Fatima Zahra(A)

En bild av Fatima och Alis hem

En dag träffade Fatima Zahra(A) Profeten(S). Profeten(S) bad henne då att gå och ”hämta min kusin Ali och mina barnbarn Hassan och Hossein”. En stund senare återvände Fatima(A) med hennes make och barn och de träffade Profeten(S) med respekt. Efteråt placerade Profeten(S) sin mantel över Ali, Fatima, Hassan och Hossein samtidigt som han pekade mot […]

Fatima Zahras(A) som maka

(äktenskap och familjebildning – fulländad maka; hur? Några aspekter:) Fatima Zahra(A) var den bästa möjliga hustrun i kärlek, trohet, lojalitet och omsorg. Därför sade hon på sin dödsbädd när hon uttryckte sin sista vilja till Imam Ali(A), ”Du har inte upplevt mig som en lögnerska eller som en svikare och jag har aldrig varit dig […]

Dotter i nutid

Frihet att själv bestämma framtiden En ung flicka kom fram till den heliga profeten, förvirrad och ängslig, och utropade: ”Åh, budbärare från Allah! … Vad skall jag ta mig till av min fader…” ”Men vad har din fader gjort dig”, frågade profeten? ”Han har en brorson”, svarade hon, ”och han har givit mig som hustru […]

I Profetens(S) fotspår

Fatima Zahras(A) fader, Profeten Mohammad(S– Salla Allah-o alayh wa aleh – frid vare med honom och hans hushåll), är skapelsens mästare och mänsklighetens pärla. Människorna under hans tid var försjunkna i ignorans och okunskap. Han lyckades öppna förnuftets och intellektets dörrar inför och hos människorna. Hennes far var en skatt från Allahs(SWT – Subbhanah-o wa […]

Endast för Honom

Har vi någon gång tänkt på vad vår kriteria för att utvärdera mänskligheten är? Till vilken grad håller vi fast vid det kriteriet? Existensen av plantor beror på två saker: deras absorberingsstyrka och deras repulsionsstyrka. Dessa två styrkor manifesterar sig själva i djuret i form av glädje och ilska där både är en del av […]

Berätta för mig om Fatima…

Abu Tharr kom ut från huset och annonserade till folket att Fatimas(A) begravning hade skjutits upp och han bad därmed folket att lämna platsen. Samlingen skingrade sig så småningom. Alla fick vänta till nästa dag för att närvara vid Fatimas(A) begravning. Efter solnedgången så var det mörkt och folket i Medina gick och la sig […]

Förtryck mot den bästa kvinnan

Förtryck och att vara ett offer för förtryck av en person eller en grupp av förtryckare är ett ämne som går tillbaka till människans ursprung. Som det framgår i historien om Adams barn när Abel sade till sin broder Kain: ”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min […]

Mörkrets begynnelse

Ett tag hade passerat sedan kalifatet togs ifrån Imam Ali(A) och attacken på Fatima Zahras(A) hus vilket ledde till hennes allvarliga skador. Då hennes hälsa försämrades så kom några kvinnor i Medina för att besöka henne och sade: ”Kära dotter till Profeten Mohammad, hur spenderade du din natt i smärta och hur mår du nu?” […]

Hennes mor(A)

Khadijah(A) härskade över Profetens(S) hjärta och hade en mycket hög position nära honom. Han älskade henne oerhört mycket och var lojal mot henne. Aisha, Profetens(S) fru har sagt: ”Efter Khadijahs bortgång nämnde Profeten hennes namn och prisade henne var gång han lämnade hemmet. En gång nämnde han henne, var på jag blev avundsjuk och sade, […]