdjur, hummer (lobster), musslor samt hardjur (kanin)?

Fråga: Är det tillåtet (halal) att äta kräftdjur, hummer (lobster), musslor samt hardjur (kanin)? Svar: Det är otillåtet (haram). ( Seyyed Sistani, Imam Khomeini, Seyyed Khamenei, Seyyed S. Shiraz, Ayatollah Makarem Shirazi) Det är tillåtet (djayez) att äta kräftdjur, musslor och lobster men det är bättre att undvika det ur den rekomenderad försiktighetsprincipen (ihtiat mustahab). Det är otillåtet att äta hardjur ur den den obligatoriska försiktighetsprincipen (ihtiat vajib).(Seyyed Fathallah).

Läs mer

Är det tillåtet (halal) att äta en fisk som har fiskats av en icke-muslim?

Fråga: Är det tillåtet (halal) att äta en fisk som har fiskats av en icke-muslim? Svar: – Att fiskaren måste vara en muslim är inget krav för att en fisk blir tillåten (halal) eftersom det inte behövs att nämna Guds Namn då man fiskar fisken ut ur vattnet. Däremot en muslim måste se eller på något sätt utreder att fisken var levande innan den fiskades.(Imam Khomeini, Seyyed Khamenei) – Att fiskaren måste vara en muslim är inget krav för att en fisk  blir tillåten (halal) eftersom det inte behövs att nämna Guds Namn då man fiskar fisken ut ur vattnet.…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen