Imam Sajjad(A)

Karavanen till Hajj

En muslimsk karavan var på väg till Mecka och när den kom fram till Medina, vilade den några dagar, för att sedan fortsatte sin väg till Mecka. På vägen från Medina till Mecka, anslöt sig en man till dem i karavanen. Denna man kände igen en av dem som såg ut att vara en vägledande […]

Resans ransoner

Ibrahim Adham berättar följande: ”Jag var på resande fot i öknen med en karavan. Jag bestämde mig för att göra en kort utflykt själv och separerade därför från karavanen. Sedan stötte jag plötsligt på en pojke som var gående. Jag sade SobhanAllah! Vad gör en pojke gående i en öken likt denna?! Jag närmade mig […]

De desperatas hopp

Jag har blivit hopplös och desperat; jag har försökt varje stig som jag känner till; jag vände mig till varje person som jag känner; men ingen av de kunde hjälpa mig. Jag har övertagits av ånger för att jag vänt mig till dem för de är mer eller mindre människor precis som mig.   För […]

De ödmjukas attityd

Varje person njuter av den uppmärksamhet och deltagande från andra gentemot en själv. Ödmjuhet är en av mest rekommenderade dygden hos våra ledare och det är något som för människorna närmare varandra. Fåfänga eller egocentrism är å andra sidan är det direkta motsatsen till ödmjukhet vilket är orsak till att människorna omkring dig försvinner. Men […]

Imam Sajjads(A) barndomsönskan

En dag, under hans barndom, då vår fjärde Imam, Imam Sajjad(A) inte mådde så bra. Frågade hans fader Imam Hossein(A) honom, ”Hur mår du min son? Är det något du önskar, så att jag kan förse dig med det?” Trots hans unga ålder och som ett litet barn svarade han, ”O fader, min önskan är […]

Det utmärkta barnet

Världen förgylldes med Imam Sajjads(A) födelse, för han skulle sprida vidare källan av kunskap och visdom på jorden. Han skulle även genom sitt beteende visa på underbara exempel av trofasthet gentemot Allah(SWT). Profetens Hushåll(A) var mycket glada över att ha få detta välsignade barn. Alla följeslagare som hade goda relationer med medlemmarna av Profetens Hushåll(A) […]

Riterna kring Hans(A) födelse

Imam Ali(A) de troendes mästare, och hans son Imam Hossein(A), skyndade att utföra de religiösa rekommendationerna vid födelsen av det välsignade barnet; Imamen(A) läste upp böneutrop i barnets högra öra och iqama i det vänstra örat. Med detta väckte han känslor av fromhet och rättfärdighet i barnets hjärta. Det var toner som skulle leda honom […]

Kort info om Imam Sajjad(A)

Namn: Ali Titlar: Zain al-‘Abedin, Sajjad, Seyyed al-Sajjedin Far: Imam Hossein(A) Mor: Seyyeda Shahrbanu Födelse: 5 Shaban, år 38 e. H. i Medina Martyskap: 25 Muharram år 95 e. H. Begravd: Jannat al-Baqi i Medina Jabir ibn Abdallah al-Ansari återberättar att ungefär tio år innan Imam Sajjads(A) födelse satt han med Gud, den Högstes Sändebud(S) […]

Imamens(A) predika på Ashura natten

Imamen började sitt tal med att säga: ”Jag tackar Allah(SWT) för min bästa förmåga och prisar Honom under tiden för välgång och vånda. Herre, jag vill tacka Dig, då Du har hedrat oss med hjälp av Profetskapen och lärt oss Koranen. Du har låtit oss förstå religionen och dess budskap som skänkte oss ögon, öron […]